top of page
emat-1920.jpg

e-Materiālu izstrāde

Datums: Trešdienās, no 18. septembra līdz 20. novembrim (10 sesijas) | Laiks: 13:30-17:30 | Vieta: Mācības tiešsaistē | Dalības maksa (diviem cilvēkiem-dalībnieku pārim): 2200 EUR +PVN

Kam:


Uzņēmumu un iestāžu komandām, kas atbild par mācībām, attālinātu asinhronu mācību materiālu izstrādes uzsākšanai.

Izaicinājums:

 

Profesionāļi jau sen nešaubās – nākotnē apmācības arvien vairāk būs digitālas.

Tomēr šīs nākotnes realizācija nav tik skaidra. Digitālus materiālus dalībnieki uztver atšķirīgi, tāpēc to vēlamais formāts atšķiras no tradicionālas mācīšanās prakses. Tāpēc e-materiālu veidošana prasa procesus un iemaņas, kuras tradicionālo mācību gatavošana nenodrošina.

Kā praktiski realizēt asinhronu mācību veidošanu?

 

Labā ziņa – šim izaicinājumam ir risinājums! Tiesa, ceļā uz to ir jāatbild uz niansētākiem jautājumiem. Kā auditorija mācās sinhroni un kā – asinhroni? Kādas ir būtiskākās sinhronu un asinhronu mācību materiālu atšķirības? Kā veidot asinhronus mācību kursus? Kādi ir asinhronas mācību vielas pasniegšanas formāti? Kā dažādus asinhronu mācību formātus kombinēt? Kā asinhroni novērtēt auditorijas zināšanas? Kā iegūt atgriezenisko saiti? Kādi ir asinhronu mācību materiālu ražošanas izaicinājumi?

Atbildes uz šiem un citiem jautājumiem meklēsim Kārļa Apkalna praktisko darbnīcu ciklā “e-Materiālu izstrāde”.

Kursa ieguvumi:


Mācību dalībnieki sagatavoti asinhronu mācību materiālu izstrādei ar:

 • izpratni par asinhronu mācību materiālu izstrādes iespējām;

 • praktiskai realizācijai piemērotu ražošanas procesu (darba formām);

 • izveidotiem topošo e-kursu detalizētiem plāniem;

 • sagatavotiem kursa pirmajiem mācību materiāliem (prototipu).


Kursa forma:

 

 • grupa plānota 4-5 dalībnieku pāriem (tēmas eksperts + metodologs);

 • kurss prasa dalībnieku augstu digitālās pratības līmeni;

 • kursā 20% laika tiek veltīts teorijai, bet 80% – аr e-mācību saturu plānošanu un izstrādi saistītiem praktiskiem uzdevumiem;

 • dalībniekiem starp nodarbībām katru reizi ir ieplānots patstāvīgais darbs.

Treneri:

Karlis Apkalns.png

Kārlis Apkalns

 • MBA (Rīgas Biznesa skola).

 • iemaņu treneris kopš 2006. gada, izveidojis seminārus par 20+ tēmām;

 • vadījis Latvijas Universitātes kuratoru, LU pasniedzēju, Rīgas Valsts tehnikuma, Daugavpils tehnikuma, Liepājas tehnikuma, Valmieras tehnikuma, Ventspils Valsts tehnikuma pasniedzēju, profesionāli tehnisko mācību iestāžu direktoru seminārus;

 • trenējis Latvijas Universitātes, Latvijas Bankas, Valsts Ieņēmumu dienesta, Latvenergo administrācijas komandas, Latvijas valsts pārvaldes augstākā līmeņa vadītājus, Latvijas vadošos jaunuzņēmumus un 400+ citu organizāciju komandas;

 • strādājis ar Rīgas Biznesa skolas (RBS), Rīgas Juridiskās augstskolas (RGSL), Rīgas Ekonomikas augstskolas (SSE Riga) studentiem.

Jelena.png

Jeļena Horoškina

 • Visa profesionālā dzīve saistīta ar apmācībām un personāla attīstību.

 • B.Paed., Mag.Psych. + apmācību dizaina mini-MBA

 • 15 + HR vadības prakse mazumtirdzniecības uzņēmumos. Pieredze korporatīvo mācību sistēmu radīšanā un attīstībā, biznesa treniņu organizēšanā un vadīšanā.

 • Metodoloģe pieaugušo mācību programmām. Izstrādā mācību metodoloģiju sinhronajām un asinhronajām mācību programmām.

 • Projekta “Mācības pieaugušajiem” ietvaros ir izstrādājusi un novadījusi kursu “Digitāla kursa projektēšana”, ar kopējo ilgumu 160 stundas, vairākām plūsmām.

Programma:

10 tiešsaistes treniņu sesijas, kopā 40 sinhronā darba stundas + mājas darbi

Sesija I

E-MĀCĪBU NĀKOTNE

4 akadēmiskās stundas

MĀCĪBU SATURS

Kā 21.gs. attīstās pasniegšanas vide?

 • Dalībnieku aktualitātes/jautājumi

Kā attīstības tendences ietekmē mani?

