top of page
bizpar-1920.jpg

Biznesa pārrunas profesionāļiem

Datums: 28. augusts un 4. septembris | Laiks: 09:00-17:00 | Vieta: Elefant hotel, Kalnciema iela 90 | Dalības maksa: 495 EUR + PVN

Kam:


Biznesa profesionāļiem:

 • kuri vada uzņēmumus un projektus, veido darījumus, pērk un pārdod – produktus, pakalpojumus, idejas un paši sevi;

 • kuri vēlas uzlabot savus biznesa pārrunu rezultātu.

Izaicinājums:

 

Mēs vedam pārrunas ik dienu, faktiski ik stundu, lai attīstītu biznesu, apmierinātu mūsu intereses un, mijiedarbībā ar citiem, iegūtu to, kā mums vēl šobrīd nav.

Sasniegt šos mērķus nav viegli un kļūst arvien grūtāk: pieaug biznesa vides kompleksitāte un neparedzamība, biznesa modeļi kļūst sarežģītāki un konkurence nepielūdzamāka. Nereti mēs nonākam kontaktā ar cilvēkiem, kuru pārrunu stils mums ir svešs, neērts, pat nepieņemams.

Kā būtiski uzlabot biznesa pārrunu rezultātus šajā trauksmainajā laikā?

 

Meklējot atbildi uz šo izaicinājumu, rodas virkne citu jautājumu: Kā sabalansēt maksimālu ieguvumu sev un attiecības ar partneriem? Kā izvairīties no piekāpšanās sev būtiskos jautājumos? Kā atpazīt būtisko informāciju par pušu interesēm un vajadzībām? Kā efektīvi risināt sarunas ar nekonstruktīviem partneriem, kas manipulē, melo un izturas agresīvi? Kā efektīvi risināt konfliktsituācijas?

Atbildes uz šiem un citiem jautājumiem meklēsim Daniela Pavļuta kursā “Biznesa pārrunas profesionāļiem”.

Kursa ieguvumi:


Kursa iznākumā sarunu vedēji iegūs:

 • skaidru izpratni par sarunu vešanas galvenajām stratēģijām un stiliem;

 • prasmi proaktīvi vadīt pārrunu gaitu sev vēlamā virzienā;

 • praksi lietot iedarbīgas komunikācijas metodes partneru ietekmēšanai;

 • paredzēt un konstruktīvi vadīt konflikta situācijas;

 • atpazīt un neitralizēt dažādas agresīvas un manipulatīvas taktikas.


Kursa forma:

 

 • lekcijas un interaktīvas diskusijas;

 • dalībnieku praktiskās pieredzes un gadījumu analīze;

 • mijiedarbība un praktiski uzdevumi tiešsaistes Miro vidē;

 • Harvard Negotiation Project lomu spēles;

 • praktiski uzdevumi un vingrinājumi prasmju izkopšanai.

Daniels Pavluts.png

Daniels Pavļuts

 • Vadzinību pasniedzējs un biznesa treneris ar 15+ gadu pieredzi.

 • Pieredzējis daudznozaru vadības profesionālis ar reformu, pārmaiņu un krīzes vadības pieredzi.

 • 2007. gadā ieguvis sabiedrības vadības maģistra grādu ar specializāciju līderībā Hārvarda universitātes Kenedija skolā.

 • LR Ekonomikas (2011-2014) un Veselības (2021-2022) ministrs.

 • Konsultējis uzņēmumus un valdības organizācijas Latvijā, Baltijas valstīs, Ukrainā, Gruzijā, Armēnijā, Moldovā un Kosovā.

 • Vieslektors Rīgas Ekonomikas augstskolā (Stockholm School of Economics in Riga), Rīgas Biznesa skolā, RISEBA, Banku augstskolā.

 • Vadījis apmācības Nasdaq Baltic, Bayer Baltic, Repharm, Madara Cosmetics, Printful, Visma, DnB Bank, Deloitte Latvia, Bucher Municipal, Kuehne & Nagel, Linstow Center Management, Krassky, Squalio, Mintos un daudziem citiem uzņēmumiem.

Programma:

2 mācību dienas | 16 akadēmiskās stundas

Diena I

​PĀRRUNU STRATĒĢIJAS UN ELEMENTI

ABPUSĒJU IEGUVUMU PIEEJA

8 akadēmiskās stundas

MĀCĪBU SATURS

 • Pārrunu stratēģijas un tipi

 • Pozicionālā kaulēšanās vai win-win?

 • Galvenie pārrunu elementi

 • Gatavošanās pārrunām

 • Abpusēju ieguvumu metode

 • Efektīvs pārrunu iznākums

 • Proaktīva pārrunu vadība

METODES

Lekcija
Grupas diskusija
Dalībnieku gadījumu apspriešana
Gatavošanās kontrollapas veidošana

Mājas darbs:

Dalībnieku gadījuma analīze

Diena II

PĀRRUNU TAKTIKA UN EMPĀTIJA

GRŪTO PĀRRUNU VADĪBA

8 akadēmiskās stundas

MĀCĪBU SATURS

 • Pārrunu vadības taktiskie paņēmieni

 • Komunikācijas prasmes un taktiskā empātija

 • Pārrunu partneru rīcības ietekmēšanas rīki

 • Emociiju vadība

 • Konfliktu risināšana

 • Manipulācijas taktikas un to neitralizēšana

 • Grūtību pārvarēšana pārrunu gaitā

 • Starpkultūru pārrunu īpatnības

METODES

Empātiskas komunikācijas treniņš
Lekcija
Dalībnieku gadījumu prezentācijas
Manipulāciju topa veidošana
Lomu spēle

Atsauksmes:

register.jpg

Reģistrēšanās uz mācībām:

bottom of page