top of page
pardosana.jpg

Pārdošana

Sekmīgs pārdevējs izmanto savas iemaņas, pārdošanas rezultātu sasniegšanai un veiksmīgu attiecību veidošanai ar klientiem. Profesionālas pārdošanas iemaņas ietver spēju iedziļināties pircēju vajadzībās, izmantot aktīvo klausīšanos, skaidri un efektīvi komunicēt, argumentēti pārliecināt klientu, veicināt uzticēšanos un pielāgoties dažādām situācijām un pircēju tipiem.

bottom of page