e-Materiālu izstrāde

Kam:

Uzņēmumu un iestāžu komandām, kas atbild par mācībām, attālinātu asinhronu mācību materiālu izstrādes uzsākšanai.

Izaicinājums:

Profesionāļi jau sen nešaubās – nākotnē apmācības arvien vairāk būs digitālas.

Tomēr šīs nākotnes realizācija nav tik skaidra. Digitālus materiālus dalībnieki uztver atšķirīgi, tāpēc to vēlamais formāts atšķiras no tradicionālas mācīšanās prakses. Tāpēc e-materiālu veidošana prasa procesus un iemaņas, kuras tradicionālo mācību gatavošana nenodrošina.

Kā praktiski realizēt asinhronu mācību veidošanu?

Labā ziņa – šim izaicinājumam ir risinājums! Tiesa, ceļā uz to ir jāatbild uz niansētākiem jautājumiem. Kā auditorija mācās sinhroni un kā – asinhroni? Kādas ir būtiskākās sinhronu un asinhronu mācību materiālu atšķirības? Kā veidot asinhronus mācību kursus? Kādi ir asinhronas mācību vielas pasniegšanas formāti? Kā dažādus asinhronu mācību formātus kombinēt? Kā asinhroni novērtēt auditorijas zināšanas? Kā iegūt atgriezenisko saiti? Kādi ir asinhronu mācību materiālu ražošanas izaicinājumi?

Atbildes uz šiem un citiem jautājumiem meklēsim Kārļa Apkalna praktisko darbnīcu ciklā “e-Materiālu izstrāde”.

Kursa forma:

 • Grupa plānota 4-5 dalībnieku pāriem (tēmas eksperts + metodologs);
 • kurss prasa dalībnieku augstu digitālās pratības līmeni;
 • kursā 20% laika tiek veltīts teorijai, bet 80% – аr e-mācību saturu plānošanu un izstrādi saistītiem praktiskiem uzdevumiem;
 • dalībniekiem starp nodarbībām katru reizi ir ieplānots patstāvīgais darbs.

Kursa ieguvumi:

Mācību dalībnieki sagatavoti asinhronu mācību materiālu izstrādei ar:
 • izpratni par asinhronu mācību materiālu izstrādes iespējām;
 • praktiskai realizācijai piemērotu ražošanas procesu (darba formām);
 • izveidotiem topošo e-kursu detalizētiem plāniem;
 • sagatavotiem kursa pirmajiem mācību materiāliem (prototipu).

Treneris:
Kārlis Apkalns, MBA (Rīgas Biznesa skola)

 • iemaņu treneris kopš 2006. gada, izveidojis seminārus par 20+ tēmām;
 • vadījis Latvijas Universitātes kuratoru, LU pasniedzēju, Rīgas Valsts tehnikuma, Daugavpils tehnikuma, Liepājas tehnikuma, Valmieras tehnikuma, Ventspils Valsts tehnikuma pasniedzēju, profesionāli tehnisko mācību iestāžu direktoru seminārus;
 • trenējis Latvijas Universitātes, Latvijas Bankas, Valsts Ieņēmumu dienesta, Latvenergo administrācijas komandas, Latvijas valsts pārvaldes augstākā līmeņa vadītājus, Latvijas vadošos jaunuzņēmumus un 400+ citu organizāciju komandas;
 • strādājis ar Rīgas Biznesa skolas (RBS), Rīgas Juridiskās augstskolas (RGSL), Rīgas Ekonomikas augstskolas (SSE Riga) studentiem.
Programma:
10 attālinātu treniņu sesijas, kopā 40 sinhronā darba stundas + mājas darbi 

TĒMAS

SATURS

VINGRINĀJUMI

Sesija I
E-MĀCĪBU NĀKOTNE

4 akadēmiskās stundas

Kā 21.gs. attīstās pasniegšanas vide?

 • Dalībnieku aktualitātes/jautājumi

Kā attīstības tendences ietekmē mani?

