Neirolīderība un Emocionālā inteliģence

Vadītājiem, pārdevējiem, komandai, projekta komandai, individuālo kompetenču papildināšanai un apzinātas cilvēku vadības un rezultatīvas saskarsmes veicināšanai. 

Efektīva komunikācija un saskarsme

Vadītājiem, pārdevējiem, projektu un klientu vadītājiem, visiem, kam šobrīd ikdienas saskarsme ir ar iekšējiem un ārējiem resursiem, mērķtiecīgas, mierīgas un efektīvas saskarsmes uzlabošanai. Ikvienam, kam svarīga loģiska, strukturēta un produktīva rīcība ne tikai ikdienas, bet arī ārkārtas situācijās. 

Efektīvs vadītājs #1

Vidējā un augstākā līmeņa vadītājiem, vadības procesa kvalitātes uzlabošanai. 

Vizualizēšana

Vadītājiem, komandu un projektu vadītājiem, ekspertiem saziņas efektivitātes uzlabošanai, apgūstot informācijas vizualizēšanas prasmes.

Pārdošana #1. Efektīva Darījumu Vadība

Pārdošanas komandām un profesionāļiem, kuriem nepieciešamas vadlīnijas, iemaņas un paņēmieni ikdienas pārdošanas sarunu rezultativitātes uzlabošanai.

Pārdošana #2. Tehnikas Meistariem

Profesionāļiem, kuri pārdošanas tehnikas vēlas attīstīt padziļināti. Īpaši noderīgs proaktīvajiem (aģenti, pārstāvji, outbound telesales) un B2B pārdevējiem.  

Pārdošana #3. Vadi Sevi un Komandu

Pieredzējušiem pārdevējiem un pārdošanas vadītājiem pārdevēju iemaņu nostiprināšanai un papildināšanai, kā arī pārdošanas vadības funkcijas izpratnei un sistematizēšanai.

LEAN Personāla atlasē

Uzņēmumu vadītājiem, vidējā līmeņa vadītājiem, personāla vadītājiem un ikkatram personāla atlasē iesaistītajam, kura mērķis ir izprast un izveidot efektīvu personāla atlases procesu.

Power Excel

Vadītājiem, ekspertiem un speciālistiem - MS Excel lietpratējiem, kuri ikdienā izmanto šo programmu datu ieguvei, apstrādei, analītikai, vizualizēšanai un vēlas uzlabot datu apstrādes efektivitāti.

Efektīvs vadītājs #2

Vidējā un augstākā līmeņa vadītājiem, kuri ir apmeklējuši semināru "Efektīvs vadītājs 1", vadības procesa kvalitātes uzlabošanai. 

Efektīva Prezentācija

Dažādu nozaru profesionāļiem, kuri regulāri veido prezentācijas un uzstājas darba kolēģu, klientu, kā arī lielākas auditorijas priekšā, prezentēšanas iemaņu pilnveidei.

Neievainojama organizācija

Uzņēmumu un organizāciju vadītājiem un īpašniekiem, kuriem neskaidrā vidē jāplāno savu organizāciju pastāvēšana un attīstība.

Digitālā Biznesa Meistarklase

21.gs. biznesa līderiem, kuri ir atbildīgi par savu biznesu un organizāciju turpmākās attīstības virzieniem. Datu analītikas, mašīnmācīšanās un mākslīgā intelekta pieeju izmantošana uzņēmuma stratēģijas attīstībā.
0
 .