top of page

Privātuma politika


Paldies, ka apmeklējāt www.mastertraining.lv.

Šo tīmekļa vietni (https://www.mastertraining.lv) pārvalda Master Training ("Master Training", "mēs" vai "mūs"). Master Training ir apņēmies rūpēties par jūsu privātumu. Tas nozīmē, ka mēs nenododam, neizplatām, neizpaužam, neizīrējam un nepārdodam jūsu personisko informāciju (kā definēts turpmāk) trešajām personām, izņemot šajā Privātuma un sīkdatņu politikā ("Privātuma politika") noteiktos gadījumus.

 

Spēkā stāšanās datums un darbības joma

 

Šī Privātuma politika ir spēkā no 2023. gada 1. septembra.

Master Training ir izstrādājis politiku un procedūras, kas atbilst ES Vispārīgajai datu aizsardzības regulai ("GDPR") un citiem attiecīgajiem privātuma tiesību aktiem. Šī Privātuma politika reglamentē mūsu praksi attiecībā uz tās Personas informācijas vākšanu, izmantošanu un izpaušanu, ko mēs iegūstam no mūsu vietnes apmeklētājiem un lietotājiem, kā arī personām, kuras citādi sniedz mums Personas informāciju (kopā saukti "Lietotāji"). Apmeklējot un izmantojot mūsu tīmekļa vietni, jūs nepārprotami piekrītat, ka mēs vācam, izmantojam un izpaužam jūsu Personas informāciju saskaņā ar šo Privātuma politiku.

Mēs apstrādājam Personas informāciju arī kā datu apstrādātājs/pakalpojumu apstrādātājs savu klientu vārdā (lūdzu, skatiet tālāk "Master Training kā pakalpojumu apstrādātājs").

 

Definīcijas

 

Lai labāk izprastu šo konfidencialitātes politiku, Master Training ir izklāstījis dažas pamatdefinīcijas, kas izmantojamas, lasot un interpretējot šo politiku.

  • Vākšana: Personas informācijas vākšana, iegūšana, reģistrēšana vai iegūšana no jebkura avota, tostarp trešām personām, izmantojot jebkādus līdzekļus.

  • Piekrišana: brīvprātīga piekrišana vākt, izmantot un izpaust Personas informāciju noteiktiem mērķiem.

  • Informācijas izpaušana: Personas informācijas nodošana trešai pusei, lai šī puse to izmantotu savām vajadzībām.

  • Personas informācija: informācija par identificējamu personu, kas ir reģistrēta jebkādā formā, bet neietver apkopotu vai depersonalizētu informāciju, ko nevar saistīt ar konkrētu personu.

  • Personas informācijas nodošana: Personas informācijas nodošana apstrādei, glabāšanai vai citādai izmantošanai trešai personai tikai Master Training vārdā.

  • Izmantošana: Personas informācijas apstrāde un pārvaldība, ko veic Master Training tās ietvaros.

Atbildība

 

Master Training ir atbildīgs par mūsu rīcībā un kontrolē esošo personisko informāciju. Mēs esam iecēluši atbildīgo personu, kas ir atbildīga par šīs privātuma politikas un privātuma tiesību aktu ievērošanu.

Master Training īsteno politiku un praksi, lai īstenotu šos principus, tostarp:
- īstenojot procedūras, lai aizsargātu personisko informāciju;
- izstrādā procedūras, lai saņemtu un atbildētu uz sūdzībām un pieprasījumiem;
- personāla apmācību un informācijas sniegšanu personālam par organizācijas politiku un praksi, kā arī par viņu pienākumiem un saistībām attiecībā uz privātumu;
- informācijas izstrādi, lai izskaidrotu organizācijas politiku un procedūras

 

Kādu personisku informāciju mēs apkopojam?

 

Jūsu sniegtā informācija
Jūs varat sniegt mums informāciju, izmantojot mūsu tīmekļa vietni, pa e-pastu, pa tālruni vai citādi sazināties vai sazināties ar mums kā biznesa klients vai biznesa kontaktpersona, ja:
- pieprasāt papildu informāciju par mūsu pakalpojumiem vai uzņēmumu vai lūdzat, lai mēs ar jums sazināmies;
- izmantojat mūsu pakalpojumus kā klients;
- saņemat klientu atbalstu;
- Reģistrējaties pie mums, lai reģistrētos mūsu piedāvātajam mācību kursam;
- sniedzat komentārus vai ieguldījumus mūsu tīmekļa vietnē.
Jūsu sniegtās personiskās informācijas kategorijas var ietvert:
- Vārds un uzvārds;
- amata nosaukums un uzņēmuma nosaukums;
- e-pasta adrese;
- tālruņa numurs
- Pasta adrese;
- Jūsu personīgās vai profesionālās intereses;
- kategorija vai organizācijas veids, kurā strādājat;
- Informācija, ko varat mums iesniegt, piedaloties mūsu semināros, piemēram, kursa uzdevumi vai komentāri diskusiju forumā;
- Jebkurš cits identifikators, kas ļauj Master Training sazināties ar jums.


Informācija, ko mēs apkopojam no Jums
Kad piedalāties mūsu mācību sesijās, mūsu treneri un instruktori var veikt piezīmes par sesijas laikā apspriestajiem jautājumiem.
Master Training vāc, glabā un izmanto informāciju par jūsu apmeklējumiem mūsu tīmekļa vietnē un par jūsu datoru, planšetdatoru, mobilo tālruni vai citām ierīcēm, ar kuru palīdzību jūs piekļūstat mūsu tīmekļa vietnei. Tas ietver šādu informāciju:
- tehnisko informāciju, tostarp interneta protokola (IP) adresi, pārlūkprogrammas veidu, interneta pakalpojumu sniedzēju, ierīces identifikatoru, jūsu pieteikšanās informāciju, laika zonas iestatījumus, pārlūkprogrammas spraudņu veidus un versijas, operētājsistēmu un platformu, kā arī ģeogrāfisko atrašanās vietu;
- Informācija par jūsu tīmekļa vietnes apmeklējumiem un izmantošanu, tostarp pilni vienoto resursu vietrāži (URL), klikšķu plūsma uz mūsu vietni, caur to un no tās, skatītās un meklētās lapas, lapu reakcijas laiki, konkrētu lapu apmeklējumu ilgums, novirzīšanas avota/iziešanas lapas, informācija par lapu mijiedarbību (piemēram, ritināšanu, klikšķiem un peles kustībām), kā arī tīmekļa vietnes navigācija un izmantotie meklēšanas termini.

 

Kā mēs izmantojam jūsu personisko informāciju?

 

Master Training izmanto jūsu personisko informāciju šādiem mērķiem:
- Lai izpildītu jūsu informācijas pieprasījumus par mūsu uzņēmumu un mūsu produktiem un pakalpojumiem;
- Lai pieteiktu jūs mūsu mācību semināros un nodrošinātu jums kursu materiālus un citu informāciju un materiālus, ko jūs no mums pieprasāt;
- sazināties ar jums par jūsu pieprasījumiem un jautājumiem;
- Lai ieteiktu vai piedāvātu jums citus produktus un pakalpojumus, pamatojoties uz jūsu interesēm;
- sazināties ar jums par klientu apkalpošanas jautājumiem;
- lai aizsargātu mūsu tīmekļa vietnes un mūsu uzņēmējdarbības drošību vai integritāti.


Mēs glabājam jūsu Personas informāciju tik ilgi, cik nepieciešams, lai izpildītu mērķus, kuru dēļ esam ievākuši šo informāciju, vai kā to nosaka likums. Mēs īstenojam ierakstu saglabāšanas un iznīcināšanas programmu, lai iznīcinātu informāciju, kad tā vairs nav nepieciešama vai vajadzīga.


Personas informācija neietver informāciju, kas ir apkopota vai anonimizēta tā, ka to nevar saistīt ar kādu personu. Mēs varam anonimizēt un apkopot apstrādāto Personas informāciju tādā veidā, lai nodrošinātu, ka pēc tās nevar identificēt personas. Mēs varam izmantot šo anonimizēto un apkopoto informāciju savām vajadzībām, tostarp mūsu sistēmu testēšanai, izpētei, datu analīzei, jaunu produktu un pakalpojumu izstrādei, kā arī mūsu tīmekļa vietnes un mūsu produktu un pakalpojumu uzlabošanai. Mēs varam kopīgot šo anonimizēto un apkopoto informāciju.

Piekrišana

 

Personas informācijas vākšanai, izmantošanai vai izpaušanai ir nepieciešama personas informācija un piekrišana, izņemot noteiktos gadījumos, kā aprakstīts tālāk.


Noteiktos apstākļos Master Training var vākt, izmantot vai izpaust Personas informāciju bez personas ziņas un piekrišanas. Piemēram, juridisku, medicīnisku vai drošības apsvērumu dēļ piekrišanas pieprasīšana var būt neiespējama vai nepraktiska. Ja informācija tiek vākta krāpšanas atklāšanas un novēršanas vai tiesībaizsardzības nolūkos, personas piekrišanas pieprasīšana varētu būt pretrunā informācijas vākšanas mērķim. Piekrišanas pieprasīšana var būt neiespējama vai nepiemērota, ja ir ārkārtas situācija, kas apdraud personas dzīvību, veselību vai drošību, vai ja persona ir nepilngadīga, smagi slima vai garīgi nespējīga. Citos gadījumos informācija var būt publiski pieejama.


Vajadzības gadījumā Master Training parasti pieprasa piekrišanu informācijas izmantošanai vai izpaušanai tās vākšanas laikā. Atsevišķos gadījumos piekrišanu izmantošanai vai izpaušanai var lūgt pēc informācijas apkopošanas, bet pirms tās izmantošanas (piemēram, ja Master Training vēlas izmantot informāciju citam mērķim, kas nav norādīts iepriekš).


Saņemot piekrišanu, Master Training pieliks saprātīgas pūles, lai nodrošinātu, ka lietotājs tiek informēts par noteiktajiem mērķiem, kādiem savāktā personiskā informācija tiks izmantota vai izpausta.


Master Training pieprasītās piekrišanas forma var atšķirties atkarībā no apstākļiem un izpaustās informācijas veida. Nosakot piemērotu piekrišanas formu, mēs ņemsim vērā Personas informācijas sensitivitāti un Lietotāju pamatotās cerības.


Master Training lūgs skaidru piekrišanu, ja informācija var tikt uzskatīta par sensitīvu. Ja informācija ir mazāk sensitīva, parasti ir lietderīga netieša piekrišana. Noteiktos apstākļos piekrišanu var netieši norādīt lietotāja rīcība. Piemēram, personas informācijas sniegšana, lai izveidotu kontu, ir netieša piekrišana izmantot šādu informāciju saistīto pakalpojumu sniegšanai.


Jūs varat atsaukt piekrišanu jebkurā laikā, ievērojot juridiskos vai līgumā noteiktos ierobežojumus un saprātīgu brīdinājumu, tomēr piekrišanas atsaukšana var izraisīt mūsu nespēju sniegt Jums noteiktus Pakalpojumus. Lai atsauktu piekrišanu, jums par to rakstiski jāpaziņo Master Training.

Master Training kā pakalpojumu sniedzējs

 

Mēs vācam un apstrādājam personisko informāciju savu klientu vārdā, sniedzot pakalpojumus. Šādos apstākļos Master Training darbojas kā pakalpojumu sniedzējs, un mūsu klienti joprojām ir atbildīgā organizācija attiecībā uz Personas informāciju, ko viņi mums sniedz vai ko mēs apkopojam viņu vārdā. Ciktāl mēs darbojamies kā pakalpojumu sniedzējs, mēs apstrādāsim un izmantosim šādu personisko informāciju saskaņā ar mūsu klientu norādījumiem un jebkuru ar mūsu klientiem noslēgto līgumu. Master Training izmantos šādu personisko informāciju tikai to pakalpojumu sniegšanas vajadzībām, kuru sniegšanai klienti mūs ir piesaistījuši.


Mūsu klienti ir atbildīgi par to, lai tiktu ievērota šo personu privātuma aizsardzība, tostarp savās privātuma politikās informējot personas, kurām tiek nodota un apstrādāta personas informācija.


Kā pakalpojumu sniedzējs Master Training var kopīgot personisko informāciju, ja klienti (atbildīgā organizācija) ir devuši norādījumus. Ja klients ir pilnvarojis, mēs varam arī kopīgot Personas informāciju ar trešo pušu pakalpojumu sniedzējiem, kuri strādā Master Training labā un uz kuriem attiecas drošības un konfidencialitātes saistības.  Turklāt Master Training var sniegt Personas informāciju, lai izpildītu tiesas pavēsti, orderi vai citu tiesas rīkojumu, valsts iestādes, kas pieprasa informāciju, pamatojoties uz likumīgām pilnvarām, vai kā citādi to pieprasa likums.


Ja Master Training darbojas kā pakalpojumu sniedzējs, mēs nodosim ikvienu personas pieprasījumu par piekļuvi mūsu rīcībā esošajai Personas informācijai, kas attiecas uz šo personu, mūsu klientiem Master Training neatbildēs uz pieprasījumu tieši.


Master Training saglabās personisko informāciju, ko apstrādās mūsu klientu vārdā, tik ilgi, cik tas būs nepieciešams, lai sniegtu pakalpojumus mūsu klientiem, un saskaņā ar jebkuru līgumu, kas noslēgts ar mūsu klientiem.


Personas informācija neietver informāciju, kas ir apkopota vai anonimizēta tā, ka to nevar saistīt ar kādu personu. Mēs varam anonimizēt un apkopot apstrādāto personisko informāciju tā, lai nodrošinātu, ka pēc tās nevar identificēt personas. Mēs varam izmantot šo anonimizēto un apkopoto informāciju savām vajadzībām, tostarp mūsu sistēmu testēšanai, izpētei, datu analīzei, jaunu produktu un pakalpojumu izstrādei, kā arī mūsu tīmekļa vietnes un mūsu produktu un pakalpojumu uzlabošanai. Mēs varam kopīgot šo anonimizēto un apkopoto informāciju ar trešām personām.

 

Jūsu reklāmu izvēle: Reklāma pēc interesēm

 

Mūsu tīmekļa vietnē tiek izmantoti nelieli pikseļu faili (nelieli attēli) un sīkfaili (nelieli teksta faili), lai sekotu līdzi jūsu pārlūkprogrammai un jūs tiktu atpazīts, kad apmeklēsiet citas tīmekļa vietnes, kurās mūsu trešo pušu reklāmu pārvaldības pakalpojumu sniedzēji var rādīt jums mūsu reklāmas, pamatojoties uz jūsu apmeklējumu mūsu tīmekļa vietnē. Dažas no šīm reklāmām var būt pielāgotas konkrētiem produktiem un pakalpojumiem, kurus esat apskatījis, vai arī tās var būt balstītas uz secinājumiem par produktiem un pakalpojumiem, kas jūs varētu interesēt. To sauc par "uz interesēm balstītu reklāmu".


Šie pikseļu faili un sīkfaili parasti ir spēkā ierobežotu dienu skaitu (parasti ne ilgāk kā 90 dienas), un tos nodrošina mūsu reklāmu pārvaldības pakalpojumu sniedzēji. Mēs pieprasām, lai mūsu reklāmu pārvaldības pakalpojumu sniedzēji piedalītos reklāmas izvēles programmā. Jūs varat arī atteikties no uz interesēm balstītas reklāmas, izmantojot saiti, kas norādīta jebkurā no mūsu uz interesēm balstītajām reklāmām. Meklējiet ikonu Ad Choices vai citu norādīto saiti.


