Efektīvs vadītājs #2

Datums: 07., 10., 14. un 17. jūnijs | Laiks: 9:00-12:30 | Vieta: Mācības tiešsaistē | Dalības maksa: 445 EUR + PVN

Lejupielādēt/izdrukāt vebināra programmu


Kam:

Vidējā un augstākā līmeņa vadītājiem, vadības procesa kvalitātes pilnveidošanai. 

Izaicinājums:

Vadītāja darba būtiska sadaļa ir virzīt komandas un organizācijas attīstību. Vairumā gadījumu tas nozīmē gan komandā, gan arī pašiem veikt darbus, kuri līdz šim nav darīti. Tam līdzi nāk jaunu lietu plānošana, atšķirīga komunikācija, citāda komandu veidošana un arī nopietnāki motivācijas izaicinājumi. 

Kā šajos īpaši svarīgajos (jo tā taču ir attīstība) mirkļos, kuri līdz šim nav izmēģināti un pārbaudīti (jo tas tomēr ir kas jauns) nepielaist sāpīgas kļūdas? 

Labā ziņa – šim izaicinājumam ir praktisks risinājums! Tiesa, ceļā uz to ir jāatbild uz niansētākiem jautājumiem. Kā definēt mērāmus attīstības mērķus? Kā plānus mērķu sasniegšanai vizualizēt? Kā izmērīt komandas inciatīvas un atbildības pakāpi? Kas jāņem vērā komunicējot? Kā rodas komandas sabotieri un kaitnieki? Kā cilvēki (ne-)pieņem pārmaiņas? Kā panākt, lai komanda mērķus “piesavinās”? Kādai jābūt efektīvai atgriezeniskajai saitei? Kā veidot “ideālo komandu”? Kā kontrolēti virzīt sapulču gaitu?

Atbildes uz šiem un citiem vadībai svarīgiem jautājumiem meklēsim seminārā “Efektīvs Vadītājs 2”.

Kursa ieguvumi:

Uzlabota vadītāju komandas attīstības vadīšanas kvalitāte ar:

 • apskatītām vadītāju biežākajām kļūdām un risinājumiem to labošanai;
 • apkopotiem aktuālākajiem vadības rīkiem;
 • vingrinājumos pārbaudītām un izmēģinātām darba metodēm.

Kursa forma:

 • Kurss risinās attālināti Zoom platformā, izmantojot Miro attālināto tāfeli;
 • Praktiskās daļas īpatsvars mācībās – 70-80%;.
 • Atgriezenisko saiti sniedz gan pasniedzējs, gan grupas biedri;
 • Pasniedzējs sniedz konsultācijas par dalībnieku izaicinājumiem praksē.

Treneris:
Kārlis Apkalns, MBA (Rīgas Biznesa skola)

 • Strādā ar Rīgas Ekonomikas augstskolas (SSE Riga) studentiem.    
 • Vadošajās reklāmas aģentūrās strādājis ar Coca-Cola, Electrolux, Statoil, SEB, Rietumu banka, AB.LV u.c.
 • Bijis IBM un Scania mārketinga vadītājs Latvijā.
 • Vadījis līdzīgas apmācības: LR Valsts Kanceleja, Valsts ieņēmumu dienests, Latvijas Universitātes administrācija, Latvenergo, Jeld-Wen, Klondaika, Lattelecom, Sadales tīkls, Valsts Administrācijas skola, Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrija, Sarkanā Krusta Medicīnas koledža, Nukleārās Medicīnas centrs, SAF Tehnika, BTA, Balta, Ergo, Latio, TEVA, Mylan, Olainfarm, Rolling!, Lanordija, Hanzas Maiznīca, VISMA, Nord Connect, Ramirent, Wurth u.c. organizācijās.
 • Raksta vadības un pārdošanas tēmām veltītu blogu.


Programma:
4 attālinātās treniņu sesijas | 16 akadēmiskās stundas

TĒMAS

SATURS

VINGRINĀJUMI

Sesija I

INICIATĪVA

PLĀNOŠANA

4 akadēmiskās stundas

Ievads - Komandas iniciatīva un atbildība

 • Vadības rīks A: Mēs-Viņi

Attīstības plānošana

 • Vadības rīks B: Plānu vizualizēšana

Attīstības Mērķi

 • Vadības rīks C: SMART mērķi

Vingrinājums:

Šķēršļi un pārvarēšanas atbildības

Vingrinājums:

"Neskaitāmu" mērķu saskaitīšana

Mājas darbs:

Attīstības konteksta karte

Sesija II

PROJEKTI

KOMUNIKĀCIJA

4 akadēmiskās stundas

Attīstības projekti

 • Vadības rīks D: Projekta domu karte

Komandas motivācija

 • Vadības rīks E: Svarīgākais jautājums

Atgriezeniskā saite

 • Vadības rīks F: Feed-back elementi

Vingrinājums

Attīstības projekta domu karte (mind-map)

Vingrinājums:

Atgriezeniskās saites prakse

Mājas darbs:

Attīstības projekta domu karte

Sesija III

REALIZĀCIJA

VIZUĀLI MODEĻI

4 akadēmiskās stundas

Attīstības projektu realizācija

 • Vadības rīks G: Realizācijas pavediens

Attīstības komunikācija

 • Vadības rīks H: Mērķu un Kritēriju rīks

Vizuālās plānošanas modeļi

 • Aktuālu plānošanas modeļu apskats

Vingrinājums

Cik labi zinām savus skaidrākos projektus?

Mājas darbs:

Izvēlētā vizuālā modeļa detalizācija

Sesija IV

KOMANDA

PIEŅEMŠANAS LĪKNE

4 akadēmiskās stundas

Vizuālu modeļu prezentācija

 • MD analīze: Ko varu no kolēģa mācīties?

Attīstības komandas veidošana

 • Vadības rīks I: Belbina lomas

Pārmaiņu pieņemšana

 • Vadības rīks J: Kībleres-Rosas līkne                                          

Vingrinājums:

Vizuāļo modeļu apskats

Vingrinājums:

Komandas reakciju uz izmaiņām analīze                                   


Reģistrēšanās uz tiešsaistes mācībām: