Efektīvs vadītājs #1

Vidējā un augstākā līmeņa vadītājiem, vadības procesa kvalitātes uzlabošanai.

Neirolīderība un Emocionālā inteliģence

Vadītājiem, pārdevējiem, komandai, projekta komandai, individuālo kompetenču papildināšanai un apzinātas cilvēku vadības un rezultatīvas saskarsmes veicināšanai. 

Mūsdienīga rakstiskā saziņa

Komandām, kuru darba neatņemama sastāvdaļa ir rakstiska komunikācija.

Neievainojama organizācija

Uzņēmumu un organizāciju vadītājiem un īpašniekiem, kuriem neskaidrā vidē jāplāno savu organizāciju pastāvēšana un attīstība.

Efektīva Prezentācija

Dažādu nozaru profesionāļiem, kuri regulāri veido prezentācijas un uzstājas darba kolēģu, klientu, kā arī lielākas auditorijas priekšā, prezentēšanas iemaņu pilnveidei.

Pārdošana #1. Efektīva Darījumu Vadība

Pārdošanas komandām un profesionāļiem, kuriem nepieciešamas vadlīnijas, iemaņas un paņēmieni ikdienas pārdošanas sarunu rezultativitātes uzlabošanai.

Vizualizēšana

Vadītājiem, komandu un projektu vadītājiem, ekspertiem saziņas efektivitātes uzlabošanai, apgūstot informācijas vizualizēšanas prasmes.  

Efektīvs vadītājs #2

Vidējā un augstākā līmeņa vadītājiem, vadības procesa kvalitātes uzlabošanai. 

Paaudžu vadība

Ikvienam, kas saskaras ar paaudžu dažādajām uztverēm, domāšanu, lietu kārtības izpratni, kā arī nepieciešamību dažādās paaudzes apvienot vienotā komandā.

Stresa regulēšana

Kas ir stress? Kā ikdienā mazināt stresa riskus? Kā ārējā vide var mūs ietekmēt? Kā regulēt stresa krīzes? Atbildes uz šiem un citiem jautājumiem vebināru ciklā.

0
 .