Biznesa pārbūve

Datums: Turpinās pieteikšanās | Laiks: 10:00 - 12:00 | Vieta: Vebinārs tiešsaistē |  Dalības maksa: 50 EUR + PVN

Lejupielādēt/izdrukāt vebināra programmu


Kam:

Biznesu vadītājiem un īpašniekiem, kuriem krīze liks mainīt biznesa modeli.

Izaicinājums:

COVID-19 ir mainījis biznesa vidi. Dažiem biznesiem darba ir vairāk, citiem nav vispār. Daudzi cer, ka krīze drīz beigsies, un gaida “normalitātes” atgriešanos. Tomēr arī tad, kad cilvēku saskarsme klātienē atsāksies, tirgus apstākļi būs citi.

Nav skaidrs, kas notiks finanšu un izejmateriālu tirgos, tomēr ir skaidrs, ka darba, iepirkšanās, patēriņa un citi paradumi būs mainījušies. Tam būs iespaids uz uzņēmumiem. Daudziem “vecos” biznesa modeļus nāksies pārbūvēt.

Kā pārbūvēt sava biznesa modeli laicīgi un proaktīvi?

Atbildi uz šo izaicinājumu sniedz jau niansētāki jautājumi. Kā ticami prognozēt nākotni (ar pareiziem rīkiem to spēj ikviens)? No kā sastāv biznesa modeļi? Kā pārmaiņas vienā modeļa elementā raisa pārmaiņas citos? Kā būvēt biznesu jaunajai realitātei (new normal)? Ko neskaidros apstākļos nozīmē “attīstīt uzņēmumu”?

Atbildes uz šiem jautājumiem meklēsim vebinārā “Biznesa pārbūve”.

N.B. Pēc ārkārtas stāvokļa ieviešanas Master Training savu biznesa modeli sekmīgi pārbūvēja divās nedēļās.

Kursa ieguvumi:

Dalībniekiem piedāvāts konkrēts rīcību plāns savu uzņēmumu pārbūvei ar:

 • apgūtiem aktuālākajiem biznesa analīzes rīkiem;
 • pārdomātām un izdiskutētām jauno biznesa modeļu skicēm;
 • praktiska darba plānošanai parocīgiem materiāliem.

Treneris:
Kārlis Apkalns, MBA (Rīgas Biznesa skola)

 • Master Training biznesa modeli pārbūvēja 2 nedēļās
 • Latvijas TOP biznesa treneris, izveidojis seminārus par 20+ tēmām
 • trenējis Latvijas valsts pārvaldes augstākā līmeņa vadītājus, Latvijas Bankas un Latvijas Universitātes, Valsts Ieņēmumu dienesta, Latvenergo administrācijas komandas, Latvijas vadošos jaunuzņēmumus un 400 citas komandas
 • strādā ar Rīgas Ekonomikas augstskolas (SSE Riga) studentiem


Programma:
2 attālināta darba sesija tiešsaistē | 4 akadēmiskās stundas

TĒMAS

SATURS

VINGRINĀJUMI

Sesija I
LOGS UZ NĀKOTNI

BIZNESA MODELIS

2 akad. st.

Ievads – kā prognozēt biznesa nākotnes vidi?

 • PEST analīzes pareizs pielietojums

No kā sastāv bizness un kā to mērķtiecīgi būvēt?

 • Business Model Canvas praksē

Digitālie rīki biznesa modeļa attālinātai izstrādei

 • Ārējās vides traucēkļi, to kontrole

Vingrinājums:

Mana tirgus vides attīstības prognoze    

Vingrinājums:

Mana biznesa "vecais" modelis 

Vingrinājums:

Digitālā rīka konta izveidošana         

Sesija II
MODEĻU VEIDOŠANA
RĪCĪBAS PLĀNS

2 akad. st.

                                                                

M.D. Business Model Canvas praksē

 • Dalībnieku potenciālie biznesa modeļi            

Apkopojums           
 • Biznesa attīstības plāns                                                 

Mājas darbs:

Mūsu jaunais biznesa modelis

Vingrinājums:

Produktivitātes uzlabošanas iespējas un plāns                         


Reģistrēšanās uz vebināru:


Reģistrācijas forma