Stratēģiskā plānošana

Datums: Turpinās pieteikšanāsLaiks: 09:00 - 13:00Vieta: Mācības tiešsaistēDalības maksa: 180 EUR + PVN

Kam:

Vadītājiem, kuru loma un atbildība ir organizēt stratēģisko attīstību un plānošanu. 

Izaicinājums:

Uz nākotni un attīstību virzītas organizācijas ik gadu veic stratēģisko plānošanu. Tā mēdz izpausties kā vadības komandas tikšanās, kura tiek papildināta ar izklaidējošu vai komandu stiprinošu programmu.

Kas pēc šādas sanāksmes organizācijā mainās? Ja uzprasīsiet komandai, bieža atbilde ir: “Nekas!” Spilgtākās atmiņas ir no saviesīgās daļas, bet organizācija – gan pozitīvā, gan negatīvā nozīmē – turpina iet jau iepriekš iestaigāto ceļu.

Kā organizēt stratēģisko plānošanu, lai tā atnestu vēlamās izmaiņas un attīstību?

Atbildi uz šo izaicinājumu sniedz jau niansētāki jautājumi. Kas ir stratēģija? Ar ko stratēģija atšķiras no plānošanas? Kādi ir sekmīgas stratēģijas izstrādes priekšnosacījumi? Kas izraisa stratēģiju vai stratēģiskās plānošanas neveiksmes? Kā dažādās organizācijās, dažādos to līmeņos un dažādās situācijās stratēģijas atšķiras? Kāds ir produktīvs stratēģijas izstrādes process? Kādus paņēmienus un rīkus izmantot?

Atbildes uz šiem jautājumiem meklēsim darbnīcā “Stratēģiskā plānošana”.

Darbnīcas ieguvumi:

Likts pamats produktīvākam stratēģiskās plānošanas procesam ar:

 • Apkopotām biežākajām stratēģiskās plānošanas kļūdām un ceļiem to labošanai;
 • Definētiem sekmīgas stratēģiskās plānošanas principiem un paņēmieniem;
 • Apskatītiem svarīgākajiem produktīva procesa rīkiem;
 • Zināšanu izmantošanai parocīgu materiālu formātu.

Darbnīcas forma:

 • Mini-lekcijas kombinācijā ar analīzes uzdevumiem mazajās grupās.;
 • Vizuālā analīze attālināti virtuālās tāfeles Miro vidē.

Treneris:
Kārlis Apkalns, MBA (Rīgas Biznesa skola)

 • Latvijas TOP biznesa treneris, izveidojis seminārus par 20+ tēmām.
 • Trenējis Latvijas valsts pārvaldes augstākā līmeņa vadītājus, Latvijas Bankas un Latvijas Universitātes, Valsts Ieņēmumu dienesta, Latvenergo administrācijas komandas, Latvijas vadošos start-up uzņēmumus un 400 citu organizācijas;
 • Moderējis Latvenergo, Sadales tīkls, Schneider Electric, TechnoNicol Baltic, Visma, Augļu serviss, Nord Connect, Nukleārās Medicīnas centrs u.c. stratēģisko plānošanu;
 • Strādā ar Rīgas Ekonomikas augstskolas (SSE Riga) studentiem.


Programma:
tiešsaistes treniņu sesija | 4 akadēmiskās stundas

TĒMAS SATURS VINGRINĀJUMI

IZAICINĀJUMI

RISINĀJUMI

PROCESS

RĪKI


4 akadēmiskās stundas
Stratēģija: kas tas ir? Kā stratēģijām būt sekmīgām?  
 • Panākumu priekšnoteikumi
Ko nedrīkst pieļaut, ko nedrīkst palaist garām?
 • Izstrādes procesa plānošanas principi
Kā organizēt, kā realizēt Stratēģijas izstrādi?
 • Produktīva procesa skice
Kādi rīki risina kādas vajadzības?
 • Procesa elementi un to nepieciešamība                                   
Vingrinājums:

Stratēģisku mērķu piemēri

Vingrinājums:
Piedzīvotās neveiksmes, to iemesli

Vingrinājums:

Sekmīga procesa skice