top of page
FB post.png

Komandas saliedēšana (Team-building)

Restarts Tavai komandai

Martins kopa.png

Ledlauzis


Iesildīšanās aktivitāte, kas balstīta uz sarunām par tēmām, kas neskar ikdienas darbu. Aktivitātes laikā dalībnieki tiek maksimāli jaukti un rezultātā ir paguvuši parunāt 2 minūtes praktiski ar visiem. Aktivitātes noslēgumā – uzzinātā apkopojums ar stāstu visiem par visiem.

Ledlauzis.png

Fokuss uz vairāk nekā vienu lietu

Pusstundas laikā iemācīsimies žonglēt ar 3 bumbiņām. Neticami? Var?!  Caur pozitīvu, emocijām bagātu un saliedējošu aktivitāti ikviens gūs apstiprinājumu, ka atliek vien sākt rīkoties, mācīties un viss notiks! Žonglēšanas prasme palīdz koncentrēties, attīsta reakciju un sniedz īpašas atklāsmes par sadarbību un uzticēšanos ikdienā.

Fokuss.png

Ieguvumi:

 • Progress žonglēšanā;

 • Interesantas atklāsmes par partnera ietekmi žonglējot un ikdienā;

 • Joki un smiekli darot kaut ko, it kā neiespējamu.

Zefīra izaicinājums


Komandas sadarbības spēle ar uzdevumu uzcelt brīvi stāvošu struktūru no spageti makaroniem. Spēle ir viena no pēdējo laiku visaprakstītākajiem uzdevumiem, ko veikušas dažādas auditorijas, sākot no Forbes 500 vadītājiem līdz bērnudārza audzēkņiem. Spēle orientēta uz spēju risināt problēmu grupā.

Zefira izaicinajums.png

Ieguvumi:

 • Komandas spēja un pieredze noorganizēt procesu rezultāta sasniegšanai;

 • Atklāsmes par prototipēšanas pieeju problēmu risināšanā;

 • Prieks un pārsteigums par dažādajiem risinājumiem.

Komandas ritma deja (divās daļās)

Pirmie soļi - Sufi zobenu deja- austrumu dejas interpretācija, deja ar nūjām, kuras uzdevums ir sajust otru cilvēku un vienot visu komandu vienotā darbībā. Pilna sinhronitāte - komandas sadarbības un savstarpējās sajušanas deja pilnā krāšņumā, kur esam viens vesels, kas var kustēties perfektā ritmā sajūtot viens otru.

Ritma deja.png

Ieguvumi:

 • Koncentrēšanās uz jaunapgūstamo prasmi;

 • Sadarbība un cieņa pret visiem grupas dalībniekiem;

 • Sinhronitātes sasniegšana domājot par visiem, nevis sevi.

Komandas spēks


Komandas dinamikas spēle – jautra un pamācoša aktivitāte – demonstrē savstarpējo atkarību un sasaisti ikdienā. Katrs var noturēt visus, ja pareizi sadalām spēkus.

Komandas speks.png

Komandas emocijas un dinamikas

Komandas dinamikas demonstrācija kustībā. Komandas rezultāts ir atkarīgs no katra. Katra bezdarbība vai darbība ietekmē ikvienu un visneticamākajos veidos – "tauriņa efekts komanda."

Komandas emocijas.png

Ieguvumi:

 • Apziņa, ka līdzsvaru komandā ietekmē katrs;

 • Atklāsme, ka mēs nezinām, kā tieši mēs ietekmējam citus;

 • Norāde uz līderiem un uzticības personām.

Staigāšana pa stiklu lauskām


Vingrinājums, kas savulaik Latvijas Basketbola izlasei deva spēku sasniegt augstāko rezultātu pēdējo 11 gadu laikā Eiropas basketbola čempionātā. Šī ir vēl viena iespēja parādīt sev, ka neiespējamais ir iespējams. Tā ļoti specifiskā veidā atklāj, cik svarīgi ir būt uzmanīgam un fokusētam, virzoties uz mērķi. Tās ir divas galvenās pasākuma iezīmes papildus negatīvo pārliecību pārvarēšanai un pozitīvam lādiņam, kad ir izdevies paveikt šo izaicinājumu.

Programmā:

 

 • Fokusēšanās, pieņemšanas ietekme uz rezultātu;

 • Iespēja pārbaudīt sevi ar basām kājām uz stikla lauskām;

 • Emociju apkopojums.

Stiklu lauskas.png

Ieguvumi:

 • Savstarpējs atbalsts un emociju gūzma;

 • Koncentrēšanās ietekmes praktisks pierādījums;

 • Augstāka spēja koncentrēties ikdienas uzdevumiem.

Ideālais darbinieks

Katra grupa veido ideālo darbinieku no piešķirtajiem materiāliem, izmantojot savas spējas un fantāziju un sapratni par ideālajam darbiniekam nepieciešamajām īpašībām. Katra grupa pamīšus ar nomināciju apbalvojumiem prezentē sevis izveidoto darbinieku, stāstot par viņa īpašajām spējām, un nepieciešamajām tehniskajām lietām, kas noteikti ir nepieciešamas lai viņš būtu ideāls darbinieks.

Idealais darbinieks.png

Ieguvumi:

 • Jautrā veidā apspriestas valdošās un nepieciešamās iemaņas un vērtības;

 • Spēles sasaiste ar ikdienu, t.sk. starp nodaļu sadarbību;

 • Iespēja novērot esošos uzskatus un pārliecības.

Ugunsstaigāšana

Komandas veidošanas notikumus, kura kulminācija ir staigāšana pa 500°C karstām oglēm


Uguns staigāšana ir lēmumu pieņemšanas un savu negatīvo pārliecību pārvarēšanas vingrinājums. Tas ir notikums, pēc kura komanda paplašinās savas iespēju robežas un izveidos daudz ciešākas savstarpējas saites. Notikums, kas vadītājam dos iespēju ieraudzīt komandas dinamiku, slēptos pozitīvos un arī iespējams negatīvos līderus.

Pārejot pāri ugunij un neapdedzinoties, jūsu sastapsieties un pārvarēsiet bailes no ilūzijām, ko rada prāts. Ugunstaigāšanas laikā dalībnieki maina savu pārliecību šablonus viena vakara laikā un tas dod lielu grūdienu tālākajā attīstībā. Jūsu komanda būs daudz gatavāka mesties uz priekšu, lai sasniegtu jaunas rezultātu virsotnes. Papildus personiskās motivācijas pieaugumam, saites un attiecības starp dalībniekiem kļūst stiprākas, jo tie ir kopā gājuši cauri ugunij un atbalstījuši notikumā, kas katram ir bijis īpašs.

Notikuma ilgums un saturs ir atkarīgs no dalībnieku skaita, kā arī tas tiek pielāgots konkrētā uzņēmuma izaicinājumiem un vajadzībām. Parasti gatavošanās UGUNSSTAIGĀŠANAI ietver prāta vingrinājumus par lēmumu pieņemšanu, atbildības uzņemšanos un komforta zonas izaicināšanu.  Pēc ugunsstaigāšanas dalībnieki bieži uzņemas augstākus mērķus un ierauga jaunas iespējas, kas agrāk būtu likušas neiespējamas dēļ negatīvās domāšanas šablona, t.i. bailēm.

Ugunsstaigasana.png

Ieguvumi:

 • UGUNSSTAIGĀŠANA rada MILZĪGU sasnieguma un pozitīva pārdzīvojuma sajūtu relatīvi īsā notikumā.

 • Tā dod bezprecedenta grūdienu komandas motivācijai un komandas biedra pleca sajūtu.

Stereotipu spēle

Stāsts „reiz Somijā bija ciems”. Jautrs uzdevums - diskusija ar mērķi parādīt stereotipu veidošanās procesu, sevišķi ierobežotas informācijas apstākļos. Mums nākas saskarties ar visdažādākajiem cilvēkiem un viņu reakcijām. Izpratne par procesu ļauj uz to paskatīties racionālāk.