 • Mācību centra stratēģijas varianti

Vingrinājums: Vides izmaiņu analīze

Mājas darbs: 1) forma Kursa apraksts; 2) forma Projekta ierobežojumi

Sesija II
FORMĀTI

MĒRĶAUDITORIJA

4 akadēmiskās stundas

Ko var/nevar darīt klātienē un attālināti?

 • Formāti, to iespējas un ierobežojumi

Kā mērķa auditorija ietekmē mācību dizainu?

 • Svarīgas mērķa auditorijas iezīmes

Vingrinājums: Ko var, ko nevar paveikt attālināti?

Mājas darbs: 3) forma Mērķa auditorija; 4) forma Mērķi
Sesija III
MĀCĪBU MĒRĶI

SATURA PLĀNOŠANA

4 akadēmiskās stundas

Kā formulēt mācību mērķus?

 • Blūma taksonomija un tās pielietojums

Kā uzskatāmi saplānot apjomīgu mācību saturu?

 • Konteksta vs. Domu karte

Vingrinājums: 5) forma Kursa mācību mērķi

Mājas darbs: Kursa satura vizuālā karte

Sesija IV
ASINHRONĀ SATURA FORMĀTI

4 akadēmiskās stundas

Kādi ir informācijas pasniegšanas veidi

 • Mājas lapa, dokumenti, u.c. formāti

Kādas ir video materiālu iespējas?

 • 10+ video materiālu formāti                

Vingrinājums: Esošo materiālu analīze

Mājas darbs: Vizuālā koncepta apraksts
Sesija V
NODARBĪBAS KONCEPTS

4 akadēmiskās stundas

Kādus elementus varam izmantot nodarbībā?

 • Nodarbības elementu virknēšana

Kā veidot piesātinātu, bet ne pārsātinātu slodzi?

 • Plānošanas principi un prakse

Vingrinājums: Dažādi nodarbības elementi

Mājas darbs: Nodarbības koncepta formulēšana
Sesija VI
KURSA PLĀNOŠANA

4 akadēmiskās stundas

Kādus elementus var un vajag ieplānot kursā?

 • Svarīgas kursa sastāvdaļas

Kā ieraudzīt "visu kursu vienā bildē"?

 • Student Journey veidošana

Vingrinājums: Kursa svarīgie elementi

Mājas darbs: Satura dalīšana slāņos/nesējos
Sesija VII
SATURA RAŽOŠANA I

4 akadēmiskās stundas

Kā veidot materiālu vizuālo konceptu?

 • Dizaina principi nedizaineriem

Kā ekspertu sagatavot darbam video kamerā?

 • Scenāriju metode un Uzsvaru metode

Vingrinājums: Vizuālo elementu uzskaitījums

Mājas darbs: Kursa vizuālais koncepts

Sesija VIII
SATURA RAŽOŠANA II

4 akadēmiskās stundas

Kā līdzsvarot iesaistīšanu un motivāciju?

 • Dažādas iesaistes līmeņa rīki

Kā digitālie rīki atvieglo e-materiālu veidošanu?

 • Aktuālāko rīku apskats

Vingrinājums: Scenāriju veidošana (ar un bez palīglīdzekļiem)

Mājas darbs: Video montāžas plāns

Sesija IX
PĀRBAUDE

KURSU VĒRTĒŠANA

4 akadēmiskās stundas

Kā veidot efektīvu snieguma novērtējumu?

 • Formatīvais un Summatīvais vērtējums

Kā novērtēt kursu efektivitāti?

 • Kirpatrika kursu efektivitātes modelis                   

Vingrinājums: Izveidoto prototipu tests

Mājas darbs: Materiālu demo sagatavošana               

Sesija X
PROJEKTU VADĪBA

4 akadēmiskās stundas

Kā vadīt e-materiālu veidošanas projektus?

 • Projektu vadības četri posmi

Kāds ir e-materiālu atjaunošanas cikls?

 • Svarīgākie soļi un principi                 

Praktiskais darbs: Sagatavoto materiālu demonstrācija

Vēlies uzzināt vairāk par e-Materiālu izstrādes apmācībām?

Atstāj savu kontaktinformāciju un mūsu pārstāvis ar Tevi sazināsies!