 • Mācību centra stratēģijas varianti

VINGRINĀJUMI

Vingrinājums:

Vides izmaiņu analīze

 

Mājas darbs:

1) forma Kursa apraksts; 2) forma Projekta ierobežojumi

Sesija II

FORMĀTI

​MĒRĶAUDITORIJA

4 akadēmiskās stundas

MĀCĪBU SATURS

Ko var/nevar darīt klātienē un attālināti?

 • Formāti, to iespējas un ierobežojumi

Kā mērķa auditorija ietekmē mācību dizainu?

 • Svarīgas mērķa auditorijas iezīmes

VINGRINĀJUMI

Vingrinājums:

Ko var, ko nevar paveikt attālināti?

 

Mājas darbs:

3) forma Mērķa auditorija; 4) forma Mērķi

Sesija III

MĀCĪBU MĒRĶI

SATURA PLĀNOŠANA

4 akadēmiskās stundas

MĀCĪBU SATURS

Kā formulēt mācību mērķus?

 • Blūma taksonomija un tās pielietojums

Kā uzskatāmi saplānot apjomīgu mācību saturu?

 • Konteksta vs. Domu karte

VINGRINĀJUMI

Vingrinājums:

5) forma Kursa mācību mērķi

 

Mājas darbs:

Kursa satura vizuālā karte

Sesija IV

ASINHRONĀ SATURA FORMĀTI

4 akadēmiskās stundas

MĀCĪBU SATURS

Kādi ir informācijas pasniegšanas veidi

 • Mājas lapa, dokumenti, u.c. formāti

Kādas ir video materiālu iespējas?

 • 10+ video materiālu formāti

VINGRINĀJUMI

Vingrinājums:

Esošo materiālu analīze

 

Mājas darbs:

Vizuālā koncepta apraksts

Sesija V

NODARBĪBAS KONCEPTS

4 akadēmiskās stundas

MĀCĪBU SATURS

Kādus elementus varam izmantot nodarbībā?

 • Nodarbības elementu virknēšana

Kā veidot piesātinātu, bet ne pārsātinātu slodzi?

 • Plānošanas principi un prakse

VINGRINĀJUMI

Vingrinājums:

Dažādi nodarbības elementi

 

Mājas darbs:

Nodarbības koncepta formulēšana

Sesija VI

KURSA PLĀNOŠANA

4 akadēmiskās stundas

MĀCĪBU SATURS

Kādus elementus var un vajag ieplānot kursā?

 • Svarīgas kursa sastāvdaļas

Kā ieraudzīt "visu kursu vienā bildē"?

 • Student Journey veidošana

VINGRINĀJUMI

Vingrinājums:

Kursa svarīgie elementi

 

Mājas darbs:

Satura dalīšana slāņos/nesējos

Sesija VII

SATURA RAŽOŠANA I

4 akadēmiskās stundas

MĀCĪBU SATURS

Kā veidot materiālu vizuālo konceptu?

 • Dizaina principi nedizaineriem

Kā ekspertu sagatavot darbam video kamerā?

 • Scenāriju metode un Uzsvaru metode

VINGRINĀJUMI

Vingrinājums:

Vizuālo elementu uzskaitījums

 

Mājas darbs:

Kursa vizuālais koncepts

Sesija VIII

SATURA RAŽOŠANA II

4 akadēmiskās stundas

MĀCĪBU SATURS

Kā līdzsvarot iesaistīšanu un motivāciju?

 • Dažādas iesaistes līmeņa rīki

Kā digitālie rīki atvieglo e-materiālu veidošanu?

 • Aktuālāko rīku apskats

VINGRINĀJUMI

Vingrinājums:

Scenāriju veidošana (ar un bez palīglīdzekļiem)

 

Mājas darbs:

Video montāžas plāns

Sesija IX

PĀRBAUDE

KURSU VĒRTĒŠANA

4 akadēmiskās stundas

MĀCĪBU SATURS

Kā veidot efektīvu snieguma novērtējumu?

 • Formatīvais un Summatīvais vērtējums

Kā novērtēt kursu efektivitāti?

 • Kirpatrika kursu efektivitātes modelis

VINGRINĀJUMI

Vingrinājums:

Izveidoto prototipu tests

 

Mājas darbs:

Materiālu demo sagatavošana

Sesija X

PROJEKTU VADĪBA

4 akadēmiskās stundas

MĀCĪBU SATURS

Kā vadīt e-materiālu veidošanas projektus?

 • Projektu vadības četri posmi

Kāds ir e-materiālu atjaunošanas cikls?

 • Svarīgākie soļi un principi 

VINGRINĀJUMI

Praktiskais darbs:

Sagatavoto materiālu demonstrācija

Mācību dalībnieku atsauksmes:

Vēlies uzzināt vairāk par e-Materiālu izstrādes mācībām?

Atstājot savu kontaktinformāciju, mūsu mācību satura plānošanas eksperts sazināsies ar Jums un pastāstīs plašāk par šo mācību iespējām un ieguvumiem Jūsu organizācijai.

register.jpg

Paldies par pieteikumu!

bottom of page