Efektīvs vadītājs #2. Vizuālā plānošana

Datums: 12., 13., 19. un 20. augusts | Laiks: 9:00-12:30 | Vieta: Mācības tiešsaistē | Dalības maksa: 445 EUR + PVN

Lejupielādēt/izdrukāt semināra programmu


Kam:

Vidējā un augstākā līmeņa vadītājiem, attālinātā vadības procesa uzlabošanai. 

Izaicinājums:

Vadītāja darba būtiska sadaļa ir virzīt organizācijas attīstību. Attīstība gan pašam vadītājam, gan arī komandai visbiežāk nozīmē jaunā veidā darīt jaunus darbus.

Tomēr šobrīd jauno darbu realizācija ir īpaši komplicēta. Attālinātā darba ikdiena ir vairojusi administratīvo slogu, cilvēki ir noguruši, apgrūtināta ir pat līdz šim pierasto sadarbības rīku izmantošana, bet jaunu paņēmienu un iemaņu apmācība ir būtiski palēnināta.

Kā attālinātā darba apstākļos virzīt komandas un organizācijas attīstību?

Īsā atbilde – jauna situācija prasa jaunus risinājumus! Pilnā atbilde prasa atbildēt uz niansētākiem jautājumiem. Kā pārbaudīt komandas iniciatīvas pakāpi? Vizuāli komunicēt plānus? Kā definēt mērāmus attīstības mērķus? Kā komandu motivēt? Kā sniegt efektīvu atgriezenisko saiti? Kā vadības plānus realizēt? Kā rodas sabotieri? Kā veidot “attīstības komandu”? Kā cilvēki pieņem pārmaiņas? Un kā šo procesu vadīt attālinātā darba apstākļos?

Atbildes uz šiem un citiem jautājumiem meklēsim seminārā “Efektīvs vadītājs #2. Vizuālā plānošana”.

Kursa ieguvumi:

Uzlabota semināra dalībnieku attālinātas vadīšanas efektivitāte ar:

 • apskatītām vadītāju biežākajām kļūdām un risinājumiem to labošanai;
 • apkopotiem vizuālas vadības, plānošanas un komunikācijas rīkiem;
 • vingrinājumos pārbaudītām un izmēģinātām darba metodēm.

Kursa forma:

 • Kurss risinās attālināti Zoom platformā, izmantojot Miro attālināto tāfeli;
 • Praktiskās daļas īpatsvars mācībās – 70-80%;.
 • Atgriezenisko saiti sniedz gan pasniedzējs, gan grupas biedri;
 • Pasniedzējs sniedz konsultācijas par dalībnieku izaicinājumiem praksē.

Treneris:
Kārlis Apkalns, MBA (Rīgas Biznesa skola)

 • Latvijas TOP biznesa treneris, izveidojis seminārus par 20+ tēmām.
 • Trenējis Latvijas valsts pārvaldes augstākā līmeņa vadītājus, Latvijas Bankas un Latvijas Universitātes, Valsts Ieņēmumu dienesta, Latvenergo administrācijas komandas, Latvijas vadošos start-up uzņēmumus un 400 citu organizāciju komandas.
 • Strādā ar Rīgas Ekonomikas augstskolas (SSE Riga) studentiem.
 • Raksta vadības tēmām veltītu blogu.


Programma:
4 attālinātās treniņu sesijas | 16 akadēmiskās stundas

TĒMAS

SATURS

VINGRINĀJUMI

Sesija I

INICIATĪVA

PLĀNOŠANA

4 akadēmiskās stundas

Ievads - Komandas iniciatīva un atbildība

 • Vadības rīks A: Mēs-Viņi

Attīstības plānošana

 • Vadības rīks B: Plānu vizualizēšana

Attīstības Mērķi

 • Vadības rīks C: SMART mērķi

Vingrinājums:

Šķēršļi un pārvarēšanas atbildības

Vingrinājums:

"Neskaitāmu" mērķu saskaitīšana

Mājas darbs:

Attīstības konteksta karte

Sesija II

PROJEKTI

KOMUNIKĀCIJA

4 akadēmiskās stundas

Attīstības projekti

 • Vadības rīks D: Projekta domu karte

Komandas motivācija

 • Vadības rīks E: Svarīgākais jautājums

Atgriezeniskā saite

 • Vadības rīks F: Feed-back elementi

Vingrinājums

Attīstības projekta domu karte (mind-map)

Vingrinājums:

Atgriezeniskās saites prakse

Mājas darbs:

Attīstības projekta domu karte

Sesija III

REALIZĀCIJA

VIZUĀLI MODEĻI

4 akadēmiskās stundas

Attīstības projektu realizācija

 • Vadības rīks G: Realizācijas pavediens

Attīstības komunikācija

 • Vadības rīks H: Mērķu un Kritēriju rīks

Vizuālās plānošanas modeļi

 • Aktuālu plānošanas modeļu apskats

Vingrinājums

Cik labi zinām savus skaidrākos projektus?

Mājas darbs:

Izvēlētā vizuālā modeļa detalizācija

Sesija IV

KOMANDA

PIEŅEMŠANAS LĪKNE

4 akadēmiskās stundas

Vizuālu modeļu prezentācija

 • MD analīze: Ko varu no kolēģa mācīties?

Attīstības komandas veidošana

 • Vadības rīks I: Belbina lomas

Pārmaiņu pieņemšana

 • Vadības rīks J: Kībleres-Rosas līkne                                          

Vingrinājums:

Vizuāļo modeļu apskats

Vingrinājums:

Komandas reakciju uz izmaiņām analīze                                   


Reģistrēšanās uz tiešsaistes mācībām:

0
 .