top of page
kovad.jpg

Efektīvs vadītājs #3. Komandu vadīšana

Datums: 24. aprīlis, 8., 15., 22. maijs | Laiks: 13:30-17:30 | Vieta: Mācības tiešsaistē | Dalības maksa: 495 EUR + PVN

Kam:


Vidējā un augstākā līmeņa vadītājiem praktiskai un efektīvai komandu vadīšanai.

Izaicinājums:

 

Komandu vadīšana ir svarīga, bieži pieminēta un tāpēc bieži apvīta ar klišejām.

Viens neko nozīmīgu paveikt nevar. Katrs cilvēks ir vērtīgs. Komanda ir tad, kad 1+1 ir vairāk, nekā 2! Dažādībā spēks! Vai esi aizdomājies, ka šīm populārajām frāzēm nav skaidra satura?

Kā praktiski veidot un efektīvi vadīt komandas?

 

Labā ziņa – šim izaicinājumam tomēr ir praktisks risinājums! Tiesa, ceļā uz to ir jāatbild uz niansētākiem jautājumiem. Kāpēc komandu veidošana mēdz nestrādāt? Kā efektīvi komunicēt ar komandu? Kādas lomas veido komandu? Kā identificēt un sekmēt iniciatīvu? Kā izpaužas grupas dinamika? Kā sniegt efektīvu atgriezenisko saiti? Kā kompānijas ārējus mērķus darīt darbiniekam iekšējus? Kā komandas nonāk līdz pārmaiņu pieņemšanai? Kā virzīt atšķirīgus komandas cilvēkus?

Atbildes uz šiem un citiem jautājumiem – Kārļa Apkalna seminārā “Efektīvs vadītājs #3. Komandu vadīšana”.

Kursa ieguvumi:


Uzlabota vadītāju komandu vadīšanas kvalitāte ar:

 • apskatītām komandu veidošanas kļūdām un risinājumiem to labošanai;

 • apkopotiem aktuālākajiem komandas vadības rīkiem;

 • praktiski iezīmētām turpmākām komandas vadīšanas aktivitātēm;

 • atkārtošanai un iemaņu uzturēšanai parocīgiem izdales materiāliem.


Kursa forma:

 

 • Apmācības tiek nodrošinātas attālināti video konferenču platformā Zoom;

 • Seminārā 30% laika tiek veltīts teorijai, bet 70% laika – vingrinājumiem, gadījumu analīzei, moderētām grupu diskusijām un savstarpējai pieredzes apmaiņai;

 • Dalībnieku sadarbība tiek nodrošināta Miro attālinātās digitālās tāfeles vidē;

 • Miro tāfeles aktivitāšu piemērs no līdzīgām apmācībām atrodams zemāk.

20230517_MT_KA_EV_1_CilvVadisana_03-1.jpg
Karlis Apkalns.png

Kārlis Apkalns

 • MBA (Rīgas Biznesa skola).

 • Latvijas TOP biznesa treneris, izveidojis seminārus par 20+ tēmām.

 • Trenējis Latvijas valsts pārvaldes augstākā līmeņa vadītājus, Latvijas Bankas un Latvijas Universitātes, Valsts Ieņēmumu dienesta, Latvenergo administrācijas komandas, Latvijas vadošos start-up uzņēmumus un 400 citu organizāciju komandas.

 • Strādā ar Rīgas Ekonomikas augstskolas (SSE Riga) studentiem.

 • Raksta vadības tēmām veltītu blogu www.apkalns.lv

Programma:

4 tiešsaistes mācību sesijas | 16 akadēmiskās stundas

Sesija I

IZAICINĀJUMI UN IZPRATNE

4 akadēmiskās stundas

MĀCĪBU SATURS

Kāpēc komandas bieži nefunkcionē?

 • Aktualitātes un pasūtījums trenerim 

Kā ir attīstījusies vadītāja loma?

 • Atbildību ģenēze, 21. gs. atbildības

Kā veidojas efektīvas komandas?

 • Rīks A: Belbin lomas un komanda

VINGRINĀJUMI

Vingrinājums:

Dalībnieku jautājumi

 

Vingrinājums:

Darbinieku identifikācija pēc Belbin

Mājas darbs:

Sapulce pēc 3WHY/2HOW/1WHAT formulas

Sesija II

INICIATĪVA

KOMUNIKĀCIJA

4 akadēmiskās stundas

MĀCĪBU SATURS

Cik mūsu komandā ir atbildības un iniciatīvas?

 • Rīks B: Mēs/Viņi komandas ikdienā 

Kā pasauli redz darbinieks?

 • Rīks C: 4 kļūdas un Neveiksmju uztvere

Vai mūsu komunikācija ir pietiekama?

 • Rīks D: Mērķu izpratne forma

VINGRINĀJUMI

Vingrinājums:

Kas traucē mērķu sasniegšanai?

 

Vingrinājums:

Komunikācijas analīzes forma

Mājas darbs:

Mēs-Viņi tests ar komandu

Sesija III

INDIVĪDA VIRZĪŠANA

4 akadēmiskās stundas

MĀCĪBU SATURS

Kā koriģēt indivīda rīcības?

 • Rīks E: SBI+BI atgriezeniskā saite 

Kā ārējus mērķus darīt iekšējus?

 • Rīks F: Mērķu internalizēšanas formula

Kā deleģēt un attīstīt darbinieku iniciatīvu?

 • Rīks G: Deleģēšanas 333 forma

VINGRINĀJUMI

Vingrinājums:

Atgriezeniskās saites prakse

 

Vingrinājums:

Mērķu internalizēšanas forma

Mājas darbs:

Deleģēšanas 333 forma ar darbinieku

Sesija IV

KOMANDAS VADĪŠANA

4 akadēmiskās stundas

MĀCĪBU SATURS

Kā virzīt atšķirīgus komandas spēlētājus?

 • Rīks H: Skill/Will matrica  

Kā mācās darbinieks?

 • Rīks H: Iemaņu apgūšanas pieci soļi

Kā efektīvi vadīt komandu?

 • Iemaņas un Vadītāja attīstības plāns

VINGRINĀJUMI

Vingrinājums:

Darbiniekiem piemērots atbalsts

 

Vingrinājums:

Attīstības plāns komandas cilvēkiem

Mājas darbs:

Vadītāja attīstības plāns 

Atsauksmes:

register.jpg

Reģistrēšanās uz mācībām:

bottom of page