top of page
vadsis.jpg

Vadības sistēmas

Datums: 20. un 27. septembris | Laiks: 09:00-17:00 | Vieta: Rīga | Dalības maksa: 495 EUR + PVN

Kam:


Organizāciju vadītājiem un īpašniekiem:

 • lai mazinātu operatīvā darba noslodzi;

 • lai sagatavotos organizācijas izaugsmei un mērogošanai;

 • lai veidotu pārdodamu organizāciju.

Izaicinājums:


Kas ir vadītāja ikdiena? Tirgus izpēte. Pārdošana. Ražošana. Darbinieki. Komunikācija. Ugunsgrēki. Citiem vārdiem – skrējiens, nemitīgs skrējiens!


Daudzas organizācijas balstās uz vienu vai dažiem vadītājiem, kuri skrien. Tas pat izklausās loģiski, jo vienkāršākais veids, kā sasniegt rezultātus – tas ir ātri skriet.

 

Tomēr, ja vadītājs nogurst vai vēlas pievērsties kam citam, šķietamos panākumus nomaina problēmas:

 

 • ja ikdienas darbs balstās uz vadītāju, nav laika domāt par attīstību;

 • skrienošu vadītāju organizācijas vāji mērogojas (scale-up) un veido filiāles;

 • organizācija, kura ir atkarīga no vadītāja, būs grūti pārdodama.


Skrienošs vadītājs nevar apstāties vai aiziet, viņš ir organizācijas gūsteknis.
Vai šāda situācija ir kas rets un īpašs? Nē, tā notiek daudzos Latvijas un ne tikai Latvijas uzņēmumos. Tomēr… No šādas situācijas var izrauties! Var izrauties, ja izdodas atbildēt uz vienu jautājumu:


Kā izveidot organizācijas sistēmu, kura nebalstītos uz vienu vai dažiem cilvēkiem?
 

Ceļā uz šī izaicinājuma risinājumu ir jāatbild uz niansētākiem jautājumiem. Kā formalizēt iekšējos procesus? Kā izveidot iekšējās mērījumu sistēmas? Kā noteikt un komunicēt darbinieku mērķus? Kā sistematizēt vadīšanu? Kā virzīt organizācijas sistematizēšanu?


Atbildes uz šiem un citiem jautājumiem meklēsim Alda Greitāna seminārā “Vadības sistēmas”.

Kursa ieguvumi:


Aizsākta ceļa karte (darbu plāns) organizācijas sistematizēšanai ar:

 • Apskatītām uz personībām balstītu organizāciju biežākajām problēmām;

 • Izanalizētiem sistematizētas organizācijas svarīgākie elementiem;

 • Veiktu ieskatu kvalitatīvi sakārtotu elementu piemēros;

 • Atkārtošanai un iemaņu uzturēšanai parocīgiem izdales materiāliem.


Kursa forma:

 

 • Lekcijas un diskusijas

 • Personīgās pieredzes analīze un sistematizēšana

 • Mājas darbi un kopīgās pieredzes analīze

Aldis Greitans.png

Aldis Greitāns

 • MEng. (RTU), MBA (Rīgas Biznesa skola).

 • Latvijas Valsts radio un televīzijas centra padomes priekšsēdētājs.

 • Rīgas Biznesa skolas docents un maģistra programmas direktors.

 • Bijis vadības komandas loceklis Itella/Fitek, Parex, Swedbank u.c.

 • Vadījis līdzīgas apmācības Citadele, Swedbank, SEB, Latvijas mobilais telefons, DPD, Latvijas iekšējo auditoru asociācija u.c.

Programma:

2 mācību dienas | 16 akadēmiskās stundas

Diena I

VADĪBAS SISTĒMAS

PROCESI

8 akadēmiskās stundas

MĀCĪBU SATURS

Vadīšanas Ievads: Kam vajadzīgas Vadības sistēmas? 
Kā vadīt cilvēku?

 • Vadības sistēmu veidi

Kādas ir sekas personībās balstītai vadības praksei?

 • Kultūras kontrole

Kādas vadības sistēmas kad izmantot?

 • Value chain u.c.

 

Ievads: Kāpēc procesi ir jāformalizē?
Kādas ir svarīgākās procesu grupas?

 • Vadības / Pamata / Atbalsta procesi 

Kā sākt procesu fiksēšanu un vadību organizācijā?

 • Procesu identificēšana un pirmie soļi

Kā veidot detalizētus procesus?

 • Procesu apzīmējumi & attēlošana

VINGRINĀJUMI

Vingrinājums:

Dalībnieku aktualitātes

 

Vingrinājums:

Vadības sistēmas uzņēmumā

Vingrinājums:

Mūsu uzņēmuma vērtības ķēde

 

Vingrinājums:

Mūsu procesa ainava (core process)

Vingrinājums:

Savas organizācijas procesu arhitektūra

 

Vingrinājums:

Procesu sanāksmes organizēšana

Diena II

MĒRĪŠANA

IEVIEŠANA

8 akadēmiskās stundas

MĀCĪBU SATURS

Ievads: Ko dod Mērīšanas sistēmas?
KO mērīt?

 • Laiks / Nauda / Kvalitāte / Elastība

KĀ mērīt? Ar ko atšķiras dažādi mērījumi?

 • ToDO/ ToHAVE/ ToBE u.c.

Kādi ir pakāpeniskās un straujās izaugsmes mērījumi?

 • KPI vs. O+KR sistēmas

 

Ievads: Kā lietot Vadības Sistēmas? Kā tās ieviest?
Kā kontrolēt organizācijas funkcionēšanu?

 • Prevention vs. Detention principi

Kādos soļos Vadības sistēmas praktiski ieviest?

 • Sistēmas ieviešanas vispārīgi soļi

Apkopojums: Kādas būs mūsu turpmākās rīcības?

 • Dalībnieku rīcības plāns

VINGRINĀJUMI

Vingrinājums:

Mums svarīgākie mērījumi

 

Vingrinājums:

Mērāmo parametru noteikšana

Vingrinājums:

Vadības sistēmu ieviešanas plāns

register.jpg

Reģistrēšanās uz mācībām:

bottom of page