top of page
idvizbright.jpg

Efektīvs vadītājs #2. Vizuālā Plānošana, Deleģēšana, Kontrole

Datums: 6., 13., 20., 27. novembris | Laiks: 09:00-13:00 | Vieta: Mācības tiešsaistē | Dalības maksa: 495 EUR + PVN

Kam:


Dažādu organizāciju tipu, dažādu līmeņu un pieredzes vadītājiem darbu Plānošanas, Deleģēšanas, Kontroles, kā arī Komunikācijas uzlabošanai.  

Izaicinājums:

 

Plānošana, Deleģēšana un Kontrole ir svarīgas vadītāja pamata kompetences.

Plānošana, Deleģēšana un Kontrole ir svarīgas vadītāja pamata kompetences.

Ar plānošanu un deleģēšanu it kā viss ir skaidri: saplāno, deleģē un sāc gaidīt ziņas par sasniegtiem rezultātiem! Tomēr pieredzējuši vadītāji iepriekšējā teikumā ieraudzīs vismaz ironiju, ja ne klaju sarkasmu. Kāpēc tā?

Pirmkārt – gūt detalizētu skaidrību par plāniem nav vienkārši pat pašam sev.

Otrkārt – kad plāns ir formulēts, nodot visas nianses kolēģiem ir krietni grūtāk.

Tomēr ar to vadītāja izaicinājumi nebeidzas. Kādam darītājam pietrūkst resursu? Ieplānotie darbi pārklājas? Kaut kur ir ieplānota nepareiza darbu secība? Par to vadītāji visbiežāk uzzina tad, kad ir uzsākta plānu realizācija. Un kā lai vēl darbu gaitu nokontrolē?

Risinājumu šiem izaicinājumam var meklēt caur niansētākiem jautājumiem. Kā domā cilvēks? Kā darbus un plānus komunicēt atbilstoši darītāju domāšanas mehānismiem? Kā efektīvāk deleģēt? Kā definēt mērāmus mērķus? Kā mērķus definēt pakāpeniskas, bet kā – straujas attīstības apstākļos? Kā kontrolēt plānu izpildi? Kā šos soļus realizēt arī attālinātā darba apstākļos?

Atbildes uz šiem un citiem jautājumiem – Kārļa Apkalna seminārā “Efektīvs vadītājs#2. Vizuālā Plānošana, Deleģēšana, Kontrole”.

Kursa ieguvumi:


Uzlabota Plānošanas, Deleģēšanas un Kontroles efektivitāte ar:

 • apskatītām biežākajām plānošanas kļūdām, kā arī rīkiem to novēršanai;

 • apkopotiem plānošanas, deleģēšanas un kontroles paņēmieniem;

 • vingrinājumos pārbaudītām un izmēģinātām darba metodēm;

 • atkārtošanai un iemaņu uzturēšanai parocīgiem izdales materiāliem.


Kursa forma:

 

 • Apmācības tiek nodrošinātas attālināti video konferenču platformā Zoom;

 • Seminārā 30% laika tiek veltīts teorijai, bet 70% laika – vingrinājumiem, gadījumu analīzei, moderētām grupu diskusijām un savstarpējai pieredzes apmaiņai;

 • Dalībnieku sadarbība tiek nodrošināta Miro attālinātās digitālās tāfeles vidē;

 • Miro tāfeles aktivitāšu piemērs no līdzīgām apmācībām atrodams zemāk.

20230517_MT_KA_EV_1_CilvVadisana_03-1.jpg
Karlis Apkalns.png

Kārlis Apkalns

 • MBA (Rīgas Biznesa skola).

 • Latvijas TOP biznesa treneris, izveidojis seminārus par 20+ tēmām.

 • Trenējis Latvijas valsts pārvaldes augstākā līmeņa vadītājus, Latvijas Bankas un Latvijas Universitātes, Valsts Ieņēmumu dienesta, Latvenergo administrācijas komandas, Latvijas vadošos start-up uzņēmumus un 400 citu organizāciju komandas.

 • Strādā ar Rīgas Ekonomikas augstskolas (SSE Riga) studentiem.

 • Raksta vadības tēmām veltītu blogu www.apkalns.lv

Programma:

4 tiešsaistes mācību sesijas | 16 akadēmiskās stundas

Sesija I

PLĀNOŠANA

​MĒRĶI

4 akadēmiskās stundas

MĀCĪBU SATURS

Ievads - Cilvēka domāšanas mehānismi

 • Vadības rīks A: Attēls-Vārdi-Teksts 

Attīstības Mērķi

 • Vadības rīks B: BHAG mērķi

Attīstības plānošana

 • Vadības rīks C: Plānu vizualizēšana

VINGRINĀJUMI

Vingrinājums:

Dalībnieku aktualitātes

 

Vingrinājums:

Izaicinoši un Biedējoši mērķi

Mājas darbs:

Lielā mērķa sasniegšanas darbi

Sesija II

SAVSTARPĒJĀS SAISTĪBAS

​MĒRĶU MĒRĪŠANA

4 akadēmiskās stundas

MĀCĪBU SATURS

Attīstības projektu plānošana

 • Vadības rīks D: Projektu stadijas, to secība 

Projektu darbu lauks

 • Vadības rīks E: Konteksta karte

Kvantificēti mērķi

 • Vadības rīks F: Mērķu SMART mērīšana

VINGRINĀJUMI

Vingrinājums:

Attīstības Spēles laukums

 

Vingrinājums:

Nemērāmu mērķu mērīšana

Mājas darbs:

Attīstības konteksta karte

Sesija III

MĒRĶU PRIORITĀTES

DELEĢĒŠANA

4 akadēmiskās stundas

MĀCĪBU SATURS

Mērķu hierarhija

 • Vadības rīks G: ToDO, ToHAVE, ToBE mērķi

Prioritāšu definēšana

 • Vadības rīks H: Prioritāšu tipiski kritēriji

Attīstības projekti un Deleģēšana

 • Vadības rīks I: Projekta domu karte

VINGRINĀJUMI

Vingrinājums:

Mērķu hierarhija

 

Vingrinājums:

Cik labi zinām savus skaidrākos projektus

Mājas darbs:

Izvēlētā Projekta vizuālā detalizācija

Sesija IV

STRAUJĀ IZAUGSME

 

KONTROLE

4 akadēmiskās stundas

MĀCĪBU SATURS

Straujas attīstības plānošana

 • Vadības rīks J: O+KR ātrās izaugsmes mērķi

Attīstības projektu Realizācija un Kontrole

 • Vadības rīks K: Kanban realizācija

Komandas motivācija

 • Vadības rīks L: Svarīgākais jautājums

VINGRINĀJUMI

Vingrinājums:

Realizējamo projektu Kanban

 

Vingrinājums:

Turpmākie attīstības soļi

Atsauksmes:

register.jpg

Reģistrēšanās uz mācībām:

bottom of page