Ieguvumi:

 • Iespēja ieraudzīt vērtību un argumentu dažādību savā grupā;

 • Iespēja ieraudzīt, cik viegli ir radīt un mainīt pārliecības par kādu cilvēku;

 • Iespēja izmanot jauniegūtās atklāsmes ikdienas attiecību veidošanā.

Mardac kopa.png

Vizuālā domāšana un komunikācija komandā

Aktīvs un radošs process ar praktiskiem individuāliem un komandas uzdevumiem, izmantojot vizualizācijas tehnikas un metodes. Īss teorētiskais ievads, iesaistoši un atraktīvi uz sadarbību vērsti komandas uzdevumi – kopīgi radīt, attīstīt, risināt situācijas kā sasniegt sekmīgāko rezultātu.

Process:

 • 15% Teorija

 • 25% Individuālie uzdevumi

 • 40% Kopīgie uzdevumi

 • 20% Izvērtējums/Uzlabojumi

Vizuala domasana.png

Ieguvumi:

 • Iegūtas pamata prasmes vizuālajā domāšanā un komunikācijā ar komandu - vadība / risinājumi / koprade;

 • Dziļāk iepazīti citu kolēģu domāšanas/plānošanas/lēmumu pieņemšanas un komunikācijas stili un veidi;

 • Iegūta kopīga pieredze un apzināta dažādība un līdzība, darbojoties komandā;

 • Iegūtas vienkāršas un iedarbīgas metodes, kuras praksē pielietot  savu darbinieku komandas efektivitātes paaugstināšanai un savstarpējās sapratnes padziļināšanai.

Piedzīvojums, izmantojot vizuālo komunikāciju

Izmantojot vizualizēšanas rīkus un darbojoties mazās grupās, radīt piedzīvojumu viens otram, kur, darbojoties ar metodi “mācoties darot”, apgūt/analizēt/uzlabot personiskās kompetences, pielietojot ikdienas darbā vizualizāciju kā rīku efektīvākai komunikācijai un sekmīgākai sadarbībai. 3 dalībnieku komandas rada viena otrai piedzīvojumu maršrutu un izaicinājuma uzdevumus, izmantojot tikai vizuālos materiālus.

Process:

 • 5% Uzdevuma izklāsts

 • 30% Sadarbība mazajās komandās

 • 25% Piedzīvojums

 • 25% Savstarpējā atgriezeniskā saite/uzlabojumi

 • 15% Uzlabotās versijas radīšana

Piedzivojums.png

Ieguvumi:

 • Iegūtas pamata prasmes vizuālajā domāšanā un komunikācijā ar komandu - vadība/risinājumi/koprade;

 • Iespēja gan katram individuāli, gan kopīgi komandā apzināt gan savas prasmes efektīvi radīt/nodot/saņemt informāciju un apzināties tās ietekmi;

 • Iegūt savstarpējo atgriezenisko saiti par prasmi izteikties, izmantojot vizualizācijas rīkus;

 • Pieredze vadīt citus, izmantojot tikai paša radītu vizuālo komunikāciju, kā arī apzinātas attīstāmās kompetences;

 • No jauna iepazīti kolēģi caur informācijas sagatavošanas/ nodošanas/saņemšanas veidiem;

 • Pieredzētas metodes, kuras var turpmāk izmantot savā darba ikdienā ideju un risinājumu prezentēšanā, izmantojot vizualizāciju.

Sadarbība dažādu kultūru pārstāvju komandā

Iedarbīgas metodes starpkultūru komandu sadarbības veidošanā, esot dažādu kultūru darba vidē + praktiskie uzdevumi, apzinoties dažādību un kā to vadīt un veidot efektīvāk.

