Pārdošana #2. Tehnikas Meistariem

Profesionāļiem, kuri pārdošanas tehnikas vēlas attīstīt padziļināti. Īpaši noderīgs proaktīvajiem (aģenti, pārstāvji, outbound telesales) un B2B pārdevējiem.

Mērķu stādīšana: KPI un O+KR

Organizāciju vadības komandām, kuras veic nākamā perioda plānošanu.

Efektīvs vadītājs #2. Vizuālā plānošana

Vidējā un augstākā līmeņa vadītājiem, attālinātā vadības procesa uzlabošanai.

Power Excel lietpratējiem

Lietpratējiem, kuri ikdienā izmanto MS Exel datu apstrādei, uzskaitei, atskaitēm un analītikai.

Efektīvs vadītājs #3. Stratēģiskā vadīšana

Vidējā un augstākā līmeņa vadītājiem komandas un organizācijas stratēģiskās vadīšanas izpratnei un realizācijai.

Efektīvs vadītājs #1. Cilvēku vadīšana

Vidējā un augstākā līmeņa vadītājiem cilvēku vadīšanas procesa uzlabošanai. 

Iekšējā kultūra = Uzņēmuma reputācijas pamats

Komunikācijas, personāla, vadības komandām spēcīgākas iekšējās kultūras veidošanai.

Pārdošana #1. Efektīva darījumu vadība

Pārdošanas komandām un profesionāļiem, kuriem nepieciešamas vadlīnijas, iemaņas un paņēmieni ikdienas pārdošanas sarunu rezultativitātes uzlabošanai.

Emocionālais līdzsvars mainīgā vidē

Tiem, kam svarīgi saglabāt savu rīcībspēju un spēju pieņemt izsvērtus lēmumus paaugstināta stresa situācijās.

Vēstījuma vizualizēšana

Vadītājiem, komandu un projektu vadītājiem, ekspertiem saziņas efektivitātes uzlabošanai, apgūstot vēstījuma vizualizēšanas prasmes.  

Digitālā komunikācija

Uzņēmumu un organizāciju vadītājiem, kuri vēlas aktīvāk izmantot digitālās komunikācijas iespējas.

Procesu optimizēšana uzņēmumā

Vidējā un augstākā līmeņa vadītājiem organizāciju stabilitātes un vides izmaiņu noturības stiprināšanai.

Klientu apkalpošanas izaicinājumi

Uzņēmumiem un iestādēm darba ar klientiem kvalitātes uzlabošanai, konfliktu risināšanai un apkalpošanas stratēģijas izveidei.

Veiksmīga vadītāja ABC

Topošajiem un jaunajiem vadītājiem, organizācijas efektīvākam vadības procesam, kā arī iestādes un struktūrvienību mērķu sasniegšanai.

Mūsdienu rakstiskā komunikācija

Ikvienam, kam ir nepieciešama kvalitatīva saziņa mūsdienu biznesa vidē, rakstiskās komunikācijas ar klientiem kvalitātes uzlabošanai..

Stresa vadība

Tiem, kam svarīgi saglabāt savu rīcībspēju un spēju pieņemt izsvērtus lēmumus paaugstināta stresa situācijās.

Toksiska darba vide

Uzņēmumu vadītājiem, vidējā līmeņa vadītājiem, personāla vadītājiem un ikkatram, kurš vēlas uzzināt, kādas ir toksiskas darba vides pazīmes, kā rīkoties, lai atveseļotu darba vidi.

Personīgā efektivitāte

Vadītājiem, ekspertiem un profesionāļiem, kuriem darbu apjoms un intensitāte rada pārslodzes un izdegšanas risku.

Kā nemiera laikā komunicēt ar kolēģiem?

Ikvienam, kam ir aktuāli sadzīvot ar kara ietekmi uz darbu un attiecībām ar kolēģiem.

Personāla vadības stratēģija

Uzņēmumu vadītājiem, vidējā līmeņa vadītājiem, personāla vadītājiem, kuriem ir būtiski panākt, lai mērķi paliek ne tikai budžeta izskatā, bet arī tiek ar aizrautību sasniegti. 

Darījumu sarunas: Stratēģijas un taktikas

Organizāciju, personāla, mārketinga, finanšu u.c. vadītājiem, kā arī iepircējiem, kuri vēlas uzlabot savu spēju darījumu pārrunās panākt labākus nosacījumus.

Attālināts onbordings

Uzņēmumu vadītājiem, vidējā līmeņa vadītājiem, personāla vadītājiem, kuriem ir būtiski panākt, lai jaunie darbinieki, uzsākot darbu uzņēmumā attālināta darba apstākļos, īsā laikā sasniegtu uzņēmumam nepieciešamo darba izpildes līmeni.

Laikmetīga projektu vadība

Projektu vadītājiem un praktiķiem organizācijās gan ar klasisko, gan Agile pieeju.

Motivācija un iesaiste

Komandu un projektu vadītājiem, kuriem svarīgi definēt mērķus un iesaistīt komandas to sasniegšanā.

Neirolīderība un Emocionālā inteliģence

Vadītājiem, pārdevējiem, komandai, projekta komandai, individuālo kompetenču papildināšanai un apzinātas cilvēku vadības un rezultatīvas saskarsmes veicināšanai. 

Stratēģiskā plānošana

Vadītājiem, kuru loma un atbildība ir organizēt stratēģisko attīstību un plānošanu.

Stāstniecība (Storytelling)

Ekspertiem, vadītājiem un līderiem komunikācijas efektivitātes paaugstināšanai.

Attālinātas sapulces: Efektīva vadība un iesaiste

Sapulču vadītājiem un dalībniekiem komunikācijas efektivitātes uzlabošanai.

Idejas vizualizēšana

Vadītājiem, komandu un projektu vadītājiem, ekspertiem, kuru produktivitāti nosaka komunikācijas ātrums un efektivitāte.

Mierīga dzīve trakā pasaulē

Uzņēmumu, organizāciju vadītājiem un speciālistiem, privātās un profesionālās dzīves kvalitātes uzlabošanai, izzinot un apgūstot apzinātības prakses pielietošanu ikdienā.

Psihoemocionālā labklājība darba vidē

Uzņēmumu, organizāciju vadītājiem un speciālistiem, kuriem aktuāli vienkārši lietojami paņēmieni un metodes ikdienas psihoemocionālās spriedzes mazināšanai un līdzsvara atgūšanai.

Efektīva Prezentācija

Dažādu nozaru profesionāļiem, kuri regulāri veido prezentācijas un uzstājas darba kolēģu, klientu, kā arī lielākas auditorijas priekšā, prezentēšanas iemaņu pilnveidei.

Neievainojama organizācija

Uzņēmumu un organizāciju vadītājiem un īpašniekiem, kuriem neskaidrā vidē jāplāno savu organizāciju pastāvēšana un attīstība.

Paaudžu vadība un motivācija

Ikvienam, kas saskaras ar paaudžu dažādajām uztverēm, domāšanu, lietu kārtības izpratni, kā arī nepieciešamību dažādās paaudzes apvienot vienotā komandā.