Efektīvs vadītājs #3. Stratēģiskā vadīšana

Datums: 12., 15., 19., 22. septembris | Laiks: 13:30-17:30 | Vieta: Mācības tiešsaistē | Dalības maksa: 445 EUR + PVN

Lejupielādēt/izdrukāt semināra programmu


Kam:

Vidējā un augstākā līmeņa vadītājiem komandas un organizācijas stratēģiskās vadīšanas izpratnei un realizācijai.  

Izaicinājums:

Vadītāja ikdiena ir ar daudziem pienākumiem, negaidītām situācijām un ātriem lēmumiem pārsātināta. Daži vadītāji šo skrējienu salīdzina ar “vārīšanos zupas katlā”, kurā ir daudz administratīvu pienākumu, daudz ārēju traucēkļu un maz iespēju domāt par sevis, komandas un organizācijas stratēģisko attīstību.

Tomēr operatīvie izaicinājumi vadītāju neatbrīvo no atbildības par attīstību ilgtermiņā. Kā vadītājam izkāpt no katla un vārīt zupu, nevis vārīties kopā ar to?

Risinājumu šim izaicinājumam var meklēt uzdodot jau niansētākus jautājumus. Kas ir stratēģija, bet kas – stratēģiskā vadība? Kā atrast attīstības traucēkļus? Kā veidot produktīvāku organizāciju? Kā mainīgā vide ietekmē mūs? Kā vadīt riskus? Kā stratēģiski vadīt organizāciju ikdienā? Kā izvēlēties un kā mainīt mērķus? Kas ir organizāciju, bet kas – darbinieku kompetences? Kā veidot komandas? Kā deleģēt nopietnus izaicinājumus? Kā ikdienā palīdzēt darbiniekam? Kāda tipa vadītājs esmu? Kā izaugt līdz nākamajam vadīšanas līmenim?

Atbildes uz šiem jautājumiem - Kārļa Apkalna seminārā “Efektīvs vadītājs #3. Stratēģiskā vadīšana”.

Kursa ieguvumi:

Uzlabota vadītāju stratēģiskās vadīšanas efektivitāte ar:

 • apskatītiem populāriem vadītāju izaicinājumiem;
 • apkopotiem aktuālākajiem stratēģiskās vadības rīkiem;
 • vingrinājumos iezīmētām praktiskām turpmākajām rīcībām;
 • atkārtošanai un iemaņu uzturēšanai parocīgiem izdales materiāliem.

Kursa forma:

 • Kurss norisinās attālināti Zoom platformā, izmantojot Miro attālināto tāfeli.;
 • Praktiskās daļas īpatsvars mācībās 70-80%;
 • Atgriezenisko saiti sniedz gan pasniedzējs, gan grupas biedri;
 • Pasniedzējs sniedz konsultācijas par dalībnieku izaicinājumiem praksē.

Treneris:
Kārlis Apkalns, MBA (Rīgas Biznesa skola)

 • Latvijas TOP biznesa treneris, izveidojis seminārus par 20+ tēmām.
 • Trenējis Latvijas valsts pārvaldes augstākā līmeņa vadītājus, Latvijas Bankas un Latvijas Universitātes, Valsts Ieņēmumu dienesta, Latvenergo administrācijas komandas, Latvijas vadošos start-up uzņēmumus un 400 citu organizāciju komandas.
 • Strādā ar Rīgas Ekonomikas augstskolas (SSE Riga) studentiem.
 • Raksta vadības tēmām veltītu blogu www.apkalns.lv


Programma:
4 attālinātās treniņu sesijas | 16 akadēmiskās stundas

TĒMAS

SATURS

VINGRINĀJUMI

Sesija I

STRATĒĢIJA

IZAUGSME

4 akadēmiskās stundas

Ievads: Stratēģiskā vs. Operatīvā vadīšana

 • Rīks A: Stratēģiju līmeņi
 • Rīks B: Stratēģiju komunikācija 

Izaugsmes ierobežotāji

 • Rīks C: Theory of Constraints
 • Rīks D: Struktūras līdzsvars

Vingrinājums:

Stratēģiju piemēri manā organizācijā

Vingrinājums:

Mana līmeņa ierobežojumi

Mājas darbs:

Manas organizācijas ierobežojumi

Sesija II

VIDE

MĒRĶI

4 akadēmiskās stundas

Vides analīze, vides iespaids un iespaida kontrole

 • Rīks E: PEST+KK
 • Rīks F: Risku vadība 

Mērķu sistēmas, to veidošana un uzturēšana

 • Rīks G: Management Dashboard
 • Rīks H: Reframing

Vingrinājums

Mūsu Vides tendences

Vingrinājums:

KPI manā organizācijā

Mājas darbs:

Pār-rāmēšanas situācija

Sesija III

KOMPETENCES

KOMANDA

4 akadēmiskās stundas

Kompetences

 • Rīks I: Organizāciju kompetences
 • Rīks J: Cilvēku kompetences

Komandu veidošana

 • Rīks K: Belbin Uzdevuma komanda
 • Rīks L: Kantor Pārmaiņu komanda

Vingrinājums

Mūsu organizācijas kompetences

Vingrinājums:

Uzdevuma X komanda

Mājas darbs:

Komanda kompetences X veidošanai

Sesija IV

DARBINIEKI

VADĪTĀJS

4 akadēmiskās stundas 

                                                

Darbs ar komandu

 • Rīks M: "Lielā" deleģēšana
 • Rīks N: Skill & Will matrica

Dažādi vadītāji

 • Rīks O: Adizes Vadītāju tipi
 • Rīks P: Vadītāju līmeņi                                                        

Vingrinājums:

Kas es esmu? Kādi kolēģi nepieciešami komandā?

Vingrinājums:

Attīstības turpmākie soļi                                                          


Reģistrēšanās uz tiešsaistes mācībām: