Neievainojama kompānija

Uzņēmumu un organizāciju vadītājiem un īpašniekiem, kuriem neskaidrā vidē jāplāno savu organizāciju pastāvēšana un attīstība.

Izdegšana un tās novēršana

Strādājošajiem ar intensīvu darba ritmu un viņu tuviniekiem.

Paaudžu vadība

Ikvienam, kas saskaras ar paaudžu dažādajām uztverēm, domāšanu, lietu kārtības izpratni, kā arī nepieciešamību dažādās paaudzes apvienot vienotā komandā.

Attālināts Vadītājs

Vidējā un augstākā līmeņa vadītājiem, kuri sociālās distancēšanās apstākļos nodrošina komandu produktīvu darbu no mājām.

Efektīvs darbs no mājām

Vebinārs visiem, kuriem sociālā distancēšanās ir likusi piemēroties darbam no mājām.

Attālinātu lekciju vadīšana

Vidusskolu, profesionālās izglītības iestāžu, augstskolu akadēmiskajam personālam, kam ārkārtējās situācijas laikā nākas mācību nodarbības un lekcijas vadīt attālināti.

Efektīva komunikācija un saskarsme

Vadītājiem, pārdevējiem, projektu un klientu vadītājiem, visiem, kam šobrīd ikdienas saskarsme ir ar iekšējiem un ārējiem resursiem, mērķtiecīgas, mierīgas un efektīvas saskarsmes uzlabošanai. Ikvienam, kam svarīga loģiska, strukturēta un produktīva rīcība ne tikai ikdienas, bet arī ārkārtas situācijā.

Attālināta prezentācija

Dažādu nozaru profesionāļiem, kam ārkārtējās situācijas laikā nākas prezentācijas vadīt attālināti, prezentēšanas iemaņu pilnveidei.

Motivācija

Visiem, kam sociālā distancēšanās ir likusi piemēroties darbam no mājām.

Prioritāšu izvēle

Vadītājiem, ekspertiem un profesionāļiem, kuriem operatīvo darbu plūsma rada prioritāšu izvēļu un noturēšanas dilemmas. 

Attālināts Vadītājs 2

Vidējā un augstākā līmeņa vadītājiem, kuri sociālās distancēšanās apstākļos nodrošina komandu produktīvu darbu no mājām.

Stresa regulēšana

Kas ir stress? Kā ikdienā mazināt stresa riskus? Kā ārējā vide var mūs ietekmēt? Kā regulēt stresa krīzes? Atbildes uz šiem un citiem jautājumiem vebināru ciklā.

Power Excel

Vadītājiem, ekspertiem un speciālistiem - MS Excel lietpratējiem, kuri ikdienā izmanto šo programmu datu ieguvei, apstrādei, analītikai, vizualizēšanai un vēlas uzlabot datu apstrādes efektivitāti.

Pārdošana #1. Efektīva Darījumu Vadība

Pārdošanas komandām un profesionāļiem, kuriem nepieciešamas vadlīnijas, iemaņas un paņēmieni ikdienas pārdošanas sarunu rezultativitātes uzlabošanai.

Digitāli vadības rīki

Vadītājiem, ekspertiem un profesionāļiem, kuriem attālināta komandu vadīšana prasa digitālu vadības rīku pārvaldīšanu. 

Jēgas formula

Vadītājiem, ekspertiem un profesionāļiem, kuriem operatīvo darbu sastrēgumi rada ilgtermiņa prioritāšu izvēles dilemmas. 

Biznesa pārbūve

Biznesu vadītājiem un īpašniekiem, kuriem krīze liks mainīt biznesa modeli.

Tiešsaistes rīki

Vadītājiem, ekspertiem un profesionāļiem, kuriem darbs ar attālinātām komandām izvirza jauna līmeņa digitālo pratību kritērijus.

Pārmaiņu vadība

Vadītājiem, kuriem vīrusa krīzes laikā līdz vēlamajam rezultātam jānoved izaicinoši pārmaiņu projekti. 

Personīgā produktivitāte

Vadītājiem, ekspertiem un profesionāļiem, kuriem darbu apjoms un intensitāte rada pārslodzes un izdegšanas risku.

Emociju vadība

Ikvienam, kam svarīgs iekšējais miers, lai parūpētos par sevi un apkārtējiem. 

Digitālā Biznesa Meistarklase

Datu analītikas, mašīnmācīšanās un mākslīgā intelekta pieeju izmantošana uzņēmuma stratēģijas attīstībā.

Excel Advance

Svarīgas un praktiskas pamatiemaņas, Excel darba principi, to priekšrocības un trūkumi. Darbs ar iebūvētajām Excel formulām, datu tabulu agregāciju un automātiskā šūnu formatēšana.

Efektīvs vadītājs #1

Vidējā un augstākā līmeņa vadītājiem, vadības procesa kvalitātes uzlabošanai.

Efektīvs vadītājs #2

Vidējā un augstākā līmeņa vadītājiem, vadības procesa kvalitātes uzlabošanai. 

Neirolīderība un Emocionālā Inteliģence

Vadītājiem, pārdevējiem, komandai, projekta komandai, individuālo kompetenču papildināšanai un apzinātas cilvēku vadības un rezultatīvas saskarsmes veicināšanai.

Veiksmīgs onbordings

Uzņēmumu vadītājiem, vidējā līmeņa vadītājiem, personāla vadītājiem, kuriem ir būtiski panākt, lai jaunie darbinieki, uzsākot darbu uzņēmumā, īsā laikā sasniegtu uzņēmumam nepieciešamo darba izpildes līmeni. 

LEAN Personāla atlasē

Uzņēmumu vadītājiem, vidējā līmeņa vadītājiem, personāla vadītājiem un ikkatram personāla atlasē iesaistītajam, kura mērķis ir izprast un izveidot efektīvu personāla atlases procesu.

Efektīva Prezentācija

Dažādu nozaru profesionāļiem, kuri regulāri veido prezentācijas un uzstājas darba kolēģu, klientu, kā arī lielākas auditorijas priekšā, prezentēšanas iemaņu pilnveidei.

Vizualizēšana

Vadītājiem, komandu un projektu vadītājiem, ekspertiem saziņas efektivitātes uzlabošanai, apgūstot informācijas vizualizēšanas prasmes.  

0

 .