Efektīvs vadītājs #2

Datums: Turpinās pieteikšanās | Laiks: 9:00-17:00 | Vieta: Mercure Hotel, Elizabetes iela 101 | Dalības maksa: 445 EUR + PVN

Lejupielādēt/izdrukāt semināra programmu


Kam:

Vidējā un augstākā līmeņa vadītājiem, kuri ir apmeklējuši semināru "Efektīvs vadītājs 1", vadības procesa kvalitātes pilnveidošanai. 

Izaicinājums:

Vadītāja darba būtiska sadaļa ir virzīt komandas un organizācijas attīstību. Vairumā gadījumu tas nozīmē gan komandā, gan arī pašiem veikt darbus, kuri līdz šim nav darīti. Tam līdzi nāk jaunu lietu plānošana, atšķirīga komunikācija, citāda komandu veidošana un arī nopietnāki motivācijas izaicinājumi. 

Kā šajos īpaši svarīgajos (jo tā taču ir attīstība) mirkļos, kuri līdz šim nav izmēģināti un pārbaudīti (jo tas tomēr ir kas jauns) nepielaist sāpīgas kļūdas? 

Labā ziņa – šim izaicinājumam ir praktisks risinājums! Tiesa, ceļā uz to ir jāatbild uz niansētākiem jautājumiem.

 • Kā definēt mērāmus attīstības mērķus?
 • Kā plānus mērķu sasniegšanai vizualizēt?
 • Kā izmērīt komandas inciatīvas un atbildības pakāpi?
 • Kas jāņem vērā komunicējot?
 • Kā rodas komandas sabotieri un kaitnieki?
 • Kā cilvēki (ne-)pieņem pārmaiņas?
 • Kā panākt, lai komanda mērķus “piesavinās”?
 • Kādai jābūt efektīvai atgriezeniskajai saitei?
 • Kā veidot “ideālo komandu”?
 • Kā kontrolēti virzīt sapulču gaitu?

Uz šiem un citiem vadības procesā svarīgiem jautājumiem atbildes meklēsim seminārā “Efektīvs Vadītājs 2”.

Kursa ieguvumi:

Uzlabota vadītāju komandas attīstības vadīšanas kvalitāte caur:

 • apskatītām vadītāju biežākajām kļūdām un risinājumiem to labošanai;
 • apkopotiem aktuālākajiem vadības rīkiem;
 • vingrinājumos pārbaudītām un izmēģinātām darba metodēm;
 • atkārtošanai un iemaņu uzturēšanai parocīgiem izdales materiāliem.

Treneris:
Kārlis Apkalns, MBA (Rīgas Biznesa skola)

 • Strādā ar Rīgas Ekonomikas augstskolas (SSE Riga) studentiem.    
 • Vadošajās reklāmas aģentūrās strādājis ar Coca-Cola, Electrolux, Statoil, SEB, Rietumu banka, AB.LV u.c.
 • Bijis IBM un Scania mārketinga vadītājs Latvijā.
 • Vadījis līdzīgas apmācības: LR Valsts Kanceleja, Valsts ieņēmumu dienests, Latvijas Universitātes administrācija, Latvenergo, Jeld-Wen, Klondaika, Lattelecom, Sadales tīkls, Valsts Administrācijas skola, Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrija, Sarkanā Krusta Medicīnas koledža, Nukleārās Medicīnas centrs, SAF Tehnika, BTA, Balta, Ergo, Latio, TEVA, Mylan, Olainfarm, Rolling!, Lanordija, Hanzas Maiznīca, VISMA, Nord Connect, Ramirent, Wurth u.c. organizācijās.
 • Raksta vadības un pārdošanas tēmām veltītu blogu.


Programma:
divas treniņu dienas/16 akadēmiskās stundas
DIENAS SATURS VINGRINĀJUMI
Diena I

INICIATĪVA

PLĀNOŠANA

KOMUNIKĀCIJA


pilna diena
8 akadēmiskās stundas
Ievads – Vadītāja Mērķi un Plāns       
 • Vadības rīks A: SMART mērķi
Attīstības plānošana           
 • Vadības rīks B: Plānu vizualizēšana
Komandas iniciatīva un atbildība       
 • Vadības rīks C: Mēs-Viņi
Vadība un komunikācija           
 • Vadības rīks D: Komunikācijas process 
Pārmaiņu komunikācija           
 • Vadības rīks E: Mērķu & Kritēriju rīks               
Pārmaiņu pieņemšana           
 • Vadības rīks F: Kībleres-Rosas bēdu līkne
Vingrinājums:
"Neskaitāmu" mērķu saskaitīšana           

Vingrinājums:
Attīstības projekta domu karte (mind-map

Vingrinājums
Šķēršļi un atbildības par to pārvarēšanu

Vingrinājums
Pārprastas komunikācijas piemēri 

Mājas darbs I:
Attīstības projekta domu karte

Mājas darbs II
Pārmaiņu komunikācijas plāns

Diena II

MOTIVĀCIJA

FEED-BACK

KOMANDA


pilna diena
8 akadēmiskās stundas

                                     

Mājas darbu prezentācijas, ar video           
 • Analīze: Ko varu no Kolēģa mācīties?
Komandas motivācija           
 • Vadības rīks H: Svarīgākais jautājums 
Mērķu "piesavināšanās" 
 • Vadības rīks I: Mērķu internalizēšana
Atgriezeniskā saite
 • Vadības rīks G: "Feed-back" elementi 
Komandas veidošana
 • Vadības rīks J: Belbina lomas
Sapulces           
 • Vadības rīks K: Mērķi & de Bono cepures
Apkopojums           
 • Vadīšanas jomas un virzieni                                            
Mājas darbi:
Kopīga pieredzes analīze

Vingrinājums
Mērķu internalizēšanas matrica           

Vingrinājums
Atgriezeniskās saites prakse         

Vingrinājums:  
Attīstības projekta "ideālā komanda"   

Vingrinājums:  
Sapulces mērķi un atbilstošākie rīki 

Patstāvīgais darbs:
Attīstības plāna īstenošana
                                                                 


Reģistrēšanās uz semināru: