Vadīšana

Efektīvs vadītājs #1. Cilvēku vadīšana

Vidējā un augstākā līmeņa vadītājiem cilvēku vadīšanas procesa uzlabošanai.

Uzzināt vairāk

Efektīvs vadītājs #2. Vizuālā plānošana, Deleģēšana, Kontrole

Vidējā un augstākā līmeņa vadītājiem vadības un attālinātas vadības procesa efektivitātes uzlabošanai.

Uzzināt vairāk

Efektīvs vadītājs #3. Stratēģiskā vadīšana

Vidējā un augstākā līmeņa vadītājiem komandas un organizācijas stratēģiskās vadīšanas izpratnei un realizācijai.

Uzzināt vairāk

Veiksmīga vadītāja ABC

Topošajiem un jaunajiem vadītājiem, organizācijas efektīvākam vadības procesam, kā arī iestādes un struktūrvienību mērķu sasniegšanai.

Uzzināt vairāk

Projektu vadības ABC

Projektu vadītājiem un vadītājiem iesācējiem, projektos iesaistītajiem, bez teorētiskā zināšanu pamata.

Uzzināt vairāk

Mērķu izvēle: KPI un O+KR

Organizāciju vadības komandām, kuras veic nākamā perioda plānošanu.

Uzzināt vairāk

Iekšējā kultūra = Organizācijas reputācijas pamats

Komunikācijas, personāla, vadības komandām spēcīgākas iekšējās kultūras veidošanai.

Uzzināt vairāk

Digitālā komunikācija

Uzņēmumu un organizāciju vadītājiem, kuri vēlas aktīvāk izmantot digitālās komunikācijas iespējas.

Uzzināt vairāk