Process:

 • 20% Teorija

 • 40% Kopīgie uzdevumi

 • 25% Individuālie uzdevumi – izvērtēt savas darba komandas uzņēmumā

 • 15% Izvērtējums/kopīgā dalīšanās ar pieredzi

Sadarbiba.png

Ieguvumi:

 • Iegūtas padziļinātas zināšanas starpkultūru mijiedarbībā;

 • Apzinātas dažādu kultūru īpatnības. lai varētu veidot efektīvāku sadarbību;

 • Padziļināta izpratne par citādāku domāšanas , lēmumu pieņemšanas, problēmu risināšanas, rezultātu sasniegšanas stiliem un pieejām;

 • Iegūta praktiska sadarbības pieredze, atziņas un idejas tālākai profesionālai un personiskai pilnveidei.

Elita kopa.png

TEAM Building

 

Kam:

 1. Komandai, kas tikko veidojas, uzsāk savu dzīves vai projekta ciklu.

 2. Komandai, kas tūlīt vairs savstarpēji nesarunāsies un jaunajā "normālajā" ir lēnām sākusi zaudēt sevi un cilvēkus.

 3. Komandai, kura strādā, tomēr attālinātā darba vide ir radījusi pilnīgi citādus dzīves apstākļus, nomainot ierasto komunikāciju un saskarsmi.

 4. Komandai, kurai nepieciešama vīzija, misija, plāns un jauni izaicinājumi.

 5. Komandai, kas vēlas nosvinēt savas uzvaras, lai varētu sākt nākamo spēles līmeni.

Lai organizācijas sasniegtu mērķus, svarīgi ir saprast, vai tās darbinieki ir tikai cilvēku grupa, kas strādā zem viena jumta, un tas ir draudzīgs/nedraudzīgs kolektīvs, vai arī tā tiešām ir reāla darba komanda. Pamata jautājums – kas tad ir komanda un kādi indikatori to nosaka? Ja tiešām tā ir komanda, vadītājam jāzina kādā komandas attīstības stadijā tā ir. Katrai no šīm stadijām ir savas metodes un instrumenti, kā kopīgā ceļā vienoti iet uz mērķi un sasniegt rezultātu.

TEAM building.jpeg

Ieguvumi:

 • Saliedēta komanda, jaunveidotas vai uzlabotas esošās sasvstarpējās attiecības, definēti komunikācijas un saskarsmes principi, nodrošināta darba vides labbūtība (wellbeing);

 • Padziļināta dalībnieku izpratne par to, cik cilvēki ir dažādi un par to, ko sadarbojoties ir iespējams iegūt gan darba vidē, gan individuāli. 

Attiecību veidošana, OK princips, Kas ir komanda, komandas Lomas, SWID analīze, Misija, Vīzija, Vērtības, Motivācija, Vērtību stāsti.

FORMING

OK princips, komandas Lomas, SMART komunikācija, SWID analīze, Komunikācija un Saskarsme, Sapulču vadība, Plāns, Why Stratēģija, Kompetenču aplis, Motivācija, Emocionālā Inteliģence, Attieksmes matrica.

STORMING

Sapulču vadība, Agile pieeja, Nākamais solis, Mērķu aplis, Trīs cepures, Atgriezeniskā saite, Attālinātā darba metodes, Deleģēšana, Lēmumu pieņemšana, Koučinga līderības stils.

NORMING

Atgriezeniskā saite, Plānošanas aplis, Cilvēku un procesu Audits, Sasniegumu Svētki.

PERFORMING

Novērtējums, Ieguvums, Pateicība, Next Step.

ADJOURNING

Attīstības stadijas

Piedāvātās metodes un instrumenti

Kāda no šīm aktivitātēm varētu būt aktuāla Tavai komandai?

Atstājot savu kontaktinformāciju, mūsu komandas saliedēšanas aktivitāšu plānošanas speciālists sazināsies ar Jums un kopā nonāksim pie piemērotākā risinājuma un atbilstošākajām saliedēšanas aktivitātēm Jūsu komandai!

register.jpg

Paldies par pieteikumu!

bottom of page