Izmanto potenciālu!

Praktiskas nodarbības • Inovatīvas metodes • Individuāla pieeja

Kāpēc?

Mēs ticam, ka zināšanas un iemaņas pasauli dara labāku. Labāku klientiem un darbiniekiem, labāku kompānijām un labāku sabiedrībai kopumā. Tāpēc savu laiku un enerģiju mēs veltām, formulējot un saviem Klientiem nododot gudrākās metodes viņu ikdienas uzlabošanai. 

Kā?

Nodota informācija vēl negarantē tās izmantošanu. Tāpēc mēs iesaistām savu treniņu dalībniekus, liekam viņiem pildīt praktiskus uzdevumus, filmējam viņu veikumu un izmantojam citas metodes dalībnieku maksimālai emocionālai un praktiskai līdzdalībai. 

Ko?

Komunikācijas prasmes | Vadības prasmes | Pārdošanas prasmes | Līderība | Iekšējā kultūra | LEAN | Pārmaiņu vadība | Pārrunu vadība | Finanšu vadība | Stratēģiskā plānošana | Klientu apkalpošana | Emocionālā inteliģence (EQ) | Stresa vadība