top of page
efektivitate.jpg

Efektivitāte

Personīgās efektivitātes iemaņas ir prasmes, uzvedības modeļi un spējas, kas ļauj indivīdam efektīvi pārvaldīt savu laiku, enerģiju un resursus, lai sasniegtu savus mērķus un potenciālu. Šīs iemaņas palīdz organizēt darbu, uzlabot produktivitāti un veicināt personīgo attīstību. 

bottom of page