top of page
bpm.jpg

Biznesa pārrunas: Meistarklase

Datums: 30. oktobris un 6. novembris | Laiks: 09:00-17:00 | Vieta: Elefant hotel, Kalnciema iela 90 | Dalības maksa: 495 EUR + PVN

Kam:


Pieredzējušiem pārrunu vedējiem, kas vēlas papildināt savu pārrunu prasmju “rīku kasti” un pakāpties nākamajā līmenī.

Izaicinājums:

 

Pārrunu prasmēm ir vairāki līmeņi. Universāli principi pārrunu vedējiem ir intuitīvi saprotami arī bez īpašām mācībām vai specializētās literatūras. Tipiskās situācijās – divas puses, viena vai nedaudzas pārrunu tēmas – mēs tiekam galā.


Tomēr biznesā ir situācijas ar lielākām likmēm, augstāku sarežģītību un neikdienišķām izpausmēm. Tādos gadījumos ar intuīciju un pamata iemaņām nepietiek.


Kā gatavoties un kā vest pārrunas par sarežģītiem darījumiem?


Atbildi uz šo izaicinājumu veido jau detalizētāki jautājumi. Ko pārrunās maina daudzas tēmas un daudzi elementi vienlaikus? Kā rīkoties, ja pārrunas ir ar lielām likmēm? Kā neapjukt, ja likme ir darbavietas, karjeras un liela nauda? Kā vadīt daudzpusējas pārrunas, kurās puses veido blokus un koalīcijas? Kā pielāgot pārrunu stilu starpkultūru sarunās?


Atbildes uz šiem jautājumiem meklēsim kursā “Biznesa pārrunas: Meistarklase”.

Kursa ieguvumi:


Kursa rezultātā sarunu vedēji iegūs:

 • Jaunu elpu – svaigu skatu uz pārrunu stratēģijas un taktikas elementiem;

 • Rīkus sarežģītu, daudzfaktoru biznesa pārrunu vadībai;

 • Prasmi gatavoties un vadīt daudzpusējas biznesa sarunas;

 • Prasmi pielāgot stilu starptautiskām un starpkultūru biznesa pārrunām.


Kursa forma:

 

 • Klātienes lekcijas un interaktīvas diskusijas 

 • Dalībnieku praktiskās pieredzes un gadījumu analīze

 • Mijiedarbība un praktiski uzdevumi tiešsaistes Miro vidē

 •  Harvard Negotiation Project lomu spēle

 • Praktiski uzdevumi un vingrinājumi prasmju izkopšanai

NB: Ļoti ieteicams, ka šo mācību dalībnieki iepriekš ir apguvuši pamata līmeņa mācību programmu “Biznesa pārrunas profesionāļiem” vai līdzīga satura mācības pārrunu vadībā citur, kā arī ir pazīstami ar pārrunu galvenajiem elementiem (interešu un alternatīvas noteikšana, vienošanās zona / pārrunu koridors, kaulēšanās tehnikas, enkurošana u.c.). 

Daniels Pavluts.png

Daniels Pavļuts

 • Vadzinību pasniedzējs un biznesa treneris ar 15+ gadu pieredzi.

 • Pieredzējis daudznozaru vadības profesionālis ar reformu, pārmaiņu un krīzes vadības pieredzi.

 • 2007. gadā ieguvis sabiedrības vadības maģistra grādu ar specializāciju līderībā Hārvarda universitātes Kenedija skolā.

 • LR Ekonomikas (2011-2014) un Veselības (2021-2022) ministrs.

 • Konsultējis uzņēmumus un valdības organizācijas Latvijā, Baltijas valstīs, Ukrainā, Gruzijā, Armēnijā, Moldovā un Kosovā.

 • Vieslektors Rīgas Ekonomikas augstskolā (Stockholm School of Economics in Riga), Rīgas Biznesa skolā, RISEBA, Banku augstskolā.

 • Vadījis apmācības Nasdaq Baltic, Bayer Baltic, Repharm, Madara Cosmetics, Printful, Visma, DnB Bank, Deloitte Latvia, Bucher Municipal, Kuehne & Nagel, Linstow Center Management, Krassky, Squalio, Mintos un daudziem citiem uzņēmumiem.

“Biznesā kā dzīvē – mēs saņemam ne to, kas mums pienākas, bet to, par ko spējam vienoties”
(Chester L. Karrass)

Programma:

2 mācību dienas | 16 akadēmiskās stundas

Diena I

​PĀRRUNU STRATĒĢIJA UN TAKTIKA

SAREŽĢĪTAS PĀRRUNAS

8 akadēmiskās stundas

MĀCĪBU SATURS

 • Galvenie pārrunu stratēģijas elementi

 • Pārrunu taktikas un psiholoģiskie paņēmieni

 • Kognitīvās kļūdas, to pielietojums pārrunās

 • Profesionāla gatavošanās pārrunām

 • Gatavošanās sarežģītām pārrunām 

 • Rīki daudzfaktoru biznesa pārrunu vadībai

 • Taktikas pārrunās ar augstām likmēm

 • Pārrunas “bez pārrunām” jeb pārrunu konteksta ietekmēšana

METODES

Mini-lekcijas
Grupas diskusija
Divpusēja lomu spēle
Dalībnieku pieredzes un situāciju apspriešana

 

Paaugstinātas sarežģītības lomu spēle
Grupas diskusija
Mini-lekcijas

Mājas darbs:

dalībnieku gadījumu analīze Miro kopstrādes vidē

Diena II

PĀRRUNU KOALĪCIJAS

DAUDZPUSĒJAS BIZNESA PĀRRUNAS

8 akadēmiskās stundas

MĀCĪBU SATURS

 • Daudzpusēju pārrunu dinamika

 • Koalīciju veidošanas un bloķēšanas principi

 • Sagatavošanās daudzpusējām sarunām

 • Starptautiska un starpkultūru specifika

 • Daudzpusēju biznesa pārrunu izaicinājumi un rīki to pārvarēšanai

 • Pārrunas pirms un paralēli galvenajām pārrunām

 • Moderatora lomas potenciāls

METODES

Lomu spēle
Mini-lekcijas
Dalībnieku gadījumu analīze

Daudzpusējas biznesa situācijas izspēle
Mini-lekcijas
Grupas diskusija

Analītiski rīki turpmākai izmantošanai Miro vidē

Atsauksmes:

register.jpg

Reģistrēšanās uz mācībām:

bottom of page