Excel Advance

Datums: Turpinās pieteikšanās | Laiks: 9:00 - 18:00 | Vieta: Mercure Hotel, Elizabetes iela 101 | Dalības maksa: 330 EUR + PVN

Lejupielādēt/izdrukāt semināra programmu


Programma:
divas treniņu dienas/16 akadēmiskās stundas

Svarīgas un praktiskas pamatiemaņas, Excel darba principi, to priekšrocības un trūkumi.

 • Excel failu struktūra un saites: problēmas un priekšrocības darbam ar vairākiem Excel failiem, tipiskākās kļūdas, iespējas viena Excel faila ietvaros.
 • Excel references: relatīvas, absolūtas un to kombinācijas, reģioni, darbs ar nosauktiem reģioniem.
 • Datu imports un organizēšana: ātrais datu imports, datu higiēna, tipiskas datu organizēšanas kļūdas, datu tabulas, filtri, kārtošana un citi vienkārši, bet svarīgi paņēmieni efektīvu datu organizēšanā.
 • Ātrā navigācija un orientēšanās datu tabulās: darba iemaņas bez peles, kas būtiski palielina darba ātrumu ar datu tabulām un Excel objektiem.
 • Excel formulu un funkciju sintakse. Parastas un saliktas formulas. Praktizējam rakstīt paši, lai paplašinātu iespējas, strādājot ar formulām.

Darbs ar iebūvētajām Excel formulām. Mūsu mērķis - lai dalībnieki apgūst katru no minētajām funkcijām un tās pielietošanas principus, kā arī zin priekšrocības un trūkumus katrā konkrētajā gadījumā.

 • Teksta datu manipulācija, svarīgas funkcijas un to praktiskie pielietojumi: FIND/SEARCH, LEFT/MID/RIGHT, LEN, VALUE, TRIM/REPLACE/SUBSTITUTE, TEXT.
 • Darbs ar datumiem un laikiem, svarīgas funkcijas un to praktiskie pielietojumi DATE/TIME, DAY/MONTH/YEAR, HOUR/MINUTE/SECOND, EDATE/EOMONTH, NOW/TODAY, WEEKDAY/WEEKNUM, TEXT.
 • Praktisks darbs ar loģisko plūsmu: IF/IFNA/IFERROR, AND/OR, TRUE/FALSE/NOT, ISERROR/ISNA/ISBLANK.
 • Datu agregācija un apraksts: SUM/COUNT(A), SUMIFS/COUNTIFS, AVERAGE/MEDIAN, RANK.
 • Datu meklēšana un saites: LOOKUP/VLOOKUP, INDEX/MATCH, OFFSET.

Darbs ar datu tabulu agregāciju un automātiskā šūnu formatēšana.

 • Galvenie PivotTable aspekti un iespējas.
 • Parasta PivotTable datu grupēšana. Datu automātiskā formatēšana.
 • Excel datu tabulas pirms un pēc PivotTable pielietošanas un biznesa analītikas pamati.
 • Excel Conditional Formatting šablonu pielietošana datu vizuālai analīzei.
 • Manuālas Conditional Formatting noteikumu definēšana un papildus auto-formatēšanas iespējas.

Treneris:
Eļčin Džafarov  

 • Pieredzējis finanšu speciālists ar vairāk kā 15 gadu pieredzi starptautiskos finanšu tirgos un organizācijās, tādās, kā General Electric Group (ASV) un Citadele Group (ASV/Latvia). 
 • Paralēli profesionālajām aktivitātēm, aktīvi nodarbojas ar apmācībām organizācijām, apmācījis darbiniekus tādos uzņēmumos, kā Swedbank, Twino, Latvenergo, UPB, 4Finance, Malumu koks, ALTUM, Citadele, Bank M2M Europe, BlueOrange Bank. 
 • Papildus tam, ir plaša akadēmiskā pieredze, pasniedzot lekcijas Stockholm School of Economics in Riga, Banku Augstskolā/Swiss Business School, Latvijas Universitātē un citur.
 • Savā ikdienas darbā aktīvi izmanto Excel, Power BI, kā arī R programmēšanu.
 • IT iemaņas aptver arī VBA, C#, SQL, HTML/CSS un vairākas digitālas tehnoloģijas.
 • Ir pieredze dažādu aplikāciju, datubāžu un web-risinājumu izstrādē, kā arī aktīvi strādā un konsultē uzņēmumus datu plūsmu sakārtošanas, automatizācijas un IT sistēmu ieviešanas jautājumos.


Apmācību gaita un principi:

 • Vispirms aprunājamies ar organizācijas pārstāvjiem, lai noskaidrotu, ar kādiem datiem un procesiem darbinieki visvairāk saskaras un strādā, lai mēs varētu pielāgot mūsu piemērus un mini-projektus reāliem piemēriem.
 • Varam veikt iepriekšēju zināšanu un iemaņu līmeņa noteikšanu (neliela online anketa) un rekomendēt apmeklēt kādu no moduļiem.
 • Apmācību laikā obligāti katram dalībniekam jāstrādā pie sava personīgā datora.
 • Apmācības faili un struktūra glabājas mākoņplatformā, kurai varēs piekļūt ikviens mācību dalībnieks. Pēc nodarbībām platformā būs pieejami faili ar uzdevumu “atrisinājumiem”. Visus failus varēs lejupielādēt uz savu personīgo datoru un izmantotu arī pēc kursiem.
 • No pirmās minūtes strādājam visi kopā, aplūkojot piemērus un mini projektus.
 • Parādam tipiskākās problēmas datu iegūšanā un apstrādē, procesu automatizācijā, kodu optimizācijā, kas rodas praksē, un kā tās visefektīvāk atrisināt.
 • Strādājam kopā ar darbinieku reālajiem datiem, apmācības gaitā kopīgi veidojot praktiskus risinājumus.
 • Mūsu mērķis ir panākt, lai dalībnieki iemācītos patstāvīgi izpildīt visu, ko mēs kopā pakāpeniski apgūstam mācību laikā.
 • Nodarbību laikā uzklausām dalībnieku individuālos jautājumus un palīdzam tos atrisināt. Tie visbiežāk ir jautājumi no dalībnieku reālas darba prakses.


Reģistrācijas formaŠeit Tu vari ievadīt gan tekstu, gan ievietot attēlus un tabulas, ja ir tāda nepieciešamība.