top of page
visas temas.jpg

Visas tēmas

Iemaņas veido pamatu, uz kura balstās prasmes. Tās tiek attīstītas ar apmācību palīdzību. Iemaņas nodrošina teorētisku un praktisku sapratni par kādu jomu, bet prasmes ir iemaņu praktiska piemērošana un pielietošana. Abi šie aspekti ir būtiski, lai indivīds būtu veiksmīgs savā profesionālajā un personiskajā attīstībā un izaugsmē.

bottom of page