Pārdošana #1. Efektīva Darījumu Vadība

Pārdošanas komandām un profesionāļiem, kuriem nepieciešamas vadlīnijas, iemaņas un paņēmieni ikdienas pārdošanas sarunu rezultativitātes uzlabošanai.

Pārdošana #2. Tehnikas Meistariem

Profesionāļiem, kuri pārdošanas tehnikas vēlas attīstīt padziļināti. Īpaši noderīgs proaktīvajiem (aģenti, pārstāvji, outbound telesales) un B2B pārdevējiem.  

Pārdošana #3. Vadi Sevi un Komandu

Pieredzējušiem pārdevējiem un pārdošanas vadītājiem pārdevēju iemaņu nostiprināšanai un papildināšanai, kā arī pārdošanas vadības funkcijas izpratnei un sistematizēšanai.

Vizualizēšana

Vadītājiem, komandu un projektu vadītājiem, ekspertiem saziņas efektivitātes uzlabošanai, apgūstot informācijas vizualizēšanas prasmes.

Efektīva komunikācija un saskarsme

Vadītājiem, pārdevējiem, projektu un klientu vadītājiem, visiem, kam šobrīd ikdienas saskarsme ir ar iekšējiem un ārējiem resursiem, mērķtiecīgas, mierīgas un efektīvas saskarsmes uzlabošanai. Ikvienam, kam svarīga loģiska, strukturēta un produktīva rīcība ne tikai ikdienas, bet arī ārkārtas situācijās. 

LEAN Personāla atlasē

Uzņēmumu vadītājiem, vidējā līmeņa vadītājiem, personāla vadītājiem un ikkatram personāla atlasē iesaistītajam, kura mērķis ir izprast un izveidot efektīvu personāla atlases procesu.

Power Excel

Vadītājiem, ekspertiem un speciālistiem - MS Excel lietpratējiem, kuri ikdienā izmanto šo programmu datu ieguvei, apstrādei, analītikai, vizualizēšanai un vēlas uzlabot datu apstrādes efektivitāti.

Mūsdienīga rakstiskā saziņa

Komandām, kuru darba neatņemama sastāvdaļa ir rakstiska komunikācija.

Efektīvs vadītājs #1

Vidējā un augstākā līmeņa vadītājiem, vadības procesa kvalitātes uzlabošanai. 

Efektīvs vadītājs #2

Vidējā un augstākā līmeņa vadītājiem, kuri ir apmeklējuši semināru "Efektīvs vadītājs 1", vadības procesa kvalitātes uzlabošanai. 

Neirolīderība un Emocionālā inteliģence

Vadītājiem, pārdevējiem, komandai, projekta komandai, individuālo kompetenču papildināšanai un apzinātas cilvēku vadības un rezultatīvas saskarsmes veicināšanai. 

0

 .