top of page
fx-prez.jpg

Efektīva prezentācija

Vieta: Rīga

Kam:


Dažādu nozaru profesionāļiem, kuri regulāri veido prezentācijas un uzstājas darba kolēģu, klientu, kā arī lielākas auditorijas priekšā, prezentēšanas iemaņu pilnveidei.

Izaicinājums:

 

Lieliska prezentācija izskaidro, motivē un saliedē, pārdod, izvirza karjerā, palīdz sasniegt personīgos un grupas mērķus. Neveiksmīga prezentācija? Tā sasniedz visu to pašu. Tikai ar negatīvu zīmi.

Ikviens no mums gluži dabiski „zina”, kādai ir jābūt labai prezentācijai. Noklausoties uzrunu, ziņojumu vai idejas izklāstu varam argumentēti izskaidrot: vai esam sapratuši prezentētāja domu, vai viņš ir mūs pārliecinājis, vai uzstāšanās ir izraisījusi simpātijas un vēlmi sadarboties.

Tomēr, kad jāprezentē pašiem, vairums cilvēku uztraucas, minstinās un stomās. Vēloties pateikt visu uzreiz, runā daudz vārdu, bet nenodod domu. Mēģinot slaidos ietvert visas iespējamās detaļas, pazaudē būtisko. Cenšoties ilgtermiņa mērķus sasniegt vienas prezentācijas laikā, rada vairāk problēmu nekā bijis iepriekš.

 

Kā nepieļaut šīs tik populārās kļūdas? Kā izveidot savu “ideālo prezentāciju”?

Atbilde meklējama caur jau fokusētākiem jautājumiem. Kā veidot prezentācijas vēstījumu? Kā prezentāciju noformēt? Kā sausu un tehnisku informāciju pasniegt aizraujoši? Kā radīt pārliecinošu iespaidu auditorijas priekšā? Kā auditoriju iesaistīt? Kad un kā izmantot izdales materiālus? Kā izmantot citus tehniskos palīglīdzekļus?

Atbildes uz šiem un citiem jautājumiem – Kārļa Apkalna seminārā “Efektīva Prezentācija”.

Kursa ieguvumi:


Uzlabota dalībnieku spēja sagatavot “ideālo prezentāciju” ar:

 • precīzu izpratni par prezentācijas gatavošanās posmiem;

 • apskatītām prezentētāju biežākajām kļūdām un risinājumiem to labošanai;

 • praktisku prezentācijas mēģinājumu un tās kvalificētu izvērtējumu;

 • atkārtošanai un iemaņu uzturēšanai parocīgiem materiāliem.

Karlis Apkalns.png

Kārlis Apkalns

 • MBA (Rīgas Biznesa skola).

 • Latvijas TOP biznesa treneris, izveidojis seminārus par 20+ tēmām.

 • Strādā ar Rīgas Ekonomikas augstskolas (SSE Riga) studentiem.

 • Latvijas vadošajās reklāmas aģentūrās strādājis ar Coca-Cola, Electrolux, Statoil, SEB, Rietumu banka, AB.LV un citiem zīmoliem.

 • Bijis IBM un Scania mārketinga vadītājs Latvijā.        

 • Bijis Latvijas televīzijas diktors.

 • Mācījis Valsts Kanceleja, Latvenergo, Sadales tīkls, VISMA, infogr.am, LR RAPLM, TEVA, Mylan, Telia, Starcom, DPA, DHL, Ideju kauss, Go Beyond u.c. komandas.

 • Pieprasīts Latvijā populārāko konferenču runātājs.

 • Raksta komunikācijas tēmām veltītu blogu

Programma:

2 treniņu dienas | 16 akadēmiskās stundas

Diena I

VĒSTĪJUMS

DIZAINA PRINCIPI

8 akadēmiskās stundas

MĀCĪBU SATURS

Idejas pasniegšana

 • Prezentācijas mērķis

Satura organizācija

 • Ko "pērk" klausītājs?

 • Komunikācija un komunikāciju fons

 • Prezentācijas mērķis

Vēstījuma formulēšana

 • Kāds vēstījums panāks vēlamo reakciju?

 • Domas grafiskā organizācija

Vizuālās noformēšanas principi

 • Noformējuma principu piemēri

 • Ziņas strukturēšanas piemēri

Vizuālās noformēšanas principi

 • Informācijas piesātinājums

 • Burtu veidi, foni, animācijas, attēli vizualizēšanā

Animācijas u.c. noformēšanas rīki

 • Vizuālā programmēšana

Mājas darbs - "Profesionālā prezentācija"

 • Tēmas: "Mans projekts", "Departamenta stratēģija" utt.

UZDEVUMI

Vizuālā vizītkarte

 

Prezentāciju mērķi

Mājas darbs:

Profesionālā prezentācija

Diena II

PASNIEGŠANA UN PRAKSE

8 akadēmiskās stundas

MĀCĪBU SATURS

Uzstāšanās tehnikas

 • Balss tehnika

 • Ķermeņa valoda

 • Auditorijas iesaistīšana u.c.

Stresa vadība uzstāšanās laikā

 • Auditorijas iesaistīšana u.c.

Mājas darbs "Profesionālā prezentācija" (ar video filmēšanu)

 • Kopīga Mājas darbu analīze

Prezentēšanas tehnikas izmantošana

 • Projektori, planšetes, tālvadība, vizuālā kontrole u.c.

 • Darbs ar ekrānu

Prezentētājs, Telpa, Auditorija, Izvietojums u.c.
Informācijas sniegšana un sadalīšana

 • Mērķi, Principi, Paņēmieni

 • Slaidi, Izdrukas, Kartiņas, Palīgmateriāli u.c.

Kursa apkopojums

 • Nākamie soļi prezentēšanas iemaņu attīstībā

UZDEVUMI

Personīgās attīstības plāns

Atsauksmes:

register.jpg

Reģistrēšanās uz mācībām:

Paldies par reģistrēšanos!

bottom of page