top of page
DVI cover.jpg

Rakstiskās komunikācijas iemaņu uzlabošana
un pārmaiņu ieviešana

Klienta vajadzība

 

  • Noskaidrot Latvijas iedzīvotāju apmierinātības līmeni, vērtējot Valsts datu inspekcijas darbu, attiekmi un rakstisko komunikāciju ar klientiem.

  • Kvalitātes uzlabošana rakstiskajai komunikācijai ar klientiem.

 

Risinājums

Pētījums


Klientu apmierinātība | Grupu diskusijas, 20 dalībnieki | Aptaujas | Intervijas | Video ieraksts | Kopsavilkums - Prezentācija

Valsts pārvaldes darbiniekiem, sniedzot pakalpojumu, ir jārūpējas par skaidrāku, ciešāku un pilnvērtīgāku komunikāciju ar klientu. Centieni tuvināt valsts pārvaldi iedzīvotājam, sniedzot atbildi vienkāršā un saprotamā veidā, izmantojot lietišķus un skaidrus valodas līdzekļus, veicinās sadarbību un nodrošinās klientorientētu valsts pārvaldes darbību. Nav pieļaujama situācija, ka klients un valsts pārvaldes iestādes darbinieks runā "dažādās valodās". Vai komunikācija ir skaidra un saprotama? Vai atbildes uz vēstulēm ir formulētas klientam saprotamā veidā? Kā jūtās klients saņemot vēstuli?

Pētījumā tika noskaidrotas atbildes uz šiem un vēl citiem ar klientu apmierinātību saistītiem jautājumiem.

Pētījumu vadīja treneris Reinis Lazda.

Mācību process


Semināra tēmas - Rakstiskā komunikācija | Dokumentu noformējums | Dokumentu formu analīze | Dokumentu formu rediģēšana | Dokumentu rediģēšana atbilstoši normatīvo aktu prasībām | Vēstuļu noformēšana | Individuālas konsultācijas

Mācību gaitā tika:

  • izveidots priekšstats par rakstiskās komunikācijas būtību un nozīmi pakalpojuma sniegšanas vidē;

  • apzinātas katra dalībnieka rakstītprasmes spēcīgās un vājās puses;

  • attīstīta spēja rakstīt 4P – precīzi, pilnīgi, pieklājīgi, pareizi;

  • veicināta izpratne par valodas kļūdām un atpazītas tipiskākās no tām.


Mācību kursu un individuālās konsultācijas vadīja trenere Baiba Apkalna.

Dalībnieku atsauksmes

"Fantastiskas! Profesionāla pasniedzēja, kura pielāgojas auditorijai. Teorētiski visas zināšanas bijām apguvuši skolā, bet laika gaitā valodas pareizais pielietojums piemirstas, tajā ierodas dažādi niķi un stiķi. Pasniedzēja ar dažādu piemēru palīdzību atsvaidzināja atmiņu, kā vajag darīt."

"Kopumā ļoti noderīgas mācības ar profesionālu pasniedzēju, kvalitatīvi noorganizētas, ar lielu materiālu un informācijas avotu apjomu, kas noderēs turpmākajam darbam."

1-3.jpg
2-4.jpg
3-4.jpg
bottom of page