No domām līdz darbiem

Datums: 27. septembris | Laiks: 9:00 - 13:00 | Vieta: Mercure Hotel, Elizabetes iela 101 | Dalības maksa: 90 EUR + PVN

Lejupielādēt/izdrukāt semināra programmu


Kam:

Vadītājiem un ekspertiem, kuriem darāmo darbu saraksts pildās gaismas ātrumā un ikdienas skrējiens šķiet nebeidzams. 

Izaicinājums:

Profesionāļa darba dienu 21.gs. piepilda plānoti un neplānoti darbi, steidzami dzēšami ugunsgrēki un apkārtējā vide, kura rada neskaitāmus kairinājumus.

Kā ikdienas skrējienā izdarīt vairāk, sasniegt mērķus, bet procesā neizdegt?

Atbildi uz šiem izaicinājumiem sniedz jau niansētāki jautājumi:

 • Kā saprast un fiksēt visu, kas apkārt notiek?
 • Kā apkārtējā vide ietekmē manas darbaspējas?
 • Kā līdzsvaroti gatavoties, lai darīšana būtu patīkama?
 • Kā organizēt sevi ikdienā un nepazust steidzamajos darbos?
 • Kā pieņemt lēmumus un pieturēties pie tiem?

Atbildes uz šiem un citiem jautājumiem meklēsim seminārā “No domām līdz darbiem”.

Kursa ieguvumi:

Uzlabota dalībnieku produktivitāte un stresa noturība caur:

 • Apskatītām biežākajām laika plānošanas un produktivitātes kļūdām;
 • Izklāstītiem principiem un rīkiem produktivitātes uzlabošanai.

Treneris:
Miķelis Bendiks

 • pieredzējis vadītājs, vadības, procesu, projektu konsultants;
 • digitālās transformācijas, LEAN projektu un procesu vadītājs;
 • strādājis PwC, CircleK Europe, Evry u.c.;
 • publiskais runātājs, moderators un stāstnieks;
 • iedvesmo lietu vienkāršošana un piemērošana ikdienai;
 • zemessargs, divu dēlu tēvs, ēšanas un ēst gatavošanas fans;
 • līdzīgas mācības vadījis Dnb, PwC, Circle K, Pepco, Papardes zieds u.c.

Programma:
1/2 diena | 4 akadēmiskās stundas

SESIJAS SATURS VINGRINĀJUMI

Sesija I

APKĀRTĒJĀ VIDE,
PERSONISKĀS
EFEKTIVITĀTES PROCESS
Sesija II

EFEKTIVITĀTE & ORGANIZĀCIJA

4 akadēmiskās stundas

Digitālā transformācija vidē un ikdienā

Problēmu risināšana un lēmumu pieņemšana

 • Deivids Allens un Getting Things Done
 • Problēmjautājumu formulēšana
 • MECE un Paretto principi
 • Mindmap / domu karte un Loģikas koks
 • WBS - work breakdown structure

Sevis un darba organizācija

 • LEAN procesu plūsma, zudumi, un to vadība
 • Multitasking vs SMED
 • Eizenhauera kvadranti, personīgā RACI matrica
 • Laika vs enerģijas vs uzdevumu plānošana
 • Lietu izdarīšana kā paradums                                                                 

Vingrinājumi:

Problēmas definēšana

Darāmo darbu fiksēšana

Savas efektivitātes procesa veidošana


Vingrinājumi:

Projektu portfeļa veidošana

Darba organizācijas rīku audits

Jaunu paradumu veidošanas apņemšanās                                                                                 


Pieteikuma anketa