top of page
projvad2023.jpg

Projektu vadības ABC

Datums: Turpinās pieteikšanās | Laiks:13:30-17:00 | Vieta: Mācības tiešsaistē | Dalības maksa: 295 EUR + PVN

Kam:


Projektu vadītājiem un vadītājiem iesācējiem, projektos iesaistītajiem, bez teorētiskā zināšanu pamata.

Izaicinājums:

 

Projektu vadīšana mūsdienās nav nekas jauns. Iespējams, vairs nav tādas nozares vai jomas, kur projektu pieeja ir sveša. Lai arī vārds Projekts šķiet visiem skaidrs, tomēr atkal un atkal šķietami vienkāršās situācijās tiek pieļautas kļūdas.

Tikai daži kļūdu piemēri: Projektos netiek precīzi izvirzīti mērķi, netiek definēti un ievēroti projekta posmi, netiek uzturēta precīza komunikācija komandā un ar ārējiem partneriem. Un šajās situācijās nonākot atkārtoti, ir iemesls uzdot jautājumu – vai tiešām pārzinām šīs šķietami vienkāršās lietas?

 

Kā vadīt projektus un piemeklēt katrai situācijai atbilstošus vadības rīkus?

Ceļā uz šī izaicinājuma risinājumu ir jāatbild uz niansētākiem jautājumiem. Kā vadīt projektu dažādās organizācijas kultūrās? Kā definēt projekta mērķi? Kā saprast projekta tvērumu? Kā izveidot projekta plānu un to veiksmīgi kontrolēt? Kāda ir atšķirība starp klasisko ūdenskrituma vai iteratīvo agile pieeju? Kā vadīt projekta riskus? Kā apzināt projektā iesaistītās puses, projekta lomas un atbildības? Kā ieviest izmaiņas projektā? Ko darīt projekta noslēgumā?

Atbildes uz šiem jautājumiem meklēsim Karlīnas Annas Rozenfeldes seminārā “Projektu vadības ABC”.

Kursa ieguvumi:


Uzlabota kursa dalībnieku spēja vadīt projektus efektīvāk ar:

 • populārāko projektu vadības kļūdu piemēru apskatu;

 • rīkiem un metodēm projekta galveno posmu realizācijai;

 • praktiskām ikdienas projektu vadības zināšanām;

 • dalībniekiem aktuālo projektu vadības situāciju apspriešanu;

 • zināšanu atkārtošanai parocīgu mācību materiālu kopumu.


Kursa forma:

 

 • zināšanu nodošanas formāts: mini-lekcijas par bāzes teoriju kombinācijā ar individuālajiem un grupu uzdevumiem;

 • praktiskās daļas īpatsvars mācībās – 60-70%;

 • atgriezenisko saiti sniedz gan pasniedzējs, gan grupas biedri;

 • ir iespēja saņemt pasniedzēja konsultāciju par dalībnieka projektu vadības izaicinājumiem darba praksē.

Karlina Anna Rozenfelde.png

Karlīna Anna Rozenfelde

 • Sertificēts Lean vadības sistēmas ieviešanas treneris un biznesa attīstības koučs.

 • 15+ gadu pieredze uzņēmumu un organizāciju attīstības vadīšanā, cilvēkresursu un procesu pilnveidē.

 • Pārmaiņu projektu vadīšana.

 • "Izaugsmes kvartāls" vadītāja – uzņēmuma pieredze veidojusies, ieviešot Lean principus gan administratīvās, gan ražošanas vienībās Latvijā kopš 2009.gada.

 • Darba efektivitāte šajos uzņēmumos pieaugusi par 30-35%.

 • Lielākie projekti: AE Partner Liepājā (elektropaneļu ražošana), Jelgavas Tipogrāfija (grāmatu iespiešana), Dižozols Plus (dizaina mēbeļu ražošana), Latgales plānošanas reģions (2018.gada projekts ar mērķi informēt par Lean principiem visas LPR pašvaldības), ATEA Global Services (shared service center), u.c.

Programma:

3 tiešsaistes treniņu sesijas | 12 akadēmiskās stundas

Sesija I

PRINCIPI

MĒRĶIS

TVĒRUMS

4 akadēmiskās stundas

MĀCĪBU SATURS

Ievads projektu vadībā:

 • Projektu vide un kultūra organizācijā

 • Ieguvumi no projekta vadīšanas

 • Ūdenskrituma, Agile un hibrīdpieejas

Projekta mērķis:

 • Projekta mērķa definēšana

Projekta apjoms un struktūrplāns:

 • Projekta apjoma noteikšana

 • WBS (struktūrplāna) izveide

VINGRINĀJUMI

Grupu vingrinājums:

Mērķa precizēšana

 

Grupu vingrinājums:

Apjoma WBS sastādīšana

Sesija II

PLĀNS

RISKI

4 akadēmiskās stundas

MĀCĪBU SATURS

Projekta dzīves cikls

Projekta posmi un robežstabi (milestones)

Projekta plāns:

 • Plāna izveide un izmaiņu ieviešana

Risku identificēšana, analīze un mazināšana:

 • Risku izvērtēšana un vadība

VINGRINĀJUMI

Vingrinājums:

Projekta dzīves cikla definēšana

 

Vingrinājums:

Projekta plāna sastādīšana

Vingrinājums:

Risku apzināšana un mazināšana

Sesija III

IESAISTĪTĀS PUSES

IZMAIŅU VADĪBA

SLĒGŠANA

4 akadēmiskās stundas

MĀCĪBU SATURS

Projekta lomas un ieinteresētās puses:

 • Projekta lomas vs. Organizācijas amati

 • Projekta ieinteresēto pušu vadība

Projekta slēgšana un izmaiņu vadība:

 • Projekta izmaiņu vadība

 • Noslēgums, izvērtēšana, know-how glabāšana

 • Kursa noslēgums un apliecību izsniegšana

VINGRINĀJUMI

Vingrinājums:

Organizatoriskā struktūra

 

Vingrinājums:

Darbs ar ieinteresētajām pusēm

Atsauksmes:

register.jpg

Reģistrēšanās uz mācībām:

Paldies par reģistrēšanos!

bottom of page