Projektu vadība

Projektu vadītājiem un projektos iesaistītajiem organizācijās gan ar klasisko, gan Agile pieeju.

Stratēģiskā plānošana

Vadītājiem, kuru loma un atbildība ir organizēt stratēģisko attīstību un plānošanu.

Efektīvs vadītājs #2. Vizuālā plānošana

Vidējā un augstākā līmeņa vadītājiem, attālinātā vadības procesa uzlabošanai.

Emociju vadība. Personīgā izaugsme

Ikvienam, kas apzinās emociju svarīgumu cilvēku, laika un procesu vadībā, kam svarīga produktīva saskarsme darba vidē un lēmumu pieņemšanas gaitā.

Attālināts onbordings

Uzņēmumu vadītājiem, vidējā līmeņa vadītājiem, personāla vadītājiem, kuriem ir būtiski panākt, lai jaunie darbinieki, uzsākot darbu uzņēmumā attālināta darba apstākļos, īsā laikā sasniegtu uzņēmumam nepieciešamo darba izpildes līmeni.

Vēstījuma vizualizēšana

Vadītājiem, komandu un projektu vadītājiem, ekspertiem saziņas efektivitātes uzlabošanai, apgūstot vēstījuma vizualizēšanas prasmes.  

KPI: Kāpēc? Kā? Ko?

Organizāciju vadības komandām, kuras veic nākamā perioda plānošanu.

Motivācija un iesaiste

Komandu un projektu vadītājiem, kuriem svarīgi definēt mērķus un iesaistīt komandas to sasniegšanā.

Personāla vadības stratēģija

Uzņēmumu vadītājiem, vidējā līmeņa vadītājiem, personāla vadītājiem, kuriem ir būtiski panākt, lai mērķi paliek ne tikai budžeta izskatā, bet arī tiek ar aizrautību sasniegti. 

Neirolīderība un Emocionālā inteliģence

Vadītājiem, pārdevējiem, komandai, projekta komandai, individuālo kompetenču papildināšanai un apzinātas cilvēku vadības un rezultatīvas saskarsmes veicināšanai. 

Power Excel & Power BI

Vadītājiem, finanšu, pārdošanas, mārketinga, kvalitātes vadītājiem un ekspertiem, kuri ikdienā izmanto MS Excel datu apstrādei, uzskaitei, atskaitēm un analītikai, bet vēlas augt uz nākamo līmeni ar biznesa inteliģences risinājumu Power BI.

Efektīvs vadītājs #1. Cilvēku vadība

Vidējā un augstākā līmeņa vadītājiem, vadības procesa kvalitātes uzlabošanai.

Stāstniecība (Storytelling)

Ekspertiem, vadītājiem un līderiem komunikācijas efektivitātes paaugstināšanai.

Attālinātas sapulces: Efektīva vadība un iesaiste

Sapulču vadītājiem un dalībniekiem komunikācijas efektivitātes uzlabošanai.

Idejas vizualizēšana

Vadītājiem, komandu un projektu vadītājiem, ekspertiem, kuru produktivitāti nosaka komunikācijas ātrums un efektivitāte.

Mūsdienīga rakstiskā saziņa

Komandām, kuru darba neatņemama sastāvdaļa ir rakstiska komunikācija.

Mierīga dzīve trakā pasaulē

Uzņēmumu, organizāciju vadītājiem un speciālistiem, privātās un profesionālās dzīves kvalitātes uzlabošanai, izzinot un apgūstot apzinātības prakses pielietošanu ikdienā.

Psihoemocionālā labklājība darba vidē

Uzņēmumu, organizāciju vadītājiem un speciālistiem, kuriem aktuāli vienkārši lietojami paņēmieni un metodes ikdienas psihoemocionālās spriedzes mazināšanai un līdzsvara atgūšanai.

Efektīva Prezentācija

Dažādu nozaru profesionāļiem, kuri regulāri veido prezentācijas un uzstājas darba kolēģu, klientu, kā arī lielākas auditorijas priekšā, prezentēšanas iemaņu pilnveidei.

Neievainojama organizācija

Uzņēmumu un organizāciju vadītājiem un īpašniekiem, kuriem neskaidrā vidē jāplāno savu organizāciju pastāvēšana un attīstība.

Pārdošana #1. Efektīva Darījumu Vadība

Pārdošanas komandām un profesionāļiem, kuriem nepieciešamas vadlīnijas, iemaņas un paņēmieni ikdienas pārdošanas sarunu rezultativitātes uzlabošanai.

Paaudžu vadība un motivācija

Ikvienam, kas saskaras ar paaudžu dažādajām uztverēm, domāšanu, lietu kārtības izpratni, kā arī nepieciešamību dažādās paaudzes apvienot vienotā komandā.

Pārdošana #2. Tehnikas Meistariem

Profesionāļiem, kuri pārdošanas tehnikas vēlas attīstīt padziļināti. Īpaši noderīgs proaktīvajiem (aģenti, pārstāvji, outbound telesales) un B2B pārdevējiem.

0