Efektīvs vadītājs #3. Komandu vadīšana

Datums:  5., 12., 19., 26. jūlijs | Laiks: 09:00-13:00Vieta:  Mācības tiešsaistēDalības maksa:  395 EUR + PVN (Agrās pieteikšanās cena līdz 16.06.)

Lejupielādēt/izdrukāt semināra programmu

Kam:

Vidējā un augstākā līmeņa vadītājiem komandu izveides efektivizēšanai.

Izaicinājums:

Komandu vadīšana ir svarīga, bieži pieminēta un tāpēc bieži apvīta ar klišejām.

Viens neko nozīmīgu paveikt nevar. Katrs cilvēks ir vērtīgs. Komanda ir tad, kad 1+1 ir vairāk, nekā 2! Dažādībā spēks! Vai esi aizdomājies, ka šīm populārajām frāzēm nav skaidra satura?

Kā praktiski veidot un vadīt efektīvas komandas?

Labā ziņa – šim izaicinājumam tomēr ir praktisks risinājums! Tiesa, ceļā uz to ir jāatbild uz niansētākiem jautājumiem. Kāpēc komandu veidošana mēdz nestrādāt? Kā efektīvi komunicēt ar komandu? Kādas lomas veido komandu? Kā identificēt un sekmēt iniciatīvu? Kā izpaužas grupas dinamika? Kā sniegt efektīvu atgriezenisko saiti? Kā kompānijas ārējus mērķus darīt darbiniekam iekšējus? Kā komandas nonāk līdz pārmaiņu pieņemšanai? Kā virzīt atšķirīgus komandas cilvēkus?

Atbildes uz šiem un citiem jautājumiem – Kārļa Apkalna seminārā “Efektīvs vadītājs #3. Komandu vadīšana”.

Kursa ieguvumi:

Uzlabota vadītāju komandu vadīšanas kvalitāte ar:

 • apskatītām komandu veidošanas kļūdām un risinājumiem to labošanai;
 • apkopotiem aktuālākajiem komandas vadības rīkiem;
 • praktiski iezīmētām turpmākām komandas vadīšanas aktivitātēm;
 • atkārtošanai un iemaņu uzturēšanai parocīgiem izdales materiāliem.

Kursa forma:

 • Apmācības tiek nodrošinātas attālināti video konferenču platformā Zoom;
 • Seminārā 30% laika tiek veltīts teorijai, bet 70% laika – vingrinājumiem, gadījumu analīzei, moderētām grupu diskusijām un savstarpējai pieredzes apmaiņai;
 • Dalībnieku sadarbība tiek nodrošināta Miro attālinātās digitālās tāfeles vidē;
 • Miro tāfeles aktivitāšu piemērs no līdzīgām apmācībām atrodams zemāk.

Treneris:
Kārlis Apkalns, MBA (Rīgas Biznesa skola)

 • Latvijas TOP biznesa treneris, izveidojis seminārus par 20+ tēmām.
 • Trenējis Latvijas valsts pārvaldes augstākā līmeņa vadītājus, Latvijas Bankas un Latvijas Universitātes, Valsts Ieņēmumu dienesta, Latvenergo administrācijas komandas, Latvijas vadošos start-up uzņēmumus un 400 citu organizāciju komandas.
 • Strādā ar Rīgas Biznesa skolas (RBS) studentiem.
 • Raksta vadības tēmām veltītu blogu www.apkalns.lv

Programma:
4 attālinātās treniņu sesijas | 16 akadēmiskās stundas

TĒMAS

SATURS

VINGRINĀJUMI

Sesija I


IESPĒJAS UN IZAICINĀJUMI

4 akadēmiskās stundas

Kāpēc komandas bieži nefunkcionē?

 • Aktualitātes un pasūtījums trenerim

Vai mūsu komunikācija ir pietiekama?

 • Rīks A: Svarīga projekta mērķi un kritēriji

Kā veidojas sekmīgas komandas?
 • Rīks B: Belbin lomas un komanda

Vingrinājums:

Dalībnieku jautājumi

Vingrinājums:

Vai esam vienoti izpratnē par svarīgiem projektiem?

Sesija II


INICIATĪVA

KULTŪRA

4 akadēmiskās stundas

Cik mūsos ir atbildības un iniciatīvas?

 • Rīks C: Mēs/Viņi komandas ikdienā

Kā cilvēki uzvedas sapulcēs?

 • Rīks D: Tuckman grupas dinamika

Kā cilvēki realizē pārmaiņas?
 • Rīks E: Kantor pārmaiņu vadības lomas

Vingrinājums

Kas traucē mērķu sasniegšanai?

Vingrinājums:

Sapulces plāns grupas dinamikas sekmēšanai

Sesija III


INDIVĪDU VIRZĪŠANA

4 akadēmiskās stundas

Kā koriģēt indivīda rīcības?

 • Rīks F: SBI+BI atgriezeniskā saite

Kā apzināt un vadīt iekšējo kultūru?

 • Kultūras-Rīcību praktiska sasaiste

Kā ārējus mērķus padarīt iekšējus?
 • Mērķu internalizēšanas pieeja

Vingrinājums

Atgriezeniskās saites prakse

Vingrinājums:

Kādas rīcības parāda iekšējo kultūru? Kā to apzināti virzīt?

Sesija IV


KOMANDAS VADĪŠANA

4 akadēmiskās stundas 

                                                

Kā vadīt pārmaiņas?

 • Rīks G: Kībleres-Rosas Pārmaiņu līkne

Kā gūt maksimumu no komandas spēlētājiem?

 • Rīks H: Skill/Will matrica

Kā veicināt komandu efektīvu funkcionēšanu?
 • Rīks I: Lencioni modelis                                          

Vingrinājums:

Komunikācijas plāns pārmaiņām

Vingrinājums:

Attīstības plāns komandas cilvēkiem                                                     

Reģistrēšanās uz mācībām