Efektīvs vadītājs #2. Vizuālā plānošana

Datums: 10., 13., 17., 20. janvāris, 2023. gads | Laiks: 13:30-17:30 | Vieta: Mācības tiešsaistē | Dalības maksa: 445 EUR + PVN

Lejupielādēt/izdrukāt semināra programmu


Kam:

Vidējā un augstākā līmeņa vadītājiem vadības un attālinātas vadības procesa efektivitātes uzlabošanai. 

Izaicinājums:

Vadītāja darba būtiska sadaļa ir virzīt organizācijas attīstību. Attīstība gan pašam vadītājam, gan arī komandai visbiežāk nozīmē jaunā veidā darīt jaunus darbus.

Tomēr šobrīd jauno darbu realizācija ir īpaši komplicēta. Attālinātā darba ikdiena ir vairojusi administratīvo slogu, cilvēki ir noguruši, apgrūtināta ir pat līdz šim pierasto sadarbības rīku izmantošana, bet jaunu paņēmienu un iemaņu apmācība ir būtiski palēnināta.

Kā attālinātā darba apstākļos virzīt komandas un organizācijas attīstību?

Īsā atbilde – jauna situācija prasa jaunus risinājumus!

Šos jaunos risinājumus var meklēt caur niansētākiem jautājumiem. Kā pārbaudīt komandas iniciatīvas pakāpi? Kā vizuāli komunicēt plānus? Kā definēt mērāmus attīstības mērķus? Kā komandu motivēt? Kā rodas sabotieri? Kā vadības plānus realizēt? Un kā šo procesu vadīt attālinātā darba apstākļos?

Atbildes uz šiem jautājumiem – “Efektīvs vadītājs#2. Vizuālā plānošana”.

Kursa ieguvumi:

Uzlabota vadītāju attālinātas vadības efektivitāte ar:

 • apskatītām vadītāju biežākajām kļūdām un risinājumiem to labošanai;
 • apkopotiem vizuālas vadības, plānošanas un komunikācijas rīkiem;
 • vingrinājumos pārbaudītām un izmēģinātām darba metodēm;
 • atkārtošanai un iemaņu uzturēšanai parocīgiem izdales materiāliem.

Kursa forma:

 • Kurss risinās attālināti Zoom platformā, izmantojot Miro attālināto tāfeli;
 • Praktiskās daļas īpatsvars mācībās – 70-80%;.
 • Atgriezenisko saiti sniedz gan pasniedzējs, gan grupas biedri;
 • Pasniedzējs sniedz konsultācijas par dalībnieku izaicinājumiem praksē.

Treneris:
Kārlis Apkalns, MBA (Rīgas Biznesa skola)

 • Latvijas TOP biznesa treneris, izveidojis seminārus par 20+ tēmām.
 • Trenējis Latvijas valsts pārvaldes augstākā līmeņa vadītājus, Latvijas Bankas un Latvijas Universitātes, Valsts Ieņēmumu dienesta, Latvenergo administrācijas komandas, Latvijas vadošos start-up uzņēmumus un 400 citu organizāciju komandas.
 • Strādā ar Rīgas Ekonomikas augstskolas (SSE Riga) studentiem.
 • Raksta vadības tēmām veltītu blogu.


Programma:
4 attālinātās treniņu sesijas | 16 akadēmiskās stundas

TĒMAS

SATURS

VINGRINĀJUMI

Sesija I

INICIATĪVA

PLĀNOŠANA

4 akadēmiskās stundas

Ievads - Komandas iniciatīva un atbildība

 • Vadības rīks A: Mēs-Viņi

Attīstības Mērķi

 • Vadības rīks B: BHAG mērķi

Attīstības plānošana

 • Vadības rīks C: Plānu vizualizēšana

Vingrinājums:

Šķēršļi un pārvarēšanas atbildības

Vingrinājums:

Izaicinoši un Biedējoši mērķi

Mājas darbs:

Lielā mērķa sasniegšanas darbi

Sesija II

SAVSTARPĒJĀS SAISTĪBAS

MĒRĀMI MĒRĶI

4 akadēmiskās stundas

Attīstības projektu plānošana

 • Vadības rīks D: Projektu stadijas, to secība

Projektu darbu lauks

 • Vadības rīks E: Konteksta karte

Kvantificēti mērķi

 • Vadības rīks F: Mērķu SMART mērīšana

Vingrinājums

Attīstības Spēles laukums

Vingrinājums:

Nemērāmu mērķu mērīšana

Mājas darbs:

Attīstības konteksta karte

Sesija III

REALIZĀCIJA

PROJEKTU PLĀNOŠANA

4 akadēmiskās stundas

Mērķu hierarhija

 • Vadības rīks G: ToDO, ToHAVE, ToBE mērķi

Attīstības komunikācija

 • Vadības rīks H: Mērķu un Nosacījumu rīks

Attīstības projekti

 • Vadības rīks I: Projekta domu karte

Vingrinājums

Mērķu hierarhija

Vingrinājums:

Cik labi zinām savus skaidrākos projektus

Mājas darbs:

Izvēlētā Projekta vizuālā detalizācija

Sesija IV

ATTĪSTĪBAS SOĻI

REALIZĀCIJA

4 akadēmiskās stundas

Straujas attīstības plānošana

 • Vadības rīks J: O+KR pieeja

Attīstības projektu realizācija

 • Vadības rīks K: Kanban realizācija

Komandas motivācija

 • Vadības rīks L: Svarīgākais jautājums                                          

Vingrinājums:

Realizējamo projektu Kanban

Vingrinājums:

Turpmākie attīstības soļi                                   


Reģistrēšanās uz tiešsaistes mācībām: