Mācības tiešsaistē

Power Excel lietpratējiem

Lietpratējiem, kuri ikdienā izmanto MS Exel datu apstrādei, uzskaitei, atskaitēm un analītikai.

Efektīvs vadītājs #2. Vizuālā Plānošana, Deleģēšana, Kontrole

Dažādu organizāciju tipu, dažādu līmeņu un pieredzes vadītājiem darbu Plānošanas, Deleģēšanas, Kontroles, kā arī Komunikācijas uzlabošanai.

Projektu vadības ABC

Projektu vadītājiem un vadītājiem iesācējiem, projektos iesaistītajiem, bez teorētiskā zināšanu pamata.

Klientu apkalpošanas izaicinājumi

Uzņēmumiem un iestādēm darba ar klientiem kvalitātes uzlabošanai, konfliktu risināšanai un apkalpošanas stratēģijas izveidei.

Neirolīderība un Emocionālā inteliģence

Vadītājiem, pārdevējiem, komandai, projekta komandai, individuālo kompetenču papildināšanai un apzinātas cilvēku vadības un rezultatīvas saskarsmes veicināšanai. 

Efektīvs vadītājs #1. Cilvēku vadīšana

Vidējā un augstākā līmeņa vadītājiem cilvēku vadīšanas procesa uzlabošanai. 

Mērķu izvēle: KPI un O+KR

Organizāciju vadības komandām, kuras veic nākamā perioda plānošanu.

Efektīvs vadītājs #3. Stratēģiskā vadīšana

Vidējā un augstākā līmeņa vadītājiem komandas un organizācijas stratēģiskās vadīšanas izpratnei un realizācijai.

Veiksmīga vadītāja ABC

Topošajiem un jaunajiem vadītājiem, organizācijas efektīvākam vadības procesam, kā arī iestādes un struktūrvienību mērķu sasniegšanai.

Pārdošana #2. Tehnikas Meistariem

Profesionāļiem, kuri pārdošanas tehnikas vēlas attīstīt padziļināti. Īpaši noderīgs proaktīvajiem (aģenti, pārstāvji, outbound telesales) un B2B pārdevējiem.

Iekšējā kultūra = Uzņēmuma reputācijas pamats

Komunikācijas, personāla, vadības komandām spēcīgākas iekšējās kultūras veidošanai.

Pārdošana #1. Efektīva darījumu vadība

Pārdošanas komandām un profesionāļiem, kuriem nepieciešamas vadlīnijas, iemaņas un paņēmieni ikdienas pārdošanas sarunu rezultativitātes uzlabošanai.

Emocionālais līdzsvars mainīgā vidē

Tiem, kam svarīgi saglabāt savu rīcībspēju un spēju pieņemt izsvērtus lēmumus paaugstināta stresa situācijās.

Vēstījuma vizualizēšana

Vadītājiem, komandu un projektu vadītājiem, ekspertiem saziņas efektivitātes uzlabošanai, apgūstot vēstījuma vizualizēšanas prasmes.  

Digitālā komunikācija

Uzņēmumu un organizāciju vadītājiem, kuri vēlas aktīvāk izmantot digitālās komunikācijas iespējas.

Procesu optimizēšana uzņēmumā

Vidējā un augstākā līmeņa vadītājiem organizāciju stabilitātes un vides izmaiņu noturības stiprināšanai.

Mūsdienu rakstiskā komunikācija

Ikvienam, kam ir nepieciešama kvalitatīva saziņa mūsdienu biznesa vidē, rakstiskās komunikācijas ar klientiem kvalitātes uzlabošanai..

Toksiska darba vide

Uzņēmumu vadītājiem, vidējā līmeņa vadītājiem, personāla vadītājiem un ikkatram, kurš vēlas uzzināt, kādas ir toksiskas darba vides pazīmes, kā rīkoties, lai atveseļotu darba vidi.

Psihoemocionālā labklājība darba vidē

Uzņēmumu, organizāciju vadītājiem un speciālistiem, kuriem aktuāli vienkārši lietojami paņēmieni un metodes ikdienas psihoemocionālās spriedzes mazināšanai un līdzsvara atgūšanai.

Personīgā efektivitāte

Vadītājiem, ekspertiem un profesionāļiem, kuriem darbu apjoms un intensitāte rada pārslodzes un izdegšanas risku.

Kā nemiera laikā komunicēt ar kolēģiem?

Ikvienam, kam ir aktuāli sadzīvot ar kara ietekmi uz darbu un attiecībām ar kolēģiem.

Personāla vadības stratēģija

Uzņēmumu vadītājiem, vidējā līmeņa vadītājiem, personāla vadītājiem, kuriem ir būtiski panākt, lai mērķi paliek ne tikai budžeta izskatā, bet arī tiek ar aizrautību sasniegti. 

Darījumu sarunas: Stratēģijas un taktikas

Organizāciju, personāla, mārketinga, finanšu u.c. vadītājiem, kā arī iepircējiem, kuri vēlas uzlabot savu spēju darījumu pārrunās panākt labākus nosacījumus.

Attālināts onbordings

Uzņēmumu vadītājiem, vidējā līmeņa vadītājiem, personāla vadītājiem, kuriem ir būtiski panākt, lai jaunie darbinieki, uzsākot darbu uzņēmumā attālināta darba apstākļos, īsā laikā sasniegtu uzņēmumam nepieciešamo darba izpildes līmeni.

Motivācija un iesaiste

Komandu un projektu vadītājiem, kuriem svarīgi definēt mērķus un iesaistīt komandas to sasniegšanā.

Stāstniecība (Storytelling)

Ekspertiem, vadītājiem un līderiem komunikācijas efektivitātes paaugstināšanai.

Stratēģiskā plānošana

Vadītājiem, kuru loma un atbildība ir organizēt stratēģisko attīstību un plānošanu.

Mierīga dzīve trakā pasaulē

Uzņēmumu, organizāciju vadītājiem un speciālistiem, privātās un profesionālās dzīves kvalitātes uzlabošanai, izzinot un apgūstot apzinātības prakses pielietošanu ikdienā.

Attālinātas sapulces: Efektīva vadība un iesaiste

Sapulču vadītājiem un dalībniekiem komunikācijas efektivitātes uzlabošanai.

Neievainojama organizācija

Uzņēmumu un organizāciju vadītājiem un īpašniekiem, kuriem neskaidrā vidē jāplāno savu organizāciju pastāvēšana un attīstība.

Efektīva Prezentācija

Dažādu nozaru profesionāļiem, kuri regulāri veido prezentācijas un uzstājas darba kolēģu, klientu, kā arī lielākas auditorijas priekšā, prezentēšanas iemaņu pilnveidei.

Paaudžu vadība

Ikvienam, kas saskaras ar paaudžu dažādajām uztverēm, domāšanu, lietu kārtības izpratni, kā arī nepieciešamību dažādās paaudzes apvienot vienotā komandā.