Neievainojama organizācija:
Strukturēts biznesa inovāciju process

Datums: Turpinās pieteikšanās | Laiks: 09:00-18:00 |  Vieta: Mercure Hotel, Elizabetes iela 101 | Dalības maksa: 495 EUR + PVN


Kam:

Uzņēmumu un organizāciju vadītājiem un īpašniekiem, kuriem neskaidrā vidē jāplāno savu organizāciju attīstība.

Izaicinājums:

Biznesa vide mainās un attīstības ātrums nemitīgi pieaug, tāpēc daudzi tradicionāli vadības rīki mūsdienās vairs nesniedz vēlamos rezultātus.

2008.gadā šveicietis Aleksandrs Ostervalders (Alexander Osterwalder) prezentēja Biznesa Modelēšanas (Business Model Canvas) metodoloģiju. Desmit gadu laikā uz Business Model Canvas bāzes ir izstrādāta sistēma, kura ļauj strukturēti un prognozējami uzņēmumos vadīt inovācijas.

Kā aprakstīt jebkuru biznesu? Kā analizēt Klientiem piedāvāto Vērtību? Kā pārbaudīt inovāciju hipotēzes? Kā veidot un vadīt biznesa modeļu portfeļus? Kā kontrolēti vadīt biznesa riskus un ieviest pārdomātas inovācijas?

Atbildes uz šiem un citiem jautājumiem seminārā “Neievainojama organizācija”.

Semināra ieguvumi:

Strukturēts inovāciju process uzņēmumā ļauj:

 • meklēt un sistemātiski analizēt uzlabojumu iespējas biznesā;
 • optimāli izmantot kompānijas resursus;
 • proaktīvi sagatavoties biznesa vides pārmaiņām;
 • operatīvi formulēt un vērtēt attīstības stratēģisko izvēļu variantus.


Operations management 1


Treneri:

Kārlis Apkalns

 • Strādā ar Rīgas Ekonomikas augstskolas (SSE Riga) studentiem.
 • Latvijas vadošajās reklāmas aģentūrās strādājis ar Coca-Cola, Electrolux, Statoil, SEB, Rietumu banka un citiem zīmoliem.
 • Vadījis līdzīgas apmācības Latvenergo, TechnoNicol, Siemens, Nukleārās Medicīnas centrs, RTU Zaļo Tehnoloģiju inkubators u.c. organizāciju komandām.

Dāvids Štēbelis

 • Starptautisku start-up dibinātājs: Alina, Fabula, EHO Textiles.
 • 10+ gadus vadījis konsultāciju kompāniju, starp kuras klientiem – Kraft Foods, Procter&Gamble, Spilva, Coca-Cola, Credit24, Samsung u.c.
 • Zaļo Tehnoloģiju inkubatora un EIT Climate-Kic biznesa treneris.


Programma:
2 treniņu dienas/16 akadēmiskās stundas 

SESIJAS/TĒMAS

SATURS

VINGRINĀJUMI 

Sesija I
BUSINESS MODEL CANVAS

BIZNESA DZĪVOTSPĒJA

4 akadēmiskās stundas

Ievads

 • VUCA bizness. Dalībnieku aktualitātes.               

Kā var aprakstīt jebkuru biznesu?

 • Business Model Canvas elementi

Biznesa vides analīze

 • PEST praktiskais izmantojums

Kā novērtēt biznesa modeļa dzīvotspēju?

 • Biznesa modeļu mehānika un novērtējums

Vingrinājums:
Dalībnieku "pasūtījums"

Vingrinājums:
Dalībnieku biznesa modelis

Vingrinājums:
Biznesa modeļa novērtējums

Sesija II
VĒRTĪBAS PIEDĀVĀJUMS

KLIENTU ANALĪZES RĪKI

4 akadēmiskās stundas

Kas Klientam vajadzīgs?

 • Klienta vajadzību definēšana

Kā radīt jaunu Vērtības piedāvājumu?

 • Dizaina domāšana un prototipēšana

Kā pārbaudīt piedāvājuma aktualitāti?

 • Klientu izzināšanas tehnikas

Kā būt radošam ierobežotu iespēju apstākļos?

 • Ierobežojumos balstītas inovācijas

Vingrinājums:
Mana uzņēmuma Vērtības piedāvājums

Vingrinājums:
Mūsu Klientu Darbi/Problēmas un Iespējas

Vingrinājums:
Esošie Resursi - Jauns Vērtības piedāvājums           
Sesija III
BIZNESA IDEJU PĀRBAUDE

RISKU MAZINĀŠANA

4 akadēmiskās stundas

Kā tirgū ieviest jaunus Produktus?

 • Lean Start-up principi              

Kāpēc biznesa idejas cieš neveiksmi?

 • Manas idejas pārbaudes plāns              

Kā pārbaudīt biznesa idejas?

 • Pieņēmumi vs. Fakti. Testēšanas metodes.

Kā formulēt biznesa hipotēzes?

 • Klients, Vērtības piedāvājums, Biznesa mod.

Vingrinājums:
Mana biznesa idejas novērtējums

Vingrinājums:
Klienta vajadzību izzināšana/intervēšanas tehnikas

Vingrinājums:
Hipotēzes definēšana

Sesija IV
BIZNESA PORTFELIS

INOVĀCIJU SISTĒMA

4 akadēmiskās stundas

Kā izveidot Neievainojamu Organizāciju?

 • Optimizācijas un Inovācijas pretējā daba

Kādos virzienos meklēt inovācijas?

 • Inovāciju "ceļakarte" (innovation patterns)

Kā inovēt tradicionālos biznesos?

 • Procesu analīze, Inovāciju komandas u.c.

Apkopojums

 • Inovāciju metodes un plāns ilgtermiņā

Vingrinājums:
Kādos virzienos meklēt inovācijas mūsu organizācijā?

Vingrinājums:
Turpmākie inovāciju soļi manā organizācijā

Reģistrēšanās uz semināru: