top of page
labbutiba.jpg

Labbūtība

Labbūtības būtība ir tiekties pēc harmonijas un līdzsvara savstarpēji saistītās dzīves sfērās - gan fiziskā, garīgā, emocionālā, sociālā un ekonomiskā labklājībā, un ir cieši saistīta ar indivīda subjektīvo izjūtu. Viens no labbūtības aspektiem ir iespēja mācīties un attīstīties, izmantojot savu potenciālu un intereses, kā arī spēja racionāli izmantot savu laiku, lai līdzsvarotu darbu, atpūtu, personīgo attīstību un sociālās saiknes.

bottom of page