Projektu vadība

Datums: 23., 24., 30. septembris un 01. oktobris | Laiks: 9:00-12:30 | Vieta: Mācības tiešsaistē | Dalības maksa: 395 EUR + PVN

Lejupielādēt/izdrukāt semināra programmu


Kam:

Projektu vadītājiem un projektos iesaistītajiem organizācijās gan ar klasisko, gan Agile pieeju.  

Izaicinājums:

Projektu vadīšana mūsdienās nav nekas jauns. Iespējams, vairs nav tādas nozares vai jomas, kur projektu pieeja ir sveša. Lai arī vārds Projekts šķiet visiem skaidrs, tomēr atkal un atkal šķietami vienkāršās situācijās tiek pieļautas kļūdas.

Tikai daži kļūdu piemēri: Projektos netiek precīzi izvirzīti mērķi, netiek definēti un ievēroti projekta posmi, netiek uzturēta precīza komunikācija komandā un ar ārējiem partneriem. Un šajās situācijās nonākot atkārtoti, ir iemesls uzdot jautājumu – vai tiešām pārzinām šīs šķietami vienkāršās lietas?

Kā vadīt projektus un piemeklēt katrai situācijai atbilstošus vadības rīkus?

Ceļā uz šī izaicinājuma risinājumu ir jāatbild uz niansētākiem jautājumiem. Kā vadīt projektu dažādās organizācijas kultūrās? Kā definēt projekta mērķi? Kā saprast projekta tvērumu? Kā izveidot projekta plānu un to veiksmīgi kontrolēt? Kāda ir atšķirība starp klasisko ūdenskrituma vai iteratīvo agile pieeju? Kā vadīt projekta riskus? Kā apzināt projektā iesaistītās puses, projekta lomas un atbildības? Kā ieviest izmaiņas projektā? Ko darīt projekta noslēgumā?

Atbildes uz šiem jautājumiem meklēsim Ivara Ruņģa seminārā “Projektu vadība”.

Kursa ieguvumi:

Uzlabota kursa dalībnieku spēja vadīt projektus efektīvāk ar:

 • populārāko projektu vadības kļūdu piemēru apskatu;
 • rīkiem un metodēm projekta galveno posmu realizācijai;
 • praktiskām ikdienas projektu vadības zināšanām;
 • dalībniekiem aktuālo projektu vadības situāciju apspriešanu;
 • zināšanu atkārtošanai parocīgu mācību materiālu kopumu.

Kursa forma:

 • Zināšanu nodošanas formāts: mini-lekcijas par bāzes teoriju kombinācijā ar individuālajiem un grupu uzdevumiem.
 • Praktiskās daļas īpatsvars mācībās – 80-90%.
 • Atgriezenisko saiti sniedz gan pasniedzējs, gan grupas biedri.
 • Ir iespēja saņemt pasniedzēja konsultāciju par dalībnieka projektu vadības izaicinājumiem darba praksē.

Treneris:
Ivars Ruņģis

 • 20+ gadu pieredze projektu vadīšanā un projektu portfeļu ieviešanā.
 • Latvijas Nacionālās projektu vadīšanas asociācijas valdes priekšsēdētājs.
 • LNPVA Sertifikācijas padomes priekšsēdētājs.
 • Bijis Starptautiskās projektu vadīšanas asociācijas (IPMA) vice-prezidents.
 • Vadījis “E-veselība” 2.kārtas ieviešanu, rūpnīcas būvniecību Birmā Mjanmas Nacionālajiem gaisa spēkiem, konferences Baltic PM Days organizēšanu, u.c.
 • Konsultējis finanšu, apdrošināšanas, IT & ITK, infrastruktūras būvniecības, valsts pārvaldes, pilsētu attīstības, arhitektūras, mežu apsaimniekošana un izstrādes, loģistikas, ražošanas, tipogrāfijas, enerģētikas, veselības, farmācijas u.c. nozarēs.
 • Kijevas (Ukraina) Nacionālās būvniecības un arhitektūras universitātes maģistrs.
 • Organizāciju psiholoģijas bakalaurs (RPIVA).
 • Profesionālā izglītība banku zinībās (Banku augstskola).
 • Starptautiski sertificēts Projektu Direktors (IPMA A līmenis); absolvējis LEAN 10 dienu kursus pie Mihaela Fuksa (organizators: Lean Rīga), LEAN 17 dienu mācības (Breaking Research, Luxembourg).


Programma:
4 attālinātās mācību sesijas/16 akadēmiskās stundas
TĒMAS SATURS VINGRINĀJUMI
Sesija I un Sesija II

PRINCIPI

MĒRĶI

TVĒRUMS

PLĀNS


2x4 akadēmiskās stundas
Ievads projektu vadībā:       
 • Projektu vide un kultūra organizācijā
 • Ieguvumi no projekta vadīšanas
 • Ūdenskrituma un Agile pieejas
Projekta mērķis:           
 • Projekta mērķa definēšana
Projekta apjoms un struktūrplāns:    
 • Projekta apjoma noteikšana
 • WBS (struktūrplāna) izveide
Projekta dzīves cikls           
 • Projekta posmi un robežstabi (milestones)
Grupu vingrinājums:
Mērķa precizēšana           

Grupu vingrinājums:
Apjoma WBS sastādīšana

Vingrinājums
Projekta dzīves cikla definēšana

Sesija III un Sesija IV

RISKI

IESAISTĪTĀS PUSES

IZMAIŅU VADĪBA

SLĒGŠANA


2x4 akadēmiskās stundas

                                                      

Projekta plāns:
 • Plāna izveide un izmaiņu ieviešana
Risku identificēšana, analīze un mazināšana:           
 • Risku izvērtēšana un vadība
Projekta lomas un ieinteresētās puses:
 • Projekta lomas vs. Organizācijas amati
 • Projekta ieinteresēto pušu vadība
Projekta slēgšana un izmaiņu vadība:
 • Projekta izmaiņu vadība
 • Noslēgums, izvērtēšana, know-how glabāšana
Kursa noslēgums un apliecību izsniegšana                                  
Vingrinājums:
Projekta plāna sastādīšana

Vingrinājums
Risku apzināšana un mazināšana

Vingrinājums
Organizatoriskā struktūra          

Vingrinājums:  
Darbs ar ieinteresētajām pusēm                              


Reģistrēšanās uz tiešsaistes mācībām:

0