top of page
projvad2023.jpg

Projektu vadības pamati

Datums: Turpinās pieteikšanās| Laiks: 09:00-13:00 | Vieta: Mācības tiešsaistē | Dalības maksa: 450 EUR + PVN

Kam:


Biznesa profesionāļiem, kuri vada un/vai ir iesaistīti projektos, ir sastapušies ar pirmajām grūtībām, un nākotnē vēlas savu projektu vadību uzlabot.

Izaicinājums:

 

Ap mums notiek dažādi projekti. Remonts vannas istabā. Balle darba vietā. Jaunas ražotnes būvniecība. Dzelzceļš no Helsinkiem uz Berlīni. Arī tad, ja to neapzināmies, dažādu apjomu un laika ietvara projekti visapkārt ir katru dienu.


Katru dienu šajos projektos tiek pieļautas projektu vadības kļūdas. Neesam apzinājuši iesaistītās puses. Neesam konkretizējuši un vienojušies par vēlamo iznākumu. Neesam nokontrolējuši riskus. Par novirzēm no laika un budžeta ietvara pat nerunājot…


Kā savos projektos sasniegt projekta mērķi, iekļaujoties laika un budžeta robežās?


Ceļā uz šī izaicinājuma risinājumu ir jāatbild uz niansētākiem jautājumiem. Ar ko projekts atšķiras no procesa? Kā noteikt projekta mērķi? Kā apzināt ieinteresētās puses un to gaidas? Kā izvērtēt riskus? Kā kontrolēt projekta progresu? Kā noteikt projekta atdevi? Kā analizēt jau pabeigtus projektus?


Atbildes uz šiem un citiem jautājumiem – seminārā “Projektu vadības pamati”.

Kursa ieguvumi:


Uzlabota dalībnieku projektu vadīšanas efektivitāte ar:

 • Projektu vadības biežāko kļūdu apskatu;

 • Apskatīties svarīgākajiem projektu vadīšanas principiem un rīkiem;

 • Veiktu dalībnieku projektu risku analīzi un risinājumu versijām;

 • Atkārtošanai un iemaņu uzturēšanai parocīgiem izdales materiāliem.

Kursa forma:

 

 • Lekcijas un diskusijas

 • Personīgās pieredzes analīze un sistematizēšana

 • Mājas darbi un kopīgās pieredzes analīze

Andris Balodis

Andris Balodis.png
 • 20+ gadu vadības, pārmaiņu vadības, procesu optimizācijas, projektu vadības konsultāciju pieredze.

 • Sertificēts ISO 9000 auditors.

 • Konsultējis ražošanas, pakalpojumu, tirdzniecības, publiskās pārvaldes organizācijas.

 • Līdzīgas apmācības vadījis Latvijas valsts meži, Citadele, UPB, Ergo, Latvijas Gāze, Cido grupa, Latvijas balzāms, L-Ekspresis, ESELO Latvija u.c. 

 • Vadības tēmu lektors Rīgas Tehniskajā universitātē.

Programma:

4 tiešsaistes mācību sesijas | 16 akadēmiskās stundas

Sesija I

 

PROJEKTI ORGANIZĀCIJĀ

 

4 akadēmiskās stundas

MĀCĪBU SATURS

Kāpēc projekti izdodas, kāpēc neizdodas?
Kāda ir projektu loma organizācijās?

 • Projektu vadības process un kultūra

Kas ir un kas nav projekts?

 • Būtiski kritēriji un to sekas

Kādi ir projekta norises posmi?

 • Projekta cikls, tā saturs un nozīme 

VINGRINĀJUMI

Vingrinājums:

Dalībnieku aktualitātes

 

Vingrinājums:

Dalībnieku projekti

Vingrinājums:

Biežākās projektos piedzīvotās kļūdas

Sesija II

 

UZSĀKŠANA

4 akadēmiskās stundas

MĀCĪBU SATURS

Ievads: Kā kļūdāmies projektus uzsākot?
Kas jāpaveic ierosinot projektu?

 • Ieinteresētās puses un to gaidas  

Kā vadīt nodevumu savstarpējās atkarības?

 • Savstarpējo atkarību vizualizēšana

Kā plānot laika un izmaksu ietvaru?  

 • Biežākās kļūdas, iespējami risinājumi

VINGRINĀJUMI

Vingrinājums:

Ieinteresētās puses, to gaidas

 

Vingrinājums:

Savstarpējās atkarības

Sesija III

 

PLĀNOŠANA

4 akadēmiskās stundas

MĀCĪBU SATURS

Ievads: Kāpēc un kā plānošana var noiet greizi?
Kā noteikt projekta mērķus?

 • Svarīgākie kritēriji. SMART mērāmi mērķi

Kā veidot projekta komandu?  

 • Dalībnieku lomas / kompetences

Kā plānot un vadīt projekta riskus?

 • Iespēja / Iespaids / Kontroles izmaksas

VINGRINĀJUMI

Vingrinājums:

Projekta SMART mērķi

 

Vingrinājums:

Projekta risku karte

Sesija IV

 

​ĪSTENOŠANA

4 akadēmiskās stundas

MĀCĪBU SATURS

Ievads: Kas ir svarīgākie aspekti projekta gaitā?
Kā panākt iesaistīto informētību?

 • Komunikācijas principi un paņēmieni

Kā kontrolēt un motivēt dalībniekus?

 • Kontroles rīki. Motivācijas rīki

Kā analizēt pabeigtus projektus?

 • Projektu rezultāti vs. Projektu pieredze

VINGRINĀJUMI

Vingrinājums:

Komunikācijas pietiekamības tests

 

Vingrinājums:

Pieredzes analīzes forma

register.jpg

Reģistrēšanās uz mācībām:

bottom of page