Procesu optimizēšana uzņēmumā

Datums: Turpinās pieteikšanāsLaiks: 09:00 - 12:30Vieta: Mācības tiešsaistēDalības maksa: 295 EUR + PVN

Lejupielādēt/izdrukāt semināra programmu

Kam:

Vidējā un augstākā līmeņa vadītājiem organizāciju stabilitātes un vides izmaiņu noturības stiprināšanai.

Izaicinājums:

21.gadsimta otrā desmitgade, šķiet, tikai iesildās, atnesot arvien jaunus pavērsienus notikumos, kas smagi skar visas pasaules labklājību. Nestabilitāte un neziņa valda dažādās tirgus nozarēs, iedragājot uzņēmumu dzīvotspēju. Brīžos, kad šķiet, būsim tikuši šai krīzei pāri, mūs piemeklē nākamais trieciens.

Vēsture rāda, ka lielākas vai mazākas krīzes notiek regulāri, vismaz reizi desmitgadē, tomēr tikai retais uzņēmums ir tām gatavs. Ļoti uzskatāmi to novērojām pirms gada, kad bez dīkstāves pabalstiem uzņēmumi zaudēja dzīvotspēju mēneša laikā. Daudzi tā arī nav atgriezušies tirgū.

Trieciens, kurš mūs, visticamāk, sagaida rudenī, daudziem būs izšķirošs cīņā par izdzīvošanu smagas ekonomiskās recesijas gadījumā.

Vai ir iespējams kaut ko šodien darīt, lai mīkstinātu kritienu vai pat vēl labāk - izmantotu krīzi savā labā?

Kā izdzīvojušas un nostiprinājušas pozīcijas tirgū kompānijas, kas pārcietušas divus pasaules karus, Lielo depresiju 30.gados ASV un visas pārējās pēdējā gadsimta recesijas? Kā gudri gatavoties nākamajām krīzēm, lai nebūtu jācer uz valsts pabalstiem un aizņēmumiem kā vienīgo izdzīvošanas līdzekli? Kā nepazaudēt to, ko gadiem esam izsapņojuši un uzbūvējuši?

Atbildes uz šiem un citiem jautājumiem meklēsim Karlīnas Annas Rozenfeldes seminārā “Procesu optimizēšana uzņēmumā".

Kursa ieguvumi:

Gūts ieskats biežāk lietoto Lean sistēmas rīku ikdienišķā izpildījumā, saprotot, kā tos pielāgot savai nozarei un lietot sistemātiski un pareizi ar:
 • Funkcionējošas sistēmas veidošanas nianšu izpratni;
 • Praktiskiem uzdevumiem dažādu procesu tūlītējai optimizācijai;
 • Pozitīviem piemēriem un dažādu nozaru stāstiem "kā darīt nevajag";
 • Dažādu Lean rīku pielietojamības analīzi nozaru specifikai.

Kursa forma:

 • Lekcijas un diskusijas
 • Personīgās pieredzes analīze un sistematizēšana
 • Mājas darbi un kopīgās pieredzes analīze
 • Līdzīgu mācību dalībnieku vingrinājumu video analīze

Treneris:

Karlīna Anna Rozenfelde

 • Sertificēts Lean vadības sistēmas ieviešanas treneris un biznesa attīstības koučs;
 • 15+ gadu pieredze uzņēmumu un organizāciju attīstības vadīšanā, cilvēkresursu un procesu pilnveidē.
 • "Izaugsmes kvartāls" vadītāja – uzņēmuma pieredze veidojusies, ieviešot Lean principus gan administratīvās, gan ražošanas vienībās Latvijā kopš 2009.gada.
 • Darba efektivitāte šajos uzņēmumos pieaugusi par 30-35%.
 • Mūsu lielākie projekti: AE Partner Liepājā (elektropaneļu ražošana), Jelgavas Tipogrāfija (grāmatu iespiešana), Dižozols Plus (dizaina mēbeļu ražošana), Latgales plānošanas reģions (2018.gada projekts ar mērķi informēt par Lean principiem visas LPR pašvaldības), ATEA Global Services (shared service center), u.c.
Programma:
3 attālinātās treniņu sesijas | 12 akadēmiskās stundas

TĒMAS

SATURS

VINGRINĀJUMI

Sesija I

LEAN SISTĒMAS PAMATI

4 akadēmiskās stundas

Lean vadības sistēmas rašanās

 • Ko varam mācīties no optimizācijas celmlaužiem?

Pareizas procesu optimizācijas pamatprincipi

 • Kas to padara kolektīvam aizraujošu?

Lean sistēmas uzbūves modelis

 • Kas ir izšķirošais faktors veiksmīgai pielietošanai?

Vērtību plūsmas kartēšana
 • Kad, ko un kā mērīt?

Vingrinājums:

Vērtīgo procesu nošķiršana no nevērtīgajiem

Mājas darbs:

Konkrētu procesu analīze savā uzņēmumā - optimizācijas sagatavošanas posms

Sesija II

PRAKTISKĀ OPTIMIZĀCIJA

4 akadēmiskās stundas

Mājasdarba apskate

 • Kādas optimizācijas iespējas esam saskatījuši?

Zudumu padziļināta saskatīšana uzņēmuma procesos

 • Vai nepalaižam garām ātro "naudiņu"?

Zudumu novēršanas metodoloģijas

 • Vai novērsīsim cēloni vai tikai sekas?

Zuduma novēršanas sistēma uzņēmumā

 • Vai mani kolēģi pratīs to darīt pareizi?

Darbs grupās

Praktiskā procesu optimizācija darba vietā

Vingrinājums:

Nepareizu procesa soļu saskatīšana dotajā situācijā

Sesija III

LEAN RĪKI

4 akadēmiskās stundas

                                                       

Vizuālā menedžmenta vērtība organizācijā

 • Cik resursu zaudējam, neievērojot pamatsoli?

Standartizācija

 • Vai tiešām tikai lielajām korporācijām?

KPI, Gemba Walk u.c. uzskaites rīki
 • Kur un kā pazūd visvairāk resursu?

Darbaspēka iesaiste procesu optimizācijā
 • Kā nepieļaut smagas kļūdas Lean ieviešanā?                                                                 

Vingrinājums

Efektīva darba procesa izveide

Mājas darbs:

Darba vides produktivitātes paaugstināšana                                                       

Reģistrēšanās uz mācībām