Lūdzu, ņemiet vērā, ka, atteikušies no uz interesēm balstītas reklāmas, jūs joprojām varat redzēt mūsu reklāmas citās vietnēs. Tomēr tās netiks pielāgotas, pamatojoties uz jūsu pārlūkošanas vēsturi mūsu vietnē. Turklāt mēs turpināsim jums pielāgot savus produktu un pakalpojumu piedāvājumus, kad atrodaties mūsu tīmekļa vietnē, ja vien jūs mūsu tīmekļa vietnē nebloķēsiet sīkfailus. Ja bloķēsiet sīkfailus mūsu tīmekļa vietnē, dažas funkcijas, piemēram, "iepirkumu grozs", nedarbosies pareizi, jo mūsu tīmekļa vietnei ir jāatpazīst jūs, kad jūs pārvietojaties izrakstīšanās procesā.


Master Training izmanto Google Analytics, kas ir Google piedāvātais tīmekļa analīzes pakalpojums, ar kura palīdzību tiek sekots līdzi tīmekļa vietnes datplūsmai un ziņots par to. Google izmanto savāktos datus, lai izsekotu un uzraudzītu Pakalpojumu izmantošanu. Dati tiek kopīgoti ar citiem Google pakalpojumiem. Google Analytics izmanto sīkfailus, lai izsekotu informāciju par datplūsmu un apmeklētājiem, un nosūta šādu informāciju: (i) uz Google serveriem Amerikas Savienotajās Valstīs un (ii) uz Master Training. Google Analytics neidentificē atsevišķus lietotājus un nesaista Jūsu IP adresi ar citiem Google rīcībā esošiem datiem. Master Training izmanto šādu informāciju apkopotā veidā, lai sagatavotu statistikas pārskatus par mūsu tīmekļa vietnes darbību, kā arī lai salīdzinātu tīmekļa vietni ar citām trešām personām, kas arī izmanto Google Analytics. Turklāt Google var izmantot savāktos datus, lai kontekstualizētu un personalizētu sava reklāmas tīkla reklāmas. Šo informāciju Master Training izmanto, lai uzlabotu mūsu pakalpojumus un to funkcionalitāti. Google privātuma politiku var atrast šeit: policies.google.com/privacy.


Jūs varat atspējot sīkfailus, izmantojot savas pārlūkprogrammas iestatījumus. Informāciju par to, kā atspējot sīkfailus, meklējiet pārlūkprogrammas palīdzības funkcijā. Ņemiet vērā, ka, atspējot sīkfailus, dažas vietnes funkcijas var nedarboties pilnvērtīgi.
Jūs varat atteikties no pakalpojuma Google Analytics, noklikšķinot šeit: tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=en

 

Vai mēs izpaužam jūsu personisko informāciju citiem?

 

Mēs varam kopīgot jūsu Personas informāciju ar mūsu pakalpojumu sniedzējiem, kas palīdz mums veikt mūsu uzņēmējdarbību. Piemēram, mēs varam nodot informāciju pakalpojumu sniedzējiem, kas sniedz mums mārketinga un reklāmas pakalpojumus. Mēs pieprasām saviem pakalpojumu sniedzējiem glabāt jūsu Personas informāciju drošībā. Turklāt mūsu pakalpojumu sniedzēji nedrīkst izmantot vai izpaust Personas informāciju citiem mērķiem, izņemot pakalpojumu sniegšanu mūsu vārdā, ja vien mēs vai pakalpojumu sniedzēji nav saņēmuši jūsu piekrišanu.


Mēs varam nodot jebkādu mūsu rīcībā esošo informāciju par jums saistībā ar apvienošanos vai pārdošanu (tostarp nodošanu maksātnespējas vai bankrota procedūras ietvaros), kas attiecas uz visu mūsu uzņēmumu vai tā daļu, vai korporatīvās reorganizācijas, akciju pārdošanas vai citas korporatīvās kontroles maiņas ietvaros.


