Efektīva Prezentācija

Datums: Turpinās pieteikšanāsLaiks: 9:00 - 13:00Vieta: Mācības tiešsaistēDalības maksa: 425 EUR + PVN

Lejupielādēt/izdrukāt semināra programmu

Kam:

Dažādu nozaru profesionāļiem, kuri regulāri veido prezentācijas un uzstājas darba kolēģu, klientu, kā arī lielākas auditorijas priekšā, prezentēšanas iemaņu pilnveidei.

Izaicinājums:

Lieliska prezentācija izskaidro, motivē un saliedē, pārdod, izvirza karjerā, palīdz sasniegt personīgos un grupas mērķus. Neveiksmīga prezentācija? Tā sasniedz visu to pašu. Tikai ar negatīvu zīmi.

Ikviens no mums gluži dabiski „zina”, kādai ir jābūt labai prezentācijai. Noklausoties uzrunu, ziņojumu vai idejas izklāstu varam argumentēti izskaidrot: vai esam sapratuši prezentētāja domu, vai viņš ir mūs pārliecinājis, vai uzstāšanās ir izraisījusi simpātijas un vēlmi sadarboties.

Tomēr, kad jāprezentē pašiem, vairums cilvēku uztraucas, minstinās un stomās. Vēloties pateikt visu uzreiz, runā daudz vārdu, bet nenodod domu. Mēģinot slaidos ietvert visas iespējamās detaļas, pazaudē būtisko. Cenšoties ilgtermiņa mērķus sasniegt vienas prezentācijas laikā, rada vairāk problēmu nekā bijis iepriekš.

Kā nepieļaut šīs tik populārās kļūdas? Kā izveidot savu “ideālo prezentāciju”?

Atbilde meklējama caur jau fokusētākiem jautājumiem. Kā veidot prezentācijas vēstījumu? Kā prezentāciju noformēt? Kā sausu un tehnisku informāciju pasniegt aizraujoši? Kā radīt pārliecinošu iespaidu auditorijas priekšā? Kā auditoriju iesaistīt? Kad un kā izmantot izdales materiālus? Kā izmantot citus tehniskos palīglīdzekļus?

Atbildes uz šiem un citiem jautājumiem – Kārļa Apkalna vebināru ciklā “Efektīva Prezentācija”.

Kursa ieguvumi:

Dalībnieku uzlabota spēja sagatavot “ideālo prezentāciju” caur:

 • Precīzu izpratni par prezentācijas gatavošanās posmiem;
 • Apskatītām prezentētāju biežākajām kļūdām un risinājumiem to labošanai;
 • Plašu pozitīvo un negatīvo piemēru apkopojumu;
 • Praktisku prezentācijas mēģinājumu un tās kvalificētu izvērtējumu;
 • Atkārtošanai un iemaņu uzturēšanai parocīgiem materiāliem.

Treneris:
Kārlis Apkalns

 • Strādā ar Rīgas Ekonomikas augstskolas (SSE Riga) studentiem.
 • Latvijas vadošajās reklāmas aģentūrās strādājis ar Coca-Cola, Electrolux, Statoil, SEB, Rietumu banka, AB.LV un citiem zīmoliem.
 • Bijis IBM un Scania mārketinga vadītājs Latvijā.        
 • Bijis Latvijas televīzijas diktors.
 • Mācījis Valsts Kanceleja, Latvenergo, Sadales tīkls, VISMA, infogr.am, LR RAPLM, TEVA, Mylan, Telia, Starcom, DPA, DHL, Ideju kauss, Go Beyond u.c. komandas.
 • Pieprasīts Latvijā populārāko konferenču runātājs.
 • Raksta komunikācijas tēmām veltītu blogu.


Programma:
4 attālinātās mācību sesijas/16 akadēmiskās stundas
DIENAS SATURS UZDEVUMI
1. un 2. sesija

VĒSTĪJUMS

DIZAINA PRINCIPI


2x4 akadēmiskās stundas
Idejas pasniegšana
 • Prezentācijas mērķis
Satura organizācija
 • Ko "pērk" klausītājs?
 • Komunikācija un komunikāciju fons
 • Prezentācijas mērķis
Vēstījuma formulēšana
 • Kāds vēstījums panāks vēlamo reakciju?
 • Domas grafiskā organizācija
Prezentāciju piemēri
 • Noformējuma principu piemēri
 • Ziņas strukturēšanas piemēri
Vizuālās noformēšanas principi
 • Informācijas piesātinājums
 • Burtu veidi, foni, animācijas, attēli vizualizēšanā
Animācijas u.c. noformēšanas rīki
 • Vizuālā programmēšana
Mājas darbs - "Profesionālā prezentācija"
 • Tēmas: "Mans projekts", "Departamenta stratēģija" utt.      

Vizuālā vizītkarte

Prezentāciju mērķi

Mājas darbs:
Profesionālā prezentācija                                                      
3. un 4. sesija

PASNIEGŠANA & PRAKSE

2x4 akadēmiskās stundas

Uzstāšanās tehnikas
 • Balss tehnika
 • Ķermeņa valoda
 • Auditorijas iesaistīšana u.c.
Stresa vadība uzstāšanās laikā
 • Auditorijas iesaistīšana u.c.
Mājas darbs "Profesionālā prezentācija" (ar video filmēšanu)
 • Kopīga Mājas darbu analīze
Prezentēšanas tehnikas izmantošana
 • Projektori, planšetes, tālvadība, vizuālā kontrole u.c.
 • Darbs ar ekrānu
Prezentētājs, Telpa, Auditorija, Izvietojums u.c.
Informācijas sniegšana un sadalīšana
 • Mērķi, Principi, Paņēmieni
 • Slaidi, Izdrukas, Kartiņas, Palīgmateriāli u.c.
Kursa apkopojums
 • Nākamie soļi prezentēšanas iemaņu attīstībā                           

Personīgās attīstības plāns