top of page
rakstsazbg2 copy.jpg

Mūsdienu rakstiskā komunikācija

Datums: 16. un 23. maijs | Laiks: 13:00-16:15 | Vieta: Mācības tiešsaistē | Dalības maksa: 195 EUR + PVN par 3 vai vairāk dalībniekiem, regulārā cena 225 EUR + PVN

Kam:


Ikvienam, kam ir nepieciešama kvalitatīva saziņa mūsdienu biznesa vidē, rakstiskās komunikācijas ar klientiem kvalitātes uzlabošanai.

Izaicinājums:

 

Uz papīra, ar pildspalvu mūsdienās mēs rakstām mazāk, tomēr rakstiskā komunikācija, izmantojot virtuālās saziņas rīkus, kļūst intensīvāka un nozīmīgāka. Attiecības ar kolēģiem, klientiem, iesaistītajām pusēm, biznesa lēmumi, finansējuma piesaiste un pat uzņēmuma pastāvēšana ir atkarīga no tā, cik efektīvi protam komunicēt rakstiski. Mēs rakstām e-pastus, izmantojam tūlītējo ziņapmaiņu, SMS, mēs gatavojam prezentācijas, biznesa plānus un pārskatus. Mēs mācāmies komunicēt precīzi, lakoniski, fokusēti, arī – gramatiski pareizi.

Mēs zinām, ka:

 

 • Rakstītais vēstījums veido tik svarīgo pirmo iespaidu par uzņēmumu;

 • Katra komandas locekļa rakstītprasme rāda uzņēmuma profesionalitāti, palīdz sasniegt mērķus un izvairīties no konfliktiem;

 • “Izlietu ūdeni nesasmelsi” – uzrakstīta ziņa var būt uzņēmuma ieguvums vai zaudējums.

Kā mēs mūsdienās komunicējam biznesa vidē? Kādas ir īpatnības, jauninājumi? Kā ziņu ietērpt rakstītos vārdos? Kādus kanālus izvēlēties? Kādas ir raksturīgākās kļūdas? Kāda ir rakstiskās biznesa komunikācijas etiķete? Kā izvairīties no konfliktiem? Kā konfliktus risināt? Kas ir Emoji un ko ar tiem iesākt? Vai protam rakstīt “pareizi”? Vai komati mūsdienās vēl vajadzīgi?

 

Atbildes uz šiem un citiem jautājumiem – Baibas Apkalnas seminārā “Mūsdienu rakstiskā komunikācija biznesa vidē”.

Kursa ieguvumi:


Pēc apmācībām sagaidāms:

 • izveidots priekšstats par rakstiskās komunikācijas būtību un nozīmi biznesa vidē;

 • apzinātas katra dalībnieka rakstītprasmes spēcīgās un vājās puses;

 • attīstīta spēja rakstīt 4P – precīzi, pilnīgi, pieklājīgi, pareizi;

 • radīta izpratne par valodas kļūdām un atpazītas tipiskākās no tām.

Kursa forma:

 • Interaktīva lekcija un diskusija ar uzsvaru uz kopīgu sarunu/darbošanos;

 • Personīgās pieredzes analīze un sistematizēšana individuāli un grupā.

Baiba Apkalna.png

Baiba Apkalna

 • Specializējas apmācībās stratēģiskajā komunikācijā un klientu apkalpošanā (TimeBar (mazumtirdzniecība), EVRY Latvia (IT), Valsts Asinsdonoru centrs, Bar-Ilan University (Izraēla), CircleK (mazumirdzniecība) u.c.), Maxima Latvija (mazumtirdzniecība),

 • stratēģiskajā plānošanā (Pārtikas un Veterinārais dienests, Valsts Administrācijas skola, pašvaldības, Latvijas Etnogrāfiskais brīvdabas muzejs, RSU Sarkanā Krusta medicīnas koledža u.c.),

 • biznesa modelēšanā un vērtības piedāvājuma attīstīšanā (Rīgas Nukleārās medicīnas centrs, Kurzemes Biznesa inkubators (Liepāja)),

 • pārmaiņu vadībā (LKA Latvijas Kultūras koledža), 

 • stratēģiskajā komunikācijā (Valsts Administrācijas skola),

 • procesu vadībā, prezentācijā

Programma:

2 tiešsaistes mācību sesijas | 8 akadēmiskās stundas

Sesija I

ZIŅA, KANĀLS, E-PASTS

4 akadēmiskās stundas

MĀCĪBU SATURS

Komunikācija un komunikācijas fons

 • Komunikācijas process, lingvistiskā intelekta loma

 • Ko Klients zina/nezina? Ko viņš gaida?

 • Rakstiskās komuniācijas būtība. Virtuālā vs Reālā vide

Mūsdienu komunikācijas kanāli

 • Kad rakstīt, kad - runāt?

 • Priekšrocības/Trūkumi

 • Ar kādiem aizspriedumiem sastopamies?

Rakstiskās ziņas veidošana

 • Kā ziņu nodot rakstiski?

 • Ziņas struktūra, vadlīnijas

 • E-pasta vēstules struktūra

VINGRINĀJUMI

Diskusija:

Kā ES komunicēju?

Grupu darbs:

Kompānijas rakstiskās komunikācijas pamatstruktūra, izaicinājumi

Individuāls darbs:

Sagatavot e-pasta vēstuli pēc dotās tēmas

Sesija II

ETIĶETE, GRAMATIKA, EMOCIJAS

4 akadēmiskās stundas

MĀCĪBU SATURS

Lietišķās komunikācijas pamatelementi

 • 4P: precīzi, pilnīgi, pieklājīgi, pareizi

 • Kas ir "labs stils"? "Netiķete"?

 • Ko biznesa komunikācijā nedarām!?

Pārlasi! Labo!

 • Rakstīšanas process

 • Gramatika - "pareizi" un "nepareizi"

 • Vai pieļaujamas atkāpes?

Emociju vadība

 • Konfliktu baušļi

 • Emoji lietošanas priekšrocības un trūkumi

 • "Mana attieksme" un tās nozīme

VINGRINĀJUMI

Diskusija:

Tipiskāko kļūdu apkopojums

Grupu darbs:

Darba situāciju analīze

Diskusija:

Grupas Emoji lietošanas paradumu karte

Atsauksmes:

register.jpg

Reģistrēšanās uz mācībām:

bottom of page