top of page
lider.jpg

Transformācijas vadība

Datums: 20. un 27. novembris | Laiks: 09:00-17:00 | Vieta: Rīga | Dalības maksa: 495 EUR + PVN

Kam:


Uzņēmumu un organizāciju augstākā un vidējā līmeņa vadītājiem, kuri īsteno pārmaiņu un transformācijas projektus.

Izaicinājums:

 

Straujas, vērienīgas un grūti paredzamas pārmaiņas ir mūsu ikdiena. Tādi laiki.
 

Internacionalizācija, tehnoloģijas, patērētāju paradumu maiņa, jauni biznesa modeļi, konkurence un mega-krīzes izraisa nebijušus pārbaudījumus gan cilvēkiem, gan organizācijām, gan to vadītājiem.
 

Šajos laikos mēs esam spiesti nepārtraukti pielāgoties mainīgiem apstākļiem. Tomēr nereti ar adaptāciju vien nepietiek, nepieciešams lēciens. Nepieciešamas pārmaiņas, kuras nevar nosaukt citādi kā vien par transformāciju.
 

Transformācija ietver organizācijas DNS pārveidi, darbības metožu maiņu, biznesa modeļu pārskatīšanu, jaunu tirgu un nišu meklēšanu vai radīšanu. Tas neizbēgami rada situācijas, kurās daudziem jautājumiem skaidru atbilžu nav.
 

Kā, sastopoties ar nepazīstamu šķērsli, palīdzēt organizācijai un komandai?
Kā sagatavoties “lēcienam" nezināmajā?
 

Meklējot atbildi uz šiem izaicinājumiem, ir jāatbild uz niansētākiem jautājumiem. Kad vienkārši pielāgoties, bet kad nepieciešams “lēciens”? Kur meklēt attīstības iespējas un idejas? Kā cilvēkiem un komandai palīdzēt sagatavoties “lēcienam”? Kā pārvarēt neizbēgamās bažas un šaubas? Kā atpazīt un risināt pretestības? Kā transformācijas vadītajam izturēt “spiedienu” un atbilst viņam izvirzītajām prasībām?
 

Atbildes uz šiem un citiem jautājumiem – Daniela Pavļuta seminārā “Transformācijas vadība”.

Kursa ieguvumi:


Kursa iznākumā transformācijas projektu īstenotāji būs apbruņoti ar:

 • Izpratni par to, kā atpazīt transformācijas nepieciešamību un iespējas;

 • Rīkiem pārmaiņu vadības vai transformācijas aktualitātes izvērtēšanai;

 • Prasmi pielietot empātiskas personiskās komunikācijas paņēmienus;

 • Spēju plānot individuālu, grupas, organizācijas, sistēmu transformāciju;

 • Prasmi lietot praktiskas transformācijas darba metodes;

 • Spēju novērtēt atšķirīgus redzējumus un zemūdens akmeņus;

 • Prasmi saglabāt vēsu prātu un gudri lietot savu enerģiju grūtību priekšā.


Kursa forma:

 

 • Lekcijas un interaktīvas kopējās diskusijas un diskusijas mazās grupās;

 • Dalībnieku pieredzes un gadījumu analīze, ar to saistīts mājasdarbs;

 • Gadījumu (case-study) analīze un lomu spēle;

 • Praktiski uzdevumi un vingrinājumi prasmju izkopšanai.

Daniels Pavluts.png

Daniels Pavļuts

 • Vadzinību pasniedzējs un biznesa treneris ar 15+ gadu pieredzi.

 • Pieredzējis daudznozaru vadības profesionālis ar reformu, pārmaiņu un krīzes vadības pieredzi.

 • 2007. gadā ieguvis sabiedrības vadības maģistra grādu ar specializāciju līderībā Hārvarda universitātes Kenedija skolā.

 • LR Ekonomikas (2011-2014) un Veselības (2021-2022) ministrs.

 • Konsultējis uzņēmumus un valdības organizācijas Latvijā, Baltijas valstīs, Ukrainā, Gruzijā, Armēnijā, Moldovā un Kosovā.

 • Vieslektors Rīgas Ekonomikas augstskolā (Stockholm School of Economics in Riga), Rīgas Biznesa skolā, RISEBA, Banku augstskolā.

 • Vadījis apmācības Nasdaq Baltic, Bayer Baltic, Repharm, Madara Cosmetics, Printful, Visma, DnB Bank, Deloitte Latvia, Bucher Municipal, Kuehne & Nagel, Linstow Center Management, Krassky, Squalio, Mintos un daudziem citiem uzņēmumiem.

Programma:

Divas dienas | 16 akadēmiskās stundas

Diena I

​IZŠĶIRŠANĀS "LĒKT"

"RĪKU KASTE"

8 akadēmiskās stundas

MĀCĪBU SATURS

 • VUCA jeb krīžu pasaule

 • Ko īstenot: Pārmaiņu vadību vai Transformāciju?

 • Iespēju identificēšana: biznesa teorijas metodes

 • Transformācijas mērķu noteikšana

 • Transformatīvā darba būtība

 • Tehnisku vs. transformatīvu izaicinājumu atšķirības

 • Transformācijas dažādās dimensijas

 • Spriedzes uzturēšana un uzmanības fokusēšana

 • Transformatīvā darba deleģēšana

METODES

Lekcija
Grupas diskusija
Dalībnieku gadījumu identifikācija
Darbs grupās
Praktiski vingrinājumi
Gadījuma analīze

Mājas darbs:

Dalībnieku gadījumu analīze un izvēršana

Diena II

ATBALSTS KOMANDAI

ATBALSTS LĪDERIM

8 akadēmiskās stundas

MĀCĪBU SATURS

 • Stratēģiskā "laukuma redzēšana"

 • Empātiska komunikācija

 • Šķēršļu un pretestības prognozēšana un vadība

 • Komandas mobilizēšana "lēcienam"

 • Personisko resursu saglabāšana un vairošana

 • Transformācijas riski: ko ar tiem darīt?

 • Transformācijas vadītāja Izdzīvošanas Higiēna

METODES

Lekcija
Ieinteresēto pušu kartēšana
Empātiskas komunikācijas treniņš
Lomu spēle
Dalībnieku gadījumu analīze un prezentācijas
Grupu diskusija

register.jpg

Reģistrēšanās uz mācībām:

bottom of page