top of page
pardo3.jpg

Pārdošana #3. Vadi Sevi un Komandu

Vieta: Rīga

Kam:


Pieredzējušiem pārdevējiem un pārdošanas vadītājiem:

 • Pārdevēju iemaņu nostiprināšanai un papildināšanai

 • Pārdošanas vadības funkcijas izpratnei un sistematizēšanai.

Izaicinājums:

 

Pārdošanas process B2B pārdevējiem Lielo Klientu, Lēnā pārdošanas cikla vai Eksporta tirgos nes komplicētas un, dažkārt, grūti prognozējamas situācijas.

Lielie Klienti ir ne vien vilinošas iespējas, bet arī būtiski biznesam neveselīgu svārstību riski. Lēnais pārdošanas cikls ir ne vien iespēja labi sagatavoties, bet arī neskaidrība kad un vai vispār svarīgais pasūtījums atnāks. Eksporta tirgi ir ne vien bezgalīgs biznesa potenciāls, bet arī gandrīz tik pat bezgalīga neskaidrība par to, kas ir vēlamie pārdošanas kanāli un kā tieši tos ietekmēt.

Tomēr grūtības nemaina biznesa pamatmērķi: rentabli apgūt Klientus un viņu projektus. Kā to sasniegt efektīvi un sistemātiski?

Šis izaicinājums ved pie jau niansētākiem jautājumiem. Kā kontrolēt pārdošanas sarunu saturu un kvalitāti? Kā efektīvi veidot kompānijas pārdošanas argumentus un pretargumentus konkurentiem? Kā kvalitatīvi izzināt Klienta vajadzības? Kā atpazīt Klientu manipulācijas? Kāds ir pirkšanas process un kā katrā tā posmā jāpiemērojas tā dalībniekiem? Kā prognozēt ienākumus un nepieciešamos iekšējos resursus? Kā sistematizēt informācijas apriti? Kādi KPI precīzāk signalizē par pārdošanas funkcijas “veselību”? Kā plānot laiku, prioritātes un tuvākos darbus mērķu sasniegšanai ar mazākiem komandas enerģijas tēriņiem?

Par to detalizētāk – Kārlis Apkalns seminārā “Pārdošana #3. Vadi Sevi un Komandu.”

Kursa ieguvumi:


Pieredzējušu pārdevēju spēja vadīt savu un komandas sniegumu ar:

 • izprastām advancētām pārdošanas iemaņām;

 • apskatītiem svarīgākajiem Pārdošanas vadības modeļiem un rīkiem;

 • iespēju piemērot Iemaņas, Rīkus savu kompāniju & produktu vajadzībām;

 • atkārtošanai un iemaņu uzturēšanai parocīgiem izdales materiāliem.


Kursa forma:

 

 • Lekcijas un diskusijas;

 • Personīgās pieredzes analīze un sistematizēšana;

 • Mājas darbi, to fiksēšana video un kopīgās pieredzes analīze.

Karlis Apkalns.png

Kārlis Apkalns

 • MBA (Rīgas Biznesa skola).

 • 15+ gadus biznesa iemaņu treneris & konsultants.

 • Strādā ar Rīgas Ekonomikas augstskolas (SSE Riga) studentiem.

 • Latvijas vadošajās reklāmas aģentūrās strādājis ar Coca-Cola, Electrolux, Statoil, SEB, Rietumu banka, AB.LV u.c.

 • Veicis pētījumus par Latvijas valsts tēla komunikāciju

 • Vadījis līdzīgas apmācības SAF Tehnika, infogr.am, Playgineering, LMT, Tele2, Lattelecom, Transcom, Nord Connect, BTA, Balta, Ergo, Seesam, VISMA, DPA, Trasta Komercbanka, Citadele, Nordea, Reaton, Latio, TEVA, Pfizer, Mylan, Olainfarm, Domino, Franks House, TNS, Toyota, Peugeot, Volkswagen, Ramirent, Wurth, Elfa Distrelec, Baltic Data, Rolling!, Lanordija, 3M u.c.

Programma:

Divas dienas | 16 akadēmiskās stundas

Diena I

STRUKTŪRA​

ARGUMENTI

VAJADZĪBAS

8 akadēmiskās stundas

MĀCĪBU SATURS

Ievads: Pārdošanas vadība

 • Mērķis, Būtība, Rīki

Rīks: Sarunas detalizētā struktūra un soļu vērtējumi

 • Ko ar Sarunas Struktūras anketu var paveikt?

Iemaņas: Produktu Argumentu veidošana un Kārtošana

 • "Marķera vingrinājums" ar Profesionālo produktu

Rīks: Mūsu un konkurentu Produkta Zirneklis

 • Kā pret mums cīnīsies konkurenti?

Iemaņas: Zirnekļa praktiska izmantošana

 • Kā izspēlēt Priekšrocības un Vājās vietas?

Rīks: Klienta vajadzību Karte 

 • Kā grupēt mūsu kompānijas klientu vajadzības?

Iemaņas: Manipulāciju veidi

 • Kā manipulācijas atpazīt un tām pretdarboties?

VINGRINĀJUMI

Produkta argumentu veidošana

Konkurentu piedāvājumu Zirnekļu detalizācija

Grupas mājas darbs: Klientu vajadzību vizuāla kartējuma forma

Individuāls mājas darbs: Konkurējoša produkta prezentācija

Diena II

PĀRDOŠANAS VADĪBAS RĪKI

8 akadēmiskās stundas

MĀCĪBU SATURS

Individuāls mājas darbs: Konkurējoša produkta prezentācija

 • Kopīga analīze: Ko varu no Kolēģa iemācīties?

Grupas mājas darbs: Svarīgākas Klientu Vajadzības

 • Kopīga analīze: Ko varu no Kolēģa iemācīties?

Iemaņas: Lomas pirkšanas procesā

 • Kā piemēroties dažādiem spēlētājiem?

Rīks: Pārdošanas piltuve (Sales Funnel)

 • Kā prognozēt un uzlabot nākotnes rezultātus?

Iemaņas: "Sliktie vārdi" manā industrijā

 • Eifēmismi un to pielietojums

Rīks: Pārdošanas kvantitatīva vadība

 • CRM un KPI izmantošana

Rīks un Iemaņas: Steidzami un Svarīgi darbi pārdošanā

 • Kas ir Svarīgās un Steidzamās "Piltuves Lietas"? 

VINGRINĀJUMI

Pārdošanas piltuves plānošana un optimizācija

Darbību plāns

Attīstības plāns

register.jpg

Reģistrēšanās uz mācībām:

Paldies par reģistrēšanos!

bottom of page