top of page
Agentura-large.jpg

Izmanto potenciālu!

Praktiskas nodarbības Inovatīvas metodes Individuāla pieeja

Kāpēc?

Mēs ticam, ka zināšanas un iemaņas pasauli dara labāku. Labāku klientiem un darbiniekiem, labāku kompānijām un labāku sabiedrībai kopumā. Tāpēc savu laiku un enerģiju mēs veltām, formulējot un saviem Klientiem nododot gudrākās metodes viņu ikdienas uzlabošanai. 

Kā?

Nodota informācija vēl negarantē tās izmantošanu. Tāpēc mēs iesaistām savu treniņu dalībniekus, liekam viņiem pildīt praktiskus uzdevumus, filmējam viņu veikumu un izmantojam citas metodes dalībnieku maksimālai emocionālai un praktiskai līdzdalībai. 

Ko?

Komunikācijas iemaņas | Vadības iemaņas | Pārdošanas iemaņas | Līderība | Iekšējā kultūra | LEAN | Pārmaiņu vadība | Pārrunu vadība | Finanšu vadība | Stratēģiskā plānošana | Klientu apkalpošana | Emocionālā inteliģence (EQ) | Stresa vadība

SIA "Master Sales" ir noslēdzis 24.11.2022. līgumu Nr. SKV-L-2022/532 ar Latvijas Investīciju un attīstības aģentūru par atbalsta saņemšanu pasākuma "Starptautiskās konkurētspējas veicināšana" ietvaros, ko līdzfinansē Eiropas Reģionālās attīstības fonds.

Asset 1.png
bottom of page