Ievērojot iepriekš minēto, piekļuve Lietotāju personiskajai informācijai tiek piešķirta tikai tiem Master Training un mūsu pakalpojumu sniedzēju darbiniekiem, kuriem tas ir nepieciešams vai kuru pienākumi to pamatoti prasa. Visiem šādiem darbiniekiem kā darba līguma nosacījums ir pienākums ievērot jūsu Personas informācijas konfidencialitāti.


Mēs saglabāsim Personas informāciju tikai tik ilgi, cik tas būs nepieciešams, lai izpildītu noteiktos mērķus, vai kā to nosaka likums. Personas informācija, kas vairs nav nepieciešama noteikto mērķu sasniegšanai, tiks iznīcināta, dzēsta vai padarīta anonīma saskaņā ar Master Training noteiktajām pamatnostādnēm un procedūrām.

Kā piekļūt savai personiskajai informācijai un to mainīt vai iesniegt sūdzību?

 

Ja jums ir jautājumi vai bažas par mūsu apkopoto Personas informāciju un vēlaties palīdzību, lai piekļūtu šai informācijai, lūdzu, sazinieties ar mūsu privātuma politikas speciālistu pa e-pastu: info@mastertraining.lv Kā minēts iepriekš, ja mēs darbojamies kā pakalpojumu sniedzējs klientu vārdā, mēs šādus pieprasījumus nosūtīsim saviem attiecīgajiem klientiem.

Kā mēs aizsargājam jūsu personisko informāciju?

 

Mēs esam ieviesuši administratīvus, tehniskus un fiziskus pasākumus, lai aizsargātu jūsu Personas informāciju pret nejaušu vai nelikumīgu iznīcināšanu vai nejaušu zaudēšanu, pārveidošanu, neatļautu izpaušanu vai piekļuvi Personas informācijai. Tas ietver:
- Piekļuves kontroles un datoru serveru ugunsmūra kontroli;
- darbinieku piekļuves ierobežošanu Personiskajai informācijai un tās izmantošanai, izmantojot paroles un diferencētus pielaides līmeņus.
- pseidonimizācijas un Personas informācijas šifrēšanas izmantošana, ja nepieciešams;
- pasākumi, lai nodrošinātu savu sistēmu un pakalpojumu pastāvīgu konfidencialitāti, integritāti, pieejamību un elastīgumu;
- procesu, kas paredz regulāri testēt, novērtēt un izvērtēt tehnisko un organizatorisko pasākumu efektivitāti, lai nodrošinātu Personas informācijas apstrādes drošību;


Lai gan mēs veicam piesardzības pasākumus pret iespējamiem drošības sistēmu pārkāpumiem, neviens uzņēmums nevar pilnībā novērst nesankcionētas piekļuves riskus jūsu Personas informācijai, un neviena vietne nav pilnībā droša. Mēs nevaram garantēt, ka neatļauta piekļuve, uzlaušana, datu zaudēšana vai mūsu drošības sistēmu pārkāpumi nekad nenotiks. Attiecīgi jums nevajadzētu nosūtīt mums Personas informāciju, izmantojot mūsu tīmekļa vietni, ja uzskatāt, ka šī informācija ir sensitīva.

Saites uz trešo personu vietnēm

 

Izmantojot mūsu tīmekļa vietnēs pieejamās saites, jūs varat piekļūt trešo pušu tīmekļa vietnēm. Šīs saites ir nodrošinātas jūsu ērtībai. Mums nav nekādas kontroles pār šīm trešo personu tīmekļa vietnēm, un mēs negarantējam, ka šo tīmekļa vietņu uzturētāju privātuma prakse atbilst mūsu standartiem. Jūs izmantojat šādas trešo personu tīmekļa vietnes uz savu risku, un to regulē šo tīmekļa vietņu privātuma politika, nevis šī Privātuma politika. Nepārsūtiet Personisko informāciju, izmantojot šīs vietnes, pirms neesat iepazinies ar šo vietņu privātuma politiku.

